Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Mgr. František Neuschl » Nelupenaté houby I. »

slizopórovka radová
Meruliopsis taxicola (Pers.) Bondartsev