Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Martin Kříž » Sezóna 2010 »

hrboľkovec Karstenov
Dacryobolus karstenii (Bres.) Oberw. ex Parmasto