Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Paľo ° » Slovensko,Liptovská kotlina,Pavčina Lehota,PR Jelšie,Q 69/83 »

hrboľkovec Karstenov
Dacryobolus karstenii (Bres.) Oberw. ex Parmasto