Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Mgr. Ján Hraško » Sezóna 2010 »

ohňovec mohutný
Fomitiporia robusta (P. Karst.) Fiasson & Niemelä