Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Jiří Polčák » Nálezy 2010 »

muchotrávka Vittadiniho
Saproamanita vittadinii (Moretti) Redhead, Vizzini, Drehmel & Contu