Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Karol Štark » Sezóna 2008 »

ohňovec mohutný
Fomitiporia robusta (P. Karst.) Fiasson & Niemelä