Úvodná stránka » Diskusné fóra » Iné diskusné témy »

Poďakovanie


portret

Palo70+ 17.2.2019 10:19

Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do diskusie ohľadom kuriatka bledého a tiež sa ospravedlňujem, ak sa niekto mojim pričinením mohol cítiť aj nepríjemne. Celkom som si zvykol na to, že dve makroskopicky rovnaké huby môžu byť v skutočnosti odlišné druhy, stále mi však nejde do hlavy, že by dve tak jasne odlišné huby ako kuriatka jedlé a bledé mali byť jedným a tým istým druhom. Na začiatku diskusie "Kam sa podelo kuriatko bledé" som si myslel, že len náhodou nejakým nedopatrením kuriatko bledé nie je tu v atlase húb zaradené.
Ešte raz ďakujem

Reagovať na správu

portret

Husi moderátor, atlasár 17.2.2019 12:45

V názvosloví resp. škatuľkovaní húb (ale aj rastlín a živočíchov) sa striedajú dva pohľady...zlučovací a rozdeľovací. Už som tu o tom písal. Jednoducho, v kuriatkach teraz ideme skôr podľa zlučovacieho prístupu, teda menej druhov so širším rozpätím znakov, kým napríklad v hríboch presne naopak, ideme podľa prístupu, kde na základe odlišností sa oddeľujú nie len druhy, ale dokonca rody. Treba si na to zvyknúť a orientovať sa poľa zoznamu synoným.
A tiež si treba uvedomiť, že príroda nezdieľa našu potrebu škatuľkovania a robí si, čo sa jej zachce.

Reagovať na správu

portret

Palo70+ 18.2.2019 08:29

Áno, asi je to o tom zvyknutí si.

Reagovať na správu

portret

rudolf2 pokročilý 17.2.2019 14:25

Tá diskusia bola potrebná a drvivá väčšina ju vníma tak, ako sa diskusie majú vnímať, čiže ako demokratický spôsob vyjadrenia názorov. Podľa mňa jej jediným nedostatkom je, že neprebehla v čase pred zlučovaním týchto druhov...

Reagovať na správu

portret

hrbik 17.2.2019 18:59

a niekto demokraticky mínuskuje aj za poďakovanie

Reagovať na správu