Úvodná stránka » Diskusné fóra » Stretnutia a vychádzky do prírody »

Biodiverzita húb Slovenska 17portret

J. Č. mykológ, atlasár, moderátor 31.10.2017 23:05

Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV a Botanický ústav SAV

vás srdečne pozývajú na

SEMINÁR

BIODIVERZITA HÚB SLOVENSKA 17,

ktorý sa uskutoční
v stredu 6. decembra 2017 o 11.00 hod.
v zasadačke Botanického ústavu SAV
Bratislava – Patrónka, Dúbravská cesta 9

Môžete si prihlásiť referát (10-15 min.) alebo krátke oznámenia (5 min.) zamerané na problematiku biodiverzity a taxonómie húb. Názov príspevku, meno autora(ov) a krátky abstrakt (špecifikujte tiež dĺžku prednášky) pošlite, prosím, do 30. novembra 2017 na adresu [email protected] Abstrakty v dĺžke max. 10 riadkov uverejníme v najbližšom čisle Spravodajcu Slovenskej mykologickej spoločnosti.
Privítame aktívnu účasť tak členov ako i nečlenov spoločnosti.

Tešíme sa na vašu účasť.

výbor SMS


MHD: autobus 21, 30, 83, 84, 92, 192, zastávka Mokrohájska

Reagovať na správu

portret

J. Č. mykológ, atlasár, moderátor 5.12.2017 08:23

REFERÁTY


Milan Zajac, Z. Václavová a F. Fuljer
Nové nálezy vzácnych druhov rodu lúčnica (Hygrocybe s. l.) na Kysuciach

Filip Fuljer a Milan Zajac
Lúčnica kráľovská (Gliophorus reginae) nájdená prvýkrát aj na Slovensku

Ján Červenka a Oldřich Roučka
Nálezy zriedkavej čírovky hnedej – Tricholoma luridum na Slovensku

Milan Knopp
Huby sídliska v bratislavskej Dúbravke

Vladimír Antonín, O. Ďuriška, S. Jančovičová, M. Tomšovský
Melanoleuca stepposa Vacek, zapomenutý druh z bazických trávníků

Hana Ševčíková
Pluteus variabilicolor a další žluté štítovky rostoucí na Slovensku

Adam Polhorský
Rod Ascocoryne na Slovensku

Zuzana Egertová
Bryofilní askomycety NP Malá Fatra

Eva Luptáková a Ivan Mihál
Ektomykorízne makromycéty smrekových monokultúr na nelesnej pôde v roku 2016

Pavol Tomka
Zástupcovia rodov molízia (Mollisia) a sypavka (Lophodermium) sa vyskytujú aj na ostrici (Carex)

Iveta Tomášeková
Tulostoma pulchellum – vzácny nález na Slovensku
Smardaea planchonis – nový druh na Slovensku

Vincent Kabát
Dva vzácne a zaujímavé druhy rodu Entoloma

J. Gáper, P. Pristaš, Terézia Gašparcová, S. Gáperová, K. Náplavová, M. Šebesta a S. Kvasnová
Problematika vnútrodruhovej a medzidruhovej variability riešená molekulovými metódami na príklade rodov Fomes a Ganoderma

Stanislav Glejdura
Huby môjho dvora 2

Reagovať na správu

portret

ivetatom pokročilý 7.12.2017 07:02

Príjemné mykologické stretnutie hýrilo farbami, znalosťami, poznaním nepoznaného, novoobjaveného s vóňou mandarinky a sladkosti pod mikulášskou čiapkou.
Ďakujem Vám, dámy a páni, bolo mi potešením straviť pár hodín vo Vašej spoločnosti

Reagovať na správu