Úvodná stránka » Diskusné fóra » Stretnutia a vychádzky do prírody »

Biodiverzita húb Slovenska 17portret

J. Č. mykológ, atlasár, moderátor 31.10.2017 23:05

Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV a Botanický ústav SAV

vás srdečne pozývajú na

SEMINÁR

BIODIVERZITA HÚB SLOVENSKA 17,

ktorý sa uskutoční
v stredu 6. decembra 2017 o 11.00 hod.
v zasadačke Botanického ústavu SAV
Bratislava – Patrónka, Dúbravská cesta 9

Môžete si prihlásiť referát (10-15 min.) alebo krátke oznámenia (5 min.) zamerané na problematiku biodiverzity a taxonómie húb. Názov príspevku, meno autora(ov) a krátky abstrakt (špecifikujte tiež dĺžku prednášky) pošlite, prosím, do 30. novembra 2017 na adresu viktor.kucera@savba.sk. Abstrakty v dĺžke max. 10 riadkov uverejníme v najbližšom čisle Spravodajcu Slovenskej mykologickej spoločnosti.
Privítame aktívnu účasť tak členov ako i nečlenov spoločnosti.

Tešíme sa na vašu účasť.

výbor SMS


MHD: autobus 21, 30, 83, 84, 92, 192, zastávka Mokrohájska

Reagovať na správu