Úvodná stránka » Diskusné fóra » Iné diskusné témy »

Nafotený v NPR


portret

miki49 pokročilý 23.4.2017 08:05

Pri fotení rastlín sa pri mne zastavilo auto,jeho vodič sa spýtal čo tu robím a či viem,že som v PR aj s autom.Nevedel som,že som na území PR(a nie som si istý ani teraz)Hranica PR kde som vraj vstúpil na chránené územie nebola označená(tabuľou alebo inou značkou).Dotyčný pán urobil snímky auta s tým,že budem predvolaný na políciu alebo úrad životného prostredia.Auto ani vodič neboli nijako označené,že ide nejakú stráž.Na moju výzvu o identifikáciu nereagoval.
Ako z toho vybrdnúť?????

Reagovať na správu

portret

standoban pokročilý 23.4.2017 11:30

Keby sa radšej zamerali na tých,čo neskutočne drancujú lesy ,alebo tých,čo nosia bordel do lesa.Je to čoraz horšie.Ak tam nebola tabuľka s označením,tak neviem.Myslím,že slušný človek,by sa mal v prvom rade preukázať nejakým dokladom,ktorý ho oprávňuje sa takto správať keď už sa chcel hrať na ochrancu prírody.Mal si si ho zdokumentovať aj Ty-ktovie ako by bol zareagoval,keby si si ho bol vyfotil aj s jeho autom Ak nebolo označené tak tam nemalo tiež čo robiť

Reagovať na správu

portret

TATANKA pokročilý 26.6.2019 07:22

Presne na tú spitinu
čo kúri pneumatikami
a fľaše z borovičky
necháva po lesoch
pozatvárať ich ...
A vždy ťažia po lejakoch,
koľaje metrové kolmo
do svahov idioti.....

Reagovať na správu

portret

TATANKA pokročilý 26.6.2019 07:24

Možno by zareagoval
keby si mu povedal
Na stráž, alebo nestraš...

Reagovať na správu

portret

gaspi pokročilý 23.4.2017 13:20

ked sa ničim nepreukázal tak si z toho nič nerob, na polícií to bude len tvrdenie proti tvrdeniu... do buducna ked ťa takto niekto osloví vyber mobil a začni nahrávať, s tým ze ho nato upozorníš ze si robíš záznam, a ked sa hned nepraukáže preukazom alebo odznakom tak ho k tomu znovu vyzvi, pri členoch stráže prírody je to ich povinnosť sa preukázať kto je čo je, možeš si opísať jeho údaje z preukazu alebo číslo odznaku

Reagovať na správu

portret

px pokročilý 7.7.2019 12:11

Tak je to presne. Robil som viac rokov stráž ochrany prírody . Museli sme byť uniformovaní v rovnošate stráž ochrany prírody s odznakom.. Taktiež lesná stráž. Je na to zákon. Ak to bol nejaký ochranár / alebo sa hral naňho / mohol Ťa len upozorniť. Iná neoznačená osoba nemá na to kompetencie. Okrem toho my sme chodili vždy najmenej dvaja , alebo traja.Toto neobstojí pred žiadnym správnym orgánom. Môžeš to kľudne poprieť. Možno práve naopak, môžeš to považovať za zásah do Tvojho súkromia. Okrem kompetentných osôb nemá právo si fotiť Tvoje auto a vyhrážať sa priestupkovým konaním. Aj policajt sa musí preukázať policajným odznakom s číslom.Existujú tieto stráže : vodná stráž, rybárska, lesná stráž, Stráž ochrany prírody a krajiny, poľná stráž, poľovná stráž. Všetci musia byť označení ak chcú niečo riešiť. A nie všetky fungujú. Napr. poľná stráž- farmári, či inak súkromne hospodáriaci poľnohospodári nemajú peniaze na zaplatenie stráže. Osobne dlho predlho som nevidel napr. lesnú stráž. Poľovná stráž funguje ako-tak, najmä kontrola posedov a prikrmovanie a prípadne kontrola územia poľovníckeho združenia/ na pytliactvo , pasce a pod./ V Stráži ochrany prírody sa redukovali stavy.Vodná stráž funguje. Ale poviem otvorene v dnešnom dennom živote už nestačia na to. Momentálne sa zriaďujú na polícii environmentálne odbory, od 1.apríla funguje aj V B.Bystrici. Priekopníkom bol Mario Kern, ktorého som poznal osobne.Ten ale je zo Západoslovenského kraja,myslím, že je na kriminálke v Bratislave.

Reagovať na správu

portret

sipovec 23.4.2017 15:55

Miki!
Prepáč, ale urobil si niekoľko zásadných chýb. Pokiaľ si sa dostal na územie PR /prírodná rezervácia/ musel si autom opustiť klasickú cestnú sieť, ktorú môžu využívať vodiči osobných motorových vozidiel. Čiže prešiel si na poľnú /lesnú a pod./ cestu, ktorá nemusí byť označená zákazom vjazdu. O tom som písal v tomto príspevku: http://www.nahuby.sk/diskusia.php?parent... úryvok:
„1. Okrem domorodcov väčšina z nás chodí na huby autom. Najmä obyvatelia miest majú toho zhonu počas pracovného týždňa plné zuby. Utiekajú sa do prírody a vôbec sa im netreba čudovať. Každý z nás má právo na oddych a relax. Ale treba dodržiavať určité pravidlá a predpisy. § 4 bod 2 ods. 3 Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. zakazuje vjazd na poľné a lesné cesty, okrem určitých výnimiek a hubárčenie tam nepatrí. Platí to pre všetky poľné a lesné cesty - nespevnené, spevnené dokonca aj asfaltované. Zaujímavé pritom je, že nemusia byť označené zákazom vjazdu. Bloková pokuta za tento priestupok je 150 Euro a v správnom konaní 300 Euro. § 305 bod 2 zákona č. 300/2005 Z. z. /Trestný zákon/ v oblasti s II. a vyšším stupňom ochrany prírody posudzuje vjazd na poľnú a lesnú cestu ako trestný čin so sadzbou väzby 1 rok. Preto netreba vliezť autom až do lesa, ale rešpektovať zákon, dopravné značky a prejsť o 1 - 2 km viac pešo. Veď sme prišli aj na prechádzku, síce spojenú so zberom húb, ale tie 2 km navyše nám, ani našej peňaženke, neuškodia. Nemusíme v lese „kosiť huby priamo z auta“. Takto budú mať aj domáci obyvatelia viac pochopenia pre cezpoľných návštevníkov lesa - prišelcov. A najdôležitejšie je, že neubližujeme prírode.“

Ďalšia vec je označenie chránenej oblasti. Tá by označená mala byť, hovorí o tom nasledovný zákon:

http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zako... citujem z neho:
㤠17
Chránené územia a ich ochranné pásma

(1) Lokality, na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu a biotopy národného významu (§ 6 ods. 3), biotopy druhov európskeho významu, biotopy druhov národného významu a biotopy vtákov vrátane sťahovavých druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, významné krajinné prvky alebo územia medzinárodného významu, možno vyhlásiť za chránené územia:

a) chránená krajinná oblasť (§ 18),
b) národný park (§ 19),
c) chránený areál (§ 21),
d) prírodná rezervácia (§ 22),
e) prírodná pamiatka (§ 23),
f) chránený krajinný prvok (§ 25),
g) chránené vtáčie územie (§ 26).
§ 52
Označenie osobitne chránenej časti prírody a krajiny

(1) Chránené územia (§ 17 ods. 1), ich zóny (§ 30 ods. 1) a chránené stromy (§ 49), ako aj ich ochranné pásma sa označujú tabuľami so štátnym znakom82) Slovenskej republiky a s nápisom. Prírodné pamiatky podľa § 24 sa označujú, len ak boli vyhlásené za národné prírodné pamiatky alebo ak ide o významné alebo ohrozené jaskyne, alebo prírodné vodopády.

(2) Označenie podľa odseku 1 zabezpečí orgán ochrany prírody, ktorý osobitne chránenú časť prírody a krajiny vyhlásil, v prípade národného parku ministerstvo, a to do šiestich mesiacov odo dňa jej vyhlásenia.

(3) Chránené územia a zariadenia ochrany prírody a krajiny v nich a chránené stromy možno označiť so súhlasom orgánu ochrany prírody aj tabuľami s osobitným označením. Týmto spôsobom sa označujú aj súkromné chránené územia.

(4) Ak je to v záujme ochrany navrhovaného územia európskeho významu, možno takéto územie označiť ako vyhlásené chránené územie.

(5) Podrobnosti o označení osobitne chránených častí prírody a krajiny ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“

To, či ten človek, ktorý si celú situáciu nafotil, tam bol autom legálne /mal ako ochranca prírody výnimku na vjazd do chránenej oblasti/ nevieme. Takúto výnimku by mal mať vo vozidle umiestnenú na viditeľnom mieste. To si asi nespozoroval. Či to postúpi ďalej /životné prostredie, polícia SR/ je len na ňom. Ak Ťa predvolajú na nejaké konanie, žiadaj si informácie o tom, kto to nahlásil /lebo to môže byť aj anonym, ktorý tam bol autom tiež nelegálne/.

Na každom úrade nájdeš rôzne typy úradníkov. Ak Ťa predvolajú snaž sa s nimi jednať korektne a zdôvodni /aj faktami – napr. fotá na stránke Nahuby/ svoje konanie. Držím Ti palce.

Samozrejme aj tento zákon zrejme písali a schvaľovali ho nejaký „pošahanci“. Napr.:
㤠13
Druhý stupeň ochrany

(1) Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, je zakázaný

a) vjazd a státie s motorovým vozidlom44) motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru,
b) vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie45) a vyznačenej cyklotrasy.“

Čiže podľa tohto zákona môžem jazdiť bicyklom po diaľnici a dokonca na nej aj parkovať /stáť/. No cestný zákon hovorí jednoznačne, že diaľnica je iba pre motorové vozidlá, ktoré dokážu vyvinúť najmenej 80 km rýchlosť. A klasický bicykel, ako vieme, nemá ani motor a chcel by som vidieť toho „supersagana“, ktorý dokáže ísť na ňom min. 80 km/hod.
Tak sa netráp, ono sa to nejako urovná.

Reagovať na správu

portret

miki49 pokročilý 23.4.2017 17:22

Ďakujem.O zákaze jazdy po poľných(lesných) cestách som nevedel.Asi je takých viac,lebo na poľných,lesných cestách a po hrádzi jazdia desiatky,v sezóne možno stovky áut.

Reagovať na správu

portret

sipovec 23.4.2017 18:18

To verím, ale pred policajtmi to radšej nehovor, lebo Ti vezmú vodičák a pošlú Ťa na preskúšanie.

Reagovať na správu

portret

peterVR46 pokročilý 24.4.2017 00:21

Žiaľ, je to tak! Zatiaľ sa zákon v praxi príliš neuplatňuje, ale to už dlho trvať nebude. Poľné cesty sú ešte celkom v pohode, ale ak sa pohybujete na nových lokalitách, kde nikoho nepoznáte, riziko udania alebo poškodenie auta rastie. Jazdenie po lesných cestách sa striehne už teraz, aspoň na lokalitách, ktoré navštevujem a s týmto sa aj stotožňujem.

Reagovať na správu

portret

TATANKA pokročilý 26.6.2019 07:26

Musíš si kúpiť štvorkolku
ako deti papalášov a
budeš mať pokoj

Reagovať na správu

portret

rudolf2 pokročilý 23.4.2017 21:31

Keď som skladal vodičské skúšky platilo, že cestou, verejnou komunikáciou sú aj všetky poľné cesty vyznačené na mapách. Malo to logiku, aj k pozemku či lesu sa treba dostať (a nie len vlastníci, ale i ostatný ľudia)
Aj dnes existuje mapa poľných ciest, využívam ich a využívať budem, lebo tvrdenie že každý si môže k lesu či pozemku prísť peši je neskutočná, nelogická hlúposť.
Ak ozaj ten zákon ktorý cituješ zakazuje používať oficiálne zmapované poľné cesty turistom, hubárom zberačom lesných kvetín či plodov ... tak o ňom určite musí platiť že „Každý zákon stráca platnosť ak odporuje zdravému sedliackemu rozumu“...

Reagovať na správu

portret

sipovec 23.4.2017 23:04

Rudo, neviem kedy si „skladal vodičské skúšky“ a aké zákony vtedy platili. Teraz však platí, či sa Ti to páči alebo nie, to čo som napísal. Ten Tvoj druhý a tretí odstavec ani nebudem komentovať, lebo je detinský a naivný.
Máš to tu aj s dôvodovou správou Národnej rady SR.

http://www.sacr.sk/kalendar-top-podujati...
Cesty
Cestná sieť je na Slovensku hustá a dobre udržiavaná. Tvoria ju diaľnice, cesty pre motorové vozidlá, štátne cesty I. a II. triedy a vedľajšie cesty.
https://forum.autobazar.eu/vysvetlenie-n...

oco13
VIP člen - Veyron (445)
Založený: 14 december 2008
Príspevky: 4589
Nabehané: 2 mes 27 dní 18 hod
Bydlisko: okr.nové zámky Predmet: vysvetlenie nového zákona Zaslal: 01.11.2011 14:04

V pondelňajšom novom čase bola príloha pre motoristov ,sú v nej aj nové pokuty jednej z nich nerozumiem "Porušenie zákazu používať motorové vozidlo na iných miestach ako sú cesty , to neplatí ak sa motorové vozidlo použije v súlade s osobitnými predpismi - 150 eur"
Platí snáď nejaký zákon ,že sa vozidlo smie používať len na cestách??Vie niekto citovať paragraf?? Ja vozidlo používam aj mimo ciest-polia ,lúky, ,les.Ak si zvážam úrodu alebo palivové drevo prechádzam aj cez pozemky iných majitelov,či už známych alebo neznámych.Nakoniec aj môj dvor je mimo cesty.

SS
Citovaťabula71
Nová tvár - Trabanto (3)
Založený: 08 apríl 2011
Príspevky: 45
Nabehané: 14 hod 33 min
Zaslal: 01.11.2011 14:22


Pravdepodobne myslíš toto:

Ide o Zákon o poľovníctve.

Ochrana a zlepšovanie životných podmienok zveri
§ 24 Ochrana poľovníctva
(3) Zakazuje sa v poľovnom revíri

l) jazda na motocykli, motorovej trojkolke, štvorkolke, motorovom vozidle alebo motorovom člne, snežnom skútri a vodnom skútri v poľovnom revíri, okrem cestnej premávky ); zákaz neplatí pre vlastníkov pozemkov pri ich bežnom obhospodarovaní, pre užívateľa poľovného revíru pri užívaní poľovného revíru a orgány štátnej správy pri výkone dozoru alebo kontroly.
Cestný zákon:
(3) Vodič smie motorové vozidlo použiť len na cestách; to neplatí, ak sa motorové vozidlo v súlade s osobitnými predpismi ) použije

v súvislosti s organizovaným športovým, spoločenským alebo iným verejným podujatím,
na pôdohospodárske, lesné, údržbárske, stavebné alebo priemyselné práce,
v súvislosti s výkonom poľovníckeho práva a rybárskeho práva alebo ich kontrolou,
na záchranné práce,
na práce vo verejnom záujme,
na plnenie úloh spojených s ochranou životného prostredia, železničnej dopravy, verejného poriadku, bezpečnosťou štátu a obranou štátu,
na prepravu do obytného alebo rekreačného zariadenia,
v súvislosti s kontrolnou, inšpekčnou alebo prieskumnou činnosťou alebo
v priestore, ktorý nie je verejne prístupný, so súhlasom jeho vlastníka alebo inej oprávnenej osoby.

Ustanovenie o zákaze používania motorových vozidiel mimo cesty (okrem zákonných výnimiek) je teda zákaz všeobecný a nerozlišuje, či je konkrétne územie v určitom stupni ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Národná rada Slovenskej republiky vo svojej dôvodovej správe k prijatému zákonu zdôvodnila uzákonenie takéhoto postupu nasledovne :

„Zakazuje sa používať motorové vozidlo na iných miestach než na tých, ktoré sú určené na cestnú premávku s tým, že taxatívne sa vymedzujú výnimky, pre ktoré to neplatí. Týmto opatrením sa sleduje najmä ochrana životného prostredia, kľudu a verejného poriadku v oddychových zónach, ako sú parky, lesy, lúky, vinohrady, poľnohospodárske pozemky a pod.“

Takéto porušenie povinností vodiča podľa zákona o cestnej premávke je teda priestupkom proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona o priestupkoch. Ich objasňovanie a prejednávanie patrí do pôsobnosti Policajného zboru. Len pre zaujímavosť, v blokovom konaní sa za toto porušenie ukladá pokuta 150 €, v správnom konaní 300 €.

Čo dodať záverom. Akékoľvek jazdenie motorovými vozidlami mimo ciest bez právneho dôvodu je v súčasnosti nezákonné. Ak použijete vozidlo mimo cestu a nie ste na území, ktoré patrí do lesného pôdneho fondu alebo tam nie je vyhlásený stupeň ochrany 2 a vyšší, dopúšťate sa dopravného priestupku a môže vám byť uložená pokuta.

V prípade, že s vozidlom jazdíte po pozemku v druhom a vyššom stupni ochrany alebo po pozemku, ktorý patrí do lesného pôdneho fondu, formálne sa dopúšťate trestného činu a v tom najhoršom prípade sa vám môže stať, že si posedíte jeden rok v niektorom našom nápravnom zariadení. Hlavný problém nastáva najmä z toho dôvodu, že policajti sa s touto problematikou do uvedenej novelizácie Trestného zákona v podstate nezaoberali.

Tým, že takéto konanie bolo povýšené na trestný čin, automaticky sa tieto skutky dostali pod pôsobnosť zákona o Policajnom zbore a tak namiesto zopár v podstate neefektívnych dobrovoľných strážcov prírody a členov lesnej stráže polícia bude určite vykonávať v nastávajúcej sezóne policajnobezpečnostné akcie zamerané na túto problematiku tak, ako je to ukladá zákon.

Reagovať na správu

portret

rudolf2 pokročilý 23.4.2017 23:24

Ja som naivný? Ty si ozaj dokážeš predstaviť situáciu že sa nesmú použiť poľné cesty? Takže ak ide niekto do viníce a pod. nemôže ísť autom? A ak on áno, ja keď mu pôjdem pomôcť už musím ísť peši?
A vieš si predstaviť aká plocha lesov a lúk by sa v tom prípade stala pre väčšinu ľudí nedostupná?
Veď to je "debilizmus" ktorý môže dávať zmysel len "poľovníkom", lebo tí môžu všetko...

Reagovať na správu

portret

sipovec 24.4.2017 18:41

Vidím, že si zrejme nepochopil skoro nič z toho čo som písal. Tie zákony si si ani neprečítal. Ja som ich ani nenavrhol, ani nenapísal, ani neschvaľoval a tiež s mnohými článkami /paragrafmi/ v nich nesúhlasím. Urobili to za mňa /nás/ poslanci SNR, vláda SR a podpísali ich štatutári týchto orgánov vrátane prezidenta SR, ktorých sme si zvolili. Práve preto sú platné a v žiadnom prípade neplatí Tvoje vyhlásenie „Každý zákon stráca platnosť ak odporuje zdravému sedliackemu rozumu“... /To bola tá narážka na „naivitu“./ Či budeš praktizovať jazdu autom po poľných a lesných cestách aj naďalej je iba na tebe a stave tvojej peňaženky.

Že si to nepochopil a nečítal /ako sa dnes hovorí „s porozumením“/ vyplýva aj z tejto Tvojej reakcie: „Ty si ozaj dokážeš predstaviť situáciu že sa nesmú použiť poľné cesty? Takže ak ide niekto do viníce a pod. nemôže ísť autom? A ak on áno, ja keď mu pôjdem pomôcť už musím ísť peši?“

O tomto cestný zákon hovorí nasledovné:
„(3) Vodič smie motorové vozidlo použiť len na cestách; to neplatí, ak sa motorové vozidlo v súlade s osobitnými predpismi ) použije:
na pôdohospodárske, lesné, údržbárske, stavebné alebo priemyselné práce,“

Síce sa tam píše o „vozidle“, ale aj osoby, ktoré tie práce budú vykonávať, sa tam musia nejako dopraviť. Takže „do vinice“ môže ísť po poľnej ceste autom majiteľ a za ním „pomôcť“ mu môžeš prísť autom aj Ty /len si nezabudni vziať motyku, nožnice na strihanie viniča a pod./. Ver mi, že zatiaľ Ťa nečaká žiadny postih, hoci by mohol. No príslušníci „Slúžiť a chrániť“ /alebo naopak?/ majú zatiaľ iné priority. A ako píše Peter VR 46 tá doba „represií“ je v dohľadne.

Reagovať na správu

portret

rudolf2 pokročilý 24.4.2017 21:06

Čo chápem či nechápem nechaj bokom, len tvrdím že ak by platilo to čo píšeš ty, vrátili by sme sa pred "Máriu Teréziu" a s tým nesúhlasím aj za cenu porušovania či vyvolania verejných nepokojov...
Ale podľa mňa to tak ďaleko nezašlo i keď terajší hlavne poľujúci "Vicišpáni" sa tak správajú.
Citujem s tebou dodaných materiálov:
Zákon o cestnej premávke
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Cestnou premávkou na účely tohto zákona sa rozumie užívanie diaľnic, ciest, MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ 1) (ďalej len „cesta“) vodičmi vozidiel a chodcami.
Zákon o poľovníctve.
...
(3) Zakazuje sa v poľovnom revíri
l) jazda na motocykli, motorovej trojkolke, štvorkolke, motorovom vozidle alebo motorovom člne, snežnom skútri a vodnom skútri v poľovnom revíri, OKREM CESTNEJ PREVÁDZKY );
Kde je tam že nemôžem používať miestnu či účelovú komunikáciu...

Reagovať na správu

portret

sipovec 25.4.2017 11:17

Rudo, hoci doteraz sme sa o tom nebavili, miestnu a účelovú komunikáciu môžeš používať /tým som myslel aj Tvoju „pomoc kamarátovi vo vinici“/. Iba za jej hranicami nesmieš používať poľné a lesné cesty. Myslím, že to stačí. Zákony sú žiaľ také, či ich budeš rešpektovať alebo ignorovať aj za cenu zákonom stanovených represií, záleží iba od Teba.

Reagovať na správu

portret

rudolf2 pokročilý 25.4.2017 16:32

Ale k tým pozemkom , viniciam a urbariátom ... vedú len poľné cesty...

Reagovať na správu

portret

sipovec 25.4.2017 18:01

Nemáš pravdu, hoci voľakedy to boli naozaj poľné cesty /nie som si celkom istý, ale pravdepodobne do roku 1961/. Teraz v niektorých obciach a ich katastroch bývajú aj vyasfaltované a napr. počas zimy ich v zjazdnom stave / odhŕňajú sneh/ udržiava obecný úrad, majitelia pozemkov /poľnohospodárske družstvá, podnikatelia – živnostníci a pod./, ktorí tam majú svoje pozemky. O tom ako vyzerajú, či pripomínajú „klasickú“ poľnú cestu, záleží iba od finančnej stránky OÚ a majiteľov pozemkov. Ale stále sú to VEREJNÉ ÚČELOVÉ KOMUNIKÁCIE a nie poľné cesty.

Reagovať na správu

portret

rudolf2 pokročilý 25.4.2017 18:12

A povieš mi kde nájdem aký je rozdiel medzi poľnou cestou z holou pôdou, zatrávnenou, čiastočne spevnenou odpadom či kamennou drťou, po celej dĺžke spevnenej odpadom či kamennou drťou, cestou ktorá má spevnenie vylepšené asfaltovými odfrezkami či asfaltom?
Ak je tam spevnenie už to nie je poľná cesta?

Reagovať na správu

portret

sipovec 26.4.2017 11:57

Áno, poviem. Existuje tzv. infozákon /Zákon č. 211/2000 Z.z./. Prečítaj si ho a pošli dotaz na príslušné organizácie – orgány /či v nej spomenieš Máriu Teréziu, „priateľov“ poľovníkov – vicišpánov, debilitu predkladateľov a schvaľovateľov týchto zákonných noriem a pod./ je iba na Tebe. V tomto prípade sú to zrejme Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo životného prostredia SR /neviem ako majú v tomto prípade podelené kompetencie/, ktoré to už postúpia príslušným inštitúciám na vyjadrenie a pošlú Ti to. Ja to za Teba robiť nemienim. Mám v tom totiž jasno.

K vstupu do tejto diskusnej témy ma priviedol „zúfalý výkrik“ /možno je to až veľmi expresívne/ Mikiho 49 a snaha povzbudiť, poradiť, vysvetliť a pomôcť mu. Ako som si v diskusii všimol, tak väčšina diskutujúcich to pochopila. Vždy existuje nejaký spôsob riešenia a môže to skončiť iba dohovorom. Pre budúcnosť je jasné, že si musí vybaviť nejakú výnimku, aby vo svojej záslužnej činnosti mohol pokračovať. Je to iba o tom na akého „úradníka“ narazí.

Nie je nič jednoduchšie, aby najmä v období zvýšeného rastu húb vyrazilo v hociktorom okrese /oblasti/ do terénu jedno auto s príslušníkmi ochrany prírody, v prípade II. a vyššieho stupňa ochrany nejakého celku jedno policajné auto a videozáznamom, fotografiami zdokumentovali príslušné miesta. Nikomu sa nemusia predstavovať, ani legitimovať, ani komunikovať s ním /ako to písal Gaspi/. Podobne ako na diaľnici bez zaplatenia diaľničnej známky. Stačí im spracovať to a poslať majiteľom áut porušujúcich tieto zákony šek /min. 150 Eur/ z dôkazovou dokumentáciou a s určitou dobou splatnosti /priestupok/. V prípade vjazdu do II. a vyššieho stupňa ochrany nejakej oblasti, predvolanie na príslušné policajné oddelenie a vysvetlenie prečo tam bol /lebo to už je trestný čin/. Po posúdení danej situácie môžu uplatňovať represívne prostriedky. Presne podľa platných zákonných noriem.

Chcel som tým upozorniť aj ostatných návštevníkov lesa, lúk, pastvín atď. na možné sankcie, ktoré im hrozia. Je pravda, že zatiaľ sú tie zákonné normy prakticky bezzubé, ale napr. policajnému riaditeľovi môže napadnúť vyhlásiť povedzme „Akciu Dubák“ a za jeden týždeň vyzbierajú možno aj štvrťročný „stanovený plán“ na pokutách.
To je všetko.

Reagovať na správu

portret

rudolf2 pokročilý 26.4.2017 19:03

Ja v tom mám jasno tiež, poľné cesty budem využívať naďalej ako doteraz.

Reagovať na správu

portret

TATANKA pokročilý 26.6.2019 07:29

Hlavne že všetci
Kysučania majú štvorkolky
a behajú po hrebeňoch
aj na motorkách aj včera ....
Nemáme rovnosť pred zákonom
hlavne, treba upratať tento chliev...

Reagovať na správu

portret

erikh 9.5.2017 10:07

Kedze vacsinou nas Tvoje informacie nepotesili, tak sa tu vyskytli reakcie, ktore by mohli vyvolat dojem, ze Tvoja snaha bola zbytocna. Nie je to tzak a preto dakujem za tieto informacie, ktory by sme my ostatni asi dost pracne niekde museli niekde dolovat.

Reagovať na správu

portret

rudolf2 pokročilý 9.5.2017 16:47

Aj na takúto reakciu je nutné vytvárať si novú identitu?!?

Reagovať na správu

portret

erikh 12.5.2017 08:56

Sorry Rudo, ale nerozumiem Tvojej reakcii. Kazdy tu ma moznost prezentovat svoje nazory a ja som reagoval na to, ze Sipovec prisiel aj s faktami, ktore sa nam mozu hodit. Neviem ako Ty ale ja teda nemam zaujem na tom, aby niekto, kto taketo informacie prinasa, s tym prestal, aje ked nemusim suhlasit so vsetkym, co pise.

Reagovať na správu

portret

rudolf2 pokročilý 12.5.2017 15:16

Dobrý deň,
moja reakcia je úplne zrozumiteľná v kontexte novodobej „elektronickej choroby“ ktorá sa dostala aj na túto stránku – vytváranie imaginárnych osobností.
Ak sa vyskytne „pochybná reakcia (nekorektne kritická, urážajúca alebo servilná)“ od novovytvorenej osoby ktorú si neviem stotožniť s reálnou osobou je to pre mňa vždy podozrivé.
Dúfam že som vám to vysvetlil dosť zrozumiteľne.

Reagovať na správu

portret

erikh 15.5.2017 10:47

Dobry den, v prvom rade sa ospravedlnujem za tykanie. Podla reakcie usudzujem, ze si to nezelate. Na tieto stranky chodim, aby som sa nieco naucil a potesil sa z krasnych obrazkov pouzivatelov. V ziadnom pripade tu nemienim nikoho obtazovat ani s nikym bojovat za svoju pravdu. Nemam dojem, ze moja reakcia spada do mnoziny "pochybnych". Tiez nie som nadseny z niektorych zakonov, ale neovladam ich vsetky a informacie o nich sa mi zidu. Moja identita bola vytvorena 06.09.2010 10:57. Ak chcete dokaz, kludne mi zaslite spravu a ja Vam ho poskytnem, myslim, ze tymto uz nie je nutne rozsirovat diskusiu...

Reagovať na správu

portret

gaspi pokročilý 17.5.2017 06:46

na tak teda stráž prírody sa musí vždy preukázať!! hovorí o tom paragraf 74 ods. 1 zak.543/2002, tu neplatí žiadna objektívna zodpovednosť ako na cestách

Reagovať na správu

portret

sipovec 18.5.2017 14:04

V konkrétnom prípade, ktorý opisuje Miki49, áno! No v prípade môjho príspevku, na ktorý reaguješ, áno aj nie. Stačí to ochrancom /sú zo zákona oprávnení podávať takéto dôkazy/ alebo policajtom zdokumentovať na videozáznam a pofotiť jednotlivé autá spredu-zozadu /EČV/. Iba ak by práve vtedy niektorý hubár vyliezol z lesa, a požiadal o ich identifikáciu, tak samozrejme áno. Nebudú predsa po 500 – 600 ha lese naháňať všetkých majiteľov áut.
Ako som už písal, dokumentáciu /video a fotá/ im stačí spracovať a rozposlať majiteľom áut s číslom účtu, resp. šekom na min. 150 Eur a dobou splatnosti do 15 dní. Lehota na spracovanie a sankcie je do 2 rokov. Čiže aj zajtra môže niekomu prísť takýto pozdrav povedzme z 15.6.2015. Samozrejme, že do tých 15 dní je možnosť podať odvolanie, resp. navštíviť príslušné policajné oddelenie a pozrieť si videozáznam. No prd im to pomôže. Ak to do termínu neuhradia, polícia to postúpi na súd a to už sú potom iné pálky.
Bodaj by si mal pravdu, že tu objektívna zodpovednosť neplatí. No žiaľbohu platí. Pri vjazde do chránenej oblasti od II. stupňa ochrany a vyššie je to totiž trestný čin a nie iba priestupok. To znamená, že to spadá pod policajný zákon a tam objektívna zodpovednosť platí. https://autobild.cas .sk/clanok/200269/11 ...

Dúfam, že o tomto píšem naposledy. Tak to zrekapitulujem. Fakty a zákony sú žiaľ také. Za vjazd autom na poľnú a lesnú cestu/nemusí byť označená dopravnou značkou zákaz vjazdu/ je pokuta min. 150 Eur.
Vjazd autom do chránenej oblasti s II. a vyšším stupňom ochrany je trestný čin. Samozrejme s min. pokutou 150 Eur.

Ak máte obľúbenú lokalitu, najlepšie je zastaviť sa na príslušnom obecnom úrade a na katastrálnej mape si nechať vysvetliť /ukázať/ čo je ešte verejná účelová komunikácia a čo je už poľná, resp. lesná cesta.

Reagovať na správu

portret

TATANKA pokročilý 26.6.2019 07:37

Presne tak to sa mi
raz stalo na Roháčoch.
Ma chceli legitimovať
a ja ich a sme sa nedohodli
A potom som sa ich pýtal
že so spacákom prečo by
som nemohol pokračovať
keď čučoriedkári chodia
s kýblami a česákmi a
na to mi povedali že to
sú domáci Slovensko
je organizovaný bordel,
len ho zastrešiť.
Ja som od ochranárov
vystúpil, banda to je
až na pár výnimiek
Chráňte pre seba ich heslo.

Reagovať na správu

portret

rudolf2 pokročilý 25.4.2017 21:01

Takže toto je len pre chodcov?: http://gis.nlcsk.org/lc/

Reagovať na správu

portret

spišak 3.5.2017 17:23

To asi nie je dobrá mapa na ilustráciu. Pozemné komunikácie sú aj cesty prvej, druhej, tretej triedy - mapa by výrazne zbledla, ak by v nej neboli zaznačené. Ďalej príklady z okolia Sp. Podhradia - cesta k Sp. Hradu z východnej strany i cesta okolo Dreveníka vybudované za normalizácie a od štátnej cesty uzavretá tiež berú dych otázke. Ako nespevnené sú zakreslené cesty ktoré slúžili len pre potreby kamenolomu, ešte pred vojnou, tiež na Dreveníku. Alebo Jereňáš (juhozápadojužne) je pretkaný cestami. Cestami, ktoré slúžili lesníkom spravujúcim tam ešte v šesťdesiatych rokoch asi desať lesných škôlok. To že sa už na pôvodné účely nevyužívajú, neznamená že sa dajú a majú využívať na niečo iné.

Reagovať na správu

portret

Linda pokročilý, mykológ 3.5.2017 20:07

Rudo nič si z toho nerob, ak je to aj v zákone, je to kravina a kým tam nie je vyslovene zákaz vjazdu, pochybujem že bude nejaký policajt striehnuť v poli za kríkom..

Reagovať na správu

portret

rudolf2 pokročilý 3.5.2017 22:27

Linda ja si s toho nič nerobím, a to čo som napísal aj uplatňujem. Nové cesty nevytváram, ale tie ktoré boli desaťročia používané aj používam. A začínam chápať ako vznikajú revolúcie. Stačí keď si "mocipáni" začnú drakonicky uplatňovať nadštandardné právomoci ktoré radikálne začnú obmedzovať väčšinu...

Reagovať na správu

portret

Boletus60 22.5.2017 14:17

Nemusim zrovna vrazit do tabule aby som zastavil a pokracoval pešo,ale mam taku skusenost že zakazy skor porušujú domaci ako cezpolní.Lada niva bez špz,krížom cez les rovno ku mne,že či tam rastú,a či náhodou neviem kde rastú,a spraskotom zmizli krížom cez les nad Pezinkom,bol asi naj zážitok tohto typu.Veľmi chýba lesná polícia.

Reagovať na správu

portret

miki49 pokročilý 24.4.2017 08:14

Čiže jednoducho povedané s mojim myko prieskumom je koniec.Na niektoré zaujímavé lokality to mám po poľných cestách aj 12 km +čas a km v lese........a koniec .
Je to mimo mojich mozgových závitov.

Reagovať na správu

portret

spišak 24.4.2017 18:09

Čo si ja pamätám - vozenie sa autami po lese bolo zakázané už niekedy koncom sedemdesiatych rokov, a už vtedy mi to pripadalo opodstatnené. Nechcite však po mne detaily. Vec sa ma netýkala, takže som ich postupne povypúšťal z pamäti.

Reagovať na správu

portret

miki49 pokročilý 24.4.2017 18:20

Po lese autom to nie,ale po poľných cestách,tak tomu nerozumiem

Reagovať na správu

portret

rudolf2 pokročilý 24.4.2017 21:10

S tým súhlasím aj ja a predpokladám aj všetci milovníci prírody (okrem poľovníkov, tí sa môžu aj dnes preháňať po lese na čomkoľvek).
Ide o dopravu po les.

Reagovať na správu

portret

Igor atlasár 24.4.2017 21:22

Na mojich lokalitách to mám rovnako ale aj tak idem aj 12 km pešo s ťažkým foťákom a statívom a ďalšími vecami. Ale žiaľ aj ja prichádzam do veku, kedy mi je tých 10 km veľa. Možno na mykoprieskumy nájdeme nejaké riešenie. Nejdeme tam kosiť huby... Ale to sa asi budeme musieť dohodnúť s miestnymi ochrancami prírody alebo lesníkmi individuálne. Inak to nevidím.

Reagovať na správu

portret

rudolf2 pokročilý 24.4.2017 21:44

Ja som nemal ešte problém s ochrancami prírody, toto sa snažia uplatňovať len poľovníci...

Reagovať na správu

portret

fugi 25.4.2017 20:54

nie len poľovníci i ochrancovia, i keď skôr by som povedal ,, akože ochrancovia"

Reagovať na správu

portret

Mógu pokročilý 25.4.2017 17:10

U nás dali rampy všade a kto je majiteľ ma volný vstup na kartu , je to svojim sposobom dobre mi mame kartu a zaroven tu mame pokoj od lovcov čučoriedok a hribarov

Reagovať na správu

portret

Jarott atlasár 3.5.2017 23:16

Par rokov do zadu som spekuloval o nejakom legalnom vstupe mot.vozidlom do lesa ... jeden mi aj poslal jeden zakon,bola tam nejaka moznost o vstupe,aj som tuto oslovil p.mykologicku s pomocou ... nechal som to tak ...teraz Miki dal podnet ... tyzden po veceroch hladam ten zakon ... konecne som ho nasiel.
Ale uz je neskoro,zajtra poukazem.

Reagovať na správu

portret

whyithas pokročilý, atlasár, botanik 24.4.2017 21:29

Áno Miki - ja si snažím vybavovať povolenky ak je to možné práve pre tieto prípady, inak parkujem takmer vždy na začiatku poľnej, alebo lesnej cesty a vôbec tam nemusí byť zákaz vjazdu.

Reagovať na správu

portret

miki49 pokročilý 25.4.2017 17:16

Podľa toho si sa tiež dopustil priestupku-opustil si cestu a vošiel si na poľnú cestu

Reagovať na správu

portret

Linda pokročilý, mykológ 22.5.2017 21:23

tak si vybav povolenku..

Reagovať na správu

portret

miki49 pokročilý 22.5.2017 22:53

a kde?

Reagovať na správu

portret

karibu 23.5.2017 21:39

u veľkomožného pána

Reagovať na správu

portret

Hanýžka mykológ 27.6.2019 08:34

Miki, pokud máš mykologický průzkum, můžeš dostat výjimku. My to tak děláme roky a většinou se se všemi snadno domluvíme.

Pokud ke krásné lokalitě vzácných hub či rostlin jezdí po lesní cestě stovky lidí, aby si odtud odvezli dřevo na topení nebo v lepším případě tam narvali dubáky, kterých je plno na jiných lokalitách, kde neroste nic vzácného, pak díky za tento zákon. Naopak v okolí vesnic, kde jsou jen polňačky a lesní cesty a hospodářské lesy je hloupé, když babička nemůže na milované houby, protože ji nohy už tak nenesou. Vše má rub a líc a žádný zákon není dokonalý (a někteří hlupáci na čtyřkolkách ho budou žel asi vždy porušovat). Základem je chovat se k přírodě slušně a s úctou. Veřejným vyhlašováním o porušování zákona přírodě nikdo zrovna nepomáhá (i když jeho důvody mohou být třeba i pochopitelné) a sobě zrovna moc také ne (jednou si to tu může přečíst někdo, kdo to použije proti tobě, máš tu celé jméno i fotku).

Reagovať na správu

portret

px pokročilý 7.7.2019 12:23

Síce si to presne paragrafmi upresňoval, ale dotyčný bola civilná, neoznačená osoba, bez kompetencii. Aj keby to bol zrovna policajt musí sa preukázať aj s číslom PZ. Kľudne to mohol byť hocikto, napr poľovník, urbárnik, miestny občan čo šiel na lesné plody a Ty si mu prekážal. Niektorí totiž majú panický strach z fotoaparátu,neuniformovaný lesník a keď to zoberieme úsmevne aj Babka Blažková.Na to nemusí vôbec reagovať.

Reagovať na správu

portret

px pokročilý 7.7.2019 13:12

Citácie sú presné v zmysle zákona, ale základom je, že kto chce kontrolovať a podávať podnety na priestupkové konanie musí mať kompetencie a najmä musí sa preukázať. Musí byť uniformovaný s odznakom. Aj keď je to policajt mal by sa preukázať služobným preukazom, ak je v civile s číslom. Inak fotografovanie rastlín aj chránených nie je priestupok, či trestný čin. Iba ich poškodzovanie, trhanie, premiestňovanie, vykopávanie. Poťažme by mohlo ísť o opustenie turistického chodníka ak sa jedná o 4, či 5 stupeň ochrany. Ale dá sa vybaviť aj výnimka. Samozrejme lesníci musia tiež mať výnimku z rezortu životného prostredia. Z praxe však sú poznatky, že ani to poriadne nefunguje. Občania sú toho svedkom, ako sa v našich lesoch "hospodári". Je v tom veľký neporiadok. NAPANT je takmer už vyťažený, bez ohľadu na 4, či dokonca 5 stupeň ochrany. Takže fotografovanie rastliniek je len zrniečkom toho, čo sa v našich PR deje....smutné.

Reagovať na správu

portret

undertaker pokročilý, atlasár 23.4.2017 20:30

Rob to tak jak ja,kde nieje zákaz vjazdu idem. U nás v raji je to tak všade okrem cesty z Hrabušíc na Kopanecké sedlo a ďalej na hlavnú cestu čo pokračuje na Stratenú a Rožňavu a opačne na Vernár....,no a si ho mal cvaknuť aj ty a aj jeho auto. Keď sa nepreukázal tak to bol len strašpitel

Reagovať na správu

portret

amanitôčka 5.5.2017 08:51

A ja asi sa stanem na staré kolená certifikovanou "požiarničkou" pardón "strážkyňou" (dráčik chcel byť požiarnikom ) - a stačí mi stáť len pri prvom dube na GAVURKÁCH. Vynaliezavci, ktorí už chodia aj bágrami, majú po chlebe.... Inak celkom poučné debatné "vlákno". Vďaka

Reagovať na správu

portret

undertaker pokročilý, atlasár 5.5.2017 10:17

Asi som to nenapísal tak ako som mal....ja (my)jazdíme po asfaltovej ceste a kde sa končí tak stopka a pešujem ,kto by šiel do zákazu. Perlička na záver....ej ale sa rúbe v tom našom Raji,pod Kopancom buky,hore v sedle ihličnany....a Tri kopce,vybudovaná(ak sa to dá povedať)nová svažnica čo svažnica !šak je to dialnica.....už teraz viem,že mini lokality vzácnych a chránených rastlín sú ta tam. EJ ALE JE NÁM HEJ.....DO MAČKY!!! ZDAR VŠETKÝM ZAINTERESOVANÝM.

Reagovať na správu

portret

peterVR46 pokročilý 19.5.2017 21:07

Poľovníci v tom majú tiež jasno, žiaľ. V diskusii je aj pár zaujímavých odporúčaní pre peších v teréne. Asi nám pomaly nezostane nič iné, iba chodenie po turistických chodníkoch. http://www.lovuzdar.sk/diskusia/4696/jaz...

Reagovať na správu

portret

miki49 pokročilý 20.5.2017 13:13

Ako som písal,to je tá sku.....demokracia.Môžeš ísť na Floridu,Seychely(len za čo?),ale pôjdeš na záhradu-zatvoria Ťa.
Banda jedná vy......

Reagovať na správu

portret

BoletusLabus 20.6.2019 17:52

Veľmi debilne a účelovo napísaný zákon, podľa ktorého by niektorí moji susedia museli odstaviť auto tam, kde končí asfaltka a zvyšok pokračovať peši. Verte, či nie je ale u nás v obci (Láb) je niekoľko "ulíc", ktoré sú poľnými ergo lesnými cestami...

Reagovať na správu

portret

Peté atlasár, mykológ 26.6.2019 22:18

Kdyby to byl skutečnej ochranář, tak je povinen se ti prokázat odznakem a průkazem, stejně tak, pokud by to byl policajt. Takže to byl jenom nějakej idiot a chuj, takže bych na něj sral. A i kdyby ti domů přišlo nějaké oznámení o přestupku, protože toto není trestný čin, tak ty akorát půjdeš podat vysvětlení. A pokud je fotografie pouze průkazná v tom smyslu, že je tam tvoje auto a spz, ale není tam vidět tabule PR a ještě lépe s názvem PR, tak ty můžeš podat vysvětlení pouze v tom smyslu, že ano, toto je moe auto, ale nevím, kdo ho kdy a před jakým lesem fotil a nikdy jsem v žádném PR-ku autem nebyl a dokažte mi opak. A oni tvou výpověď zaevidují a následně případ odloží. Somarina, podle mě ti vůbec nic nepřijde... ochranár navíc může pokutovat člověka na místě, může vystavit bloček... to musel být ale debil, měl jsi ho vzít stativem po hlavě, třeba by se mu rozsvítilo, dacanovi. Hlavně si nenech znechutit houbaření a fotografováním nějakým pitomcem.

Reagovať na správu

portret

Pmlčoch mykológ 1.7.2019 18:15

Jo jo, to máš pravdu, též mě to napadlo, když jsem to četl.

Reagovať na správu