Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lactarius pyrogalus »

História popisu - Lactarius pyrogalus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: JUDr. Michal Jamrich
Dátum: 17.11.2013 20:43

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Synonymum je Lactarius hortensis Velenovsky (1920), pričom podľa Velenovského, ktorý ich rozlišoval, aj keď súčasné autority (M. T. Basso, J. Heilmann-Clausen, A. Verbeken, J. Vesterholt) ich berú za jeden druh, by mohol byť Lactarius hortensis druh, ktorý sa viaže výhradne na liesku a Lactarius pyrogalus druh rastúci pod bukom a hrabom. V IF sú aj v súčasnosti vedené samostatne, nie ako synonymá, ale neexistuje žiadny dôležitý znak (aj overený vedecky), ktorý by odôvodňoval ich samostatnú existenciu. Neaktualizovať podľa IF. Zdroje informácií: osobné poznatky, Fungi of Northern Europe, vol. 2, The genus Lactarius (J. Heilmann-Clausen, A. Verbeken, J. Vesterholt), Fungi Europaei, vol. 7, Lactarius (M. T. Basso), British Fungus Flora, vol. 9, Russulaceae: Lactarius (R. W. Rayner), Fungi of Switzerland, vol. 6, Russulaceae (F. Kränzlin).  1Synonymum je Lactarius hortensis Velenovsky (1920), pričom podľa Velenovského, ktorý ich rozlišoval, aj keď súčasné autority (M. T. Basso, J. Heilmann-Clausen, A. Verbeken, J. Vesterholt) ich berú za jeden druh, by mohol byť Lactarius hortensis druh, ktorý sa viaže výhradne na liesku a Lactarius pyrogalus druh rastúci pod bukom a hrabom. V IF sú aj v súčasnosti vedené samostatne, nie ako synonymá, ale neexistuje žiadny dôležitý znak (aj overený vedecky), ktorý by odôvodňoval ich samostatnú existenciu. NEAKTUALIZOVAŤ PODĽA IF ! Zdroje informácií: osobné poznatky, Fungi of Northern Europe, vol. 2, The genus Lactarius (J. Heilmann-Clausen, A. Verbeken, J. Vesterholt), Fungi Europaei, vol. 7, Lactarius (M. T. Basso), British Fungus Flora, vol. 9, Russulaceae: Lactarius (R. W. Rayner), Fungi of Switzerland, vol. 6, Russulaceae (F. Kränzlin).


Zmeny urobil: JUDr. Michal Jamrich
Dátum: 17.11.2013 20:41

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Lactarius hortensis sa vyskytuje od podhoria po horské pásmo v lesoch, na ich okrajoch, ale aj v tráve, zvyčajne v skupinách, viaže sa primárne na liesku (Corylus sp.), ale podľa niektorých zdrojov ho môžeme nájsť aj pod hrabom (Carpinus sp.), možno aj pod inými listnatými stromami. U nás je to miestami dosť hojná huba.  1Lactarius pyrogalus sa vyskytuje od podhoria po horské pásmo v lesoch, na ich okrajoch, ale aj v tráve, zvyčajne v skupinách, viaže sa primárne na liesku (Corylus sp.), ale podľa niektorých zdrojov ho môžeme nájsť aj pod hrabom (Carpinus sp.), možno aj pod inými listnatými stromami. U nás je to miestami dosť hojná huba.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1V zahraničných zdrojoch je uvádzaný synonymicky ako Lactarius pyrogalus (Fungi of Northern Europe, vol. 2, The genus Lactarius (J. Heilmann-Clausen, A. Verbeken, J. Vesterholt), Fungi Europaei, vol. 7, Lactarius (M. T. Basso)), pričom podľa Velenovského (1920) by mohol byť Lactarius hortensis druh, ktorý sa viaže výhradne na liesku a Lactarius pyrogalus druh rastúci pod bukom a hrabom. V IF sú ale aj v súčasnosti vedené samostatne, nie ako synonymá. Zdroje informácií: osobné poznatky, Fungi of Northern Europe, vol. 2, The genus Lactarius (J. Heilmann-Clausen, A. Verbeken, J. Vesterholt), Fungi Europaei, vol. 7, Lactarius (M. T. Basso), British Fungus Flora, vol. 9, Russulaceae: Lactarius (R. W. Rayner), Fungi of Switzerland, vol. 6, Russulaceae (F. Kränzlin).  1Synonymum je Lactarius hortensis Velenovsky (1920), pričom podľa Velenovského, ktorý ich rozlišoval, aj keď súčasné autority (M. T. Basso, J. Heilmann-Clausen, A. Verbeken, J. Vesterholt) ich berú za jeden druh, by mohol byť Lactarius hortensis druh, ktorý sa viaže výhradne na liesku a Lactarius pyrogalus druh rastúci pod bukom a hrabom. V IF sú aj v súčasnosti vedené samostatne, nie ako synonymá, ale neexistuje žiadny dôležitý znak (aj overený vedecky), ktorý by odôvodňoval ich samostatnú existenciu. Neaktualizovať podľa IF. Zdroje informácií: osobné poznatky, Fungi of Northern Europe, vol. 2, The genus Lactarius (J. Heilmann-Clausen, A. Verbeken, J. Vesterholt), Fungi Europaei, vol. 7, Lactarius (M. T. Basso), British Fungus Flora, vol. 9, Russulaceae: Lactarius (R. W. Rayner), Fungi of Switzerland, vol. 6, Russulaceae (F. Kränzlin).


Zmeny urobil: JUDr. Michal Jamrich
Dátum: 17.11.2013 20:39

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Lactarius hortensis 1Lactarius pyrogalus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Velen. 1(Bull.) Fr.


Zmeny urobil: JUDr. Michal Jamrich
Dátum: 25.10.2013 09:57

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1267371 10


Zmeny urobil: JUDr. Michal Jamrich
Dátum: 25.10.2013 09:56

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Lactarius hortensis</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>1</b>: 163 (1920) <b><font color='#0000FF'>var. hortensis</font></b><br><b>Lactarius hortensis var. olivaceus</b> <b>Z. Schaef.</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>26</b>: 143 (1972)<br><b>Lactarius hortensis var. tephroleucus</b> <b>Z. Schaef.</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>26</b>: 143 (1972)

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Veľmi podobný druh predstavuje Lactarius circellatus rastúci v rovnakom biotope (viaže sa primárne na hrab, ale môže byť aj pod lieskou), ktorý má výrazne hustejšie lupene a zvyčajne zreteľne zónovaný klobúk, je tmavšie šedo hnedo sfarbený s fialovým alebo rúžovým nádychom, mlieko má horké až štipľavé. Zámena by bola možná aj za Lactarius blennius, ktorý sa však viaže na buk (Fagus sp.), má bledšie lupene a Lactarius fluens, ten rastie tiež najmä pod bukom, má bledšie lupene a navyše výraznú bielu (veľmi bledú) okrajovú zónu klobúka. V zahraničných zdrojoch je uvádzaný synonymicky ako Lactarius pyrogalus, pričom podľa Velenovského (1920) by mohol byť Lactarius hortensis druh, ktorý sa viaže výhradne na liesku a Lactarius pyrogalus druh rastúci pod bukom a hrabom. Každopádne sa v súčasnosti považujú za druh jeden.  1Veľmi podobný druh predstavuje Lactarius circellatus rastúci v rovnakom biotope (viaže sa primárne na hrab, ale môže byť aj pod lieskou), ktorý má výrazne hustejšie lupene a zvyčajne zreteľne zónovaný klobúk, je tmavšie šedo hnedo sfarbený s fialovým alebo rúžovým nádychom, mlieko má horké až štipľavé. Zámena by bola možná aj za Lactarius blennius, ktorý sa však viaže na buk (Fagus sp.), má bledšie lupene a Lactarius fluens, ten rastie tiež najmä pod bukom, má bledšie lupene a navyše výraznú bielu (veľmi bledú) okrajovú zónu klobúka.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Zdroje informácií: osobné poznatky, Fungi of Northern Europe, vol. 2, The genus Lactarius (J. Heilmann-Clausen, A. Verbeken, J. Vesterholt), Fungi Europaei, vol. 7, Lactarius (M. T. Basso), British Fungus Flora, vol. 9, Russulaceae: Lactarius (R. W. Rayner), Fungi of Switzerland, vol. 6, Russulaceae (F. Kränzlin).  1V zahraničných zdrojoch je uvádzaný synonymicky ako Lactarius pyrogalus (Fungi of Northern Europe, vol. 2, The genus Lactarius (J. Heilmann-Clausen, A. Verbeken, J. Vesterholt), Fungi Europaei, vol. 7, Lactarius (M. T. Basso)), pričom podľa Velenovského (1920) by mohol byť Lactarius hortensis druh, ktorý sa viaže výhradne na liesku a Lactarius pyrogalus druh rastúci pod bukom a hrabom. V IF sú ale aj v súčasnosti vedené samostatne, nie ako synonymá. Zdroje informácií: osobné poznatky, Fungi of Northern Europe, vol. 2, The genus Lactarius (J. Heilmann-Clausen, A. Verbeken, J. Vesterholt), Fungi Europaei, vol. 7, Lactarius (M. T. Basso), British Fungus Flora, vol. 9, Russulaceae: Lactarius (R. W. Rayner), Fungi of Switzerland, vol. 6, Russulaceae (F. Kränzlin).

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1267371


Zmeny urobil: JUDr. Michal Jamrich
Dátum: 22.10.2013 20:15

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1Výtrusný prach je žltkastý. 1Výtrusný prach je bledo rúžovkasto béžový.


Zmeny urobil: JUDr. Michal Jamrich
Dátum: 22.10.2013 13:34

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie od júla do konca októbra v listnatých aj zmiešaných lesoch, najmä pod lieskami a hrabmi. U nás je to všade dosť hojná huba. <br><br> Je to ostro pálčivá, nejedlá huba.  1Lactarius hortensis sa vyskytuje od podhoria po horské pásmo v lesoch, na ich okrajoch, ale aj v tráve, zvyčajne v skupinách, viaže sa primárne na liesku (Corylus sp.), ale podľa niektorých zdrojov ho môžeme nájsť aj pod hrabom (Carpinus sp.), možno aj pod inými listnatými stromami. U nás je to miestami dosť hojná huba.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Je to ostro pálčivá, nejedlá huba.


Zmeny urobil: JUDr. Michal Jamrich
Dátum: 22.10.2013 13:32

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Klobúk má v priemere 50-100 mm, najprv býva plocho klenutý, neskôr plochý a v strede preliačený, popolavosivý s hnedastým alebo fialovým odtieňom, nezreteľne sústredne pásikavý, holý, hladký, za čerstva vlhký. 1Klobúk máva priemer 30 - 60 (90)mm, najskôr je klenutý, neskôr plochý až mierne preliačený, často so zvlneným okrajom, ktorý je dlho podvinutý, časom rovný a ostrý, niekedy môže byť okraj trochu ryhovaný. Povrch klobúka je hladký, alebo veľmi jemne zamatový, za vlhka a pri čerstvých plodniciach trochu slizký, inak suchý, dymovo šedý, hnedo šedý, dymovo okrový, niekedy smerom k okraju nevýrazne olivovo šedo zónovaný (kruhovanie) na hnedastom alebo olivovo žltom podklade, okraj býva bledší. [421845]

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1Lupene sú 5-8 mm široké, stredne husté, vystriedané, pri hlúbiku pripojené alebo zbiehajúce, žltkasté alebo bledookrové.  1Lupene široko pripojené, môžu byť rozvidlené, pomerne riedke a vysoké, prestriedané kratšími lupienkami, najprv krémové, neskôr rúžovkasto žlto až hnedo okrové, nemenia farbu pri poškodení. [411820]

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1Hlúbik je 40-60 mm dlhý a 10-20 mm hrubý, nepravidelne valcovitý, dolu zvyčajne stenčený, na povrchu najprv krémový, neskôr bledo sivohnedastý, za mladi plný, v dospelosti dutý. 1Hlúbik nepravidelne valcovitý, na vrchu mierne stenčený s bledou zónou pod lupeňmi, tuhý, ale krehký, s dutinou, hladký alebo jemne zvrásnený, bledo krémový až šedasto bledo žlto hnedý, často s oranžovo okrovými škvrnami.

Dužina:

Old VersionNew Version
1Dužina je biela alebo krémová, tvrdá, krehká, ostro pálčivá, bez výraznej vône. Mlieko je biele, najprv mierne, čoskoro však veľmi pálčivé, na vzduchu zasychá na lupeňoch v podobe žltých zrniek.  1Dužina je tvrdá, krehká, biela, belavá, niekedy môže mať na vzduchu žltkastý nádych, na báze sa mení na telovo rúžovo, vôňa nevýrazná, chemická, kyslastá (niekomu môže pripomínať hrušky, mne skôr latexový náter), chuť veľmi štipľavá. Mlieko biele, hojné, dlho nemenné, ale zasychá na bledo šedo zeleno. Chuť mlieka ihneď veľmi štipľavá.

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Veľmi podobný druh predstavuje Lactarius circellatus rastúci v rovnakom biotope (viaže sa primárne na hrab, ale môže byť aj pod lieskou), ktorý má výrazne hustejšie lupene a zvyčajne zreteľne zónovaný klobúk, je tmavšie šedo hnedo sfarbený s fialovým alebo rúžovým nádychom, mlieko má horké až štipľavé. Zámena by bola možná aj za Lactarius blennius, ktorý sa však viaže na buk (Fagus sp.), má bledšie lupene a Lactarius fluens, ten rastie tiež najmä pod bukom, má bledšie lupene a navyše výraznú bielu (veľmi bledú) okrajovú zónu klobúka. V zahraničných zdrojoch je uvádzaný synonymicky ako Lactarius pyrogalus, pričom podľa Velenovského (1920) by mohol byť Lactarius hortensis druh, ktorý sa viaže výhradne na liesku a Lactarius pyrogalus druh rastúci pod bukom a hrabom. Každopádne sa v súčasnosti považujú za druh jeden.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Zdroje informácií: osobné poznatky, Fungi of Northern Europe, vol. 2, The genus Lactarius (J. Heilmann-Clausen, A. Verbeken, J. Vesterholt), Fungi Europaei, vol. 7, Lactarius (M. T. Basso), British Fungus Flora, vol. 9, Russulaceae: Lactarius (R. W. Rayner), Fungi of Switzerland, vol. 6, Russulaceae (F. Kränzlin).

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 02.01.2012 22:36

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Velen.


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Pavel Lizoň
Malý atlas húb
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 10.08.2001 00:00

rýdzik lieskový

Lactarius hortensis
ryzec palčivý

Nejedlá huba
Výskyt: VII. - X.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk má v priemere 50-100 mm, najprv býva plocho klenutý, neskôr plochý a v strede preliačený, popolavosivý s hnedastým alebo fialovým odtieňom, nezreteľne sústredne pásikavý, holý, hladký, za čerstva vlhký.

Plodná časť:

Lupene sú 5-8 mm široké, stredne husté, vystriedané, pri hlúbiku pripojené alebo zbiehajúce, žltkasté alebo bledookrové.

Hlúbik:

Hlúbik je 40-60 mm dlhý a 10-20 mm hrubý, nepravidelne valcovitý, dolu zvyčajne stenčený, na povrchu najprv krémový, neskôr bledo sivohnedastý, za mladi plný, v dospelosti dutý.

Dužina:

Dužina je biela alebo krémová, tvrdá, krehká, ostro pálčivá, bez výraznej vône. Mlieko je biele, najprv mierne, čoskoro však veľmi pálčivé, na vzduchu zasychá na lupeňoch v podobe žltých zrniek.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je žltkastý.

Výskyt:

Rastie od júla do konca októbra v listnatých aj zmiešaných lesoch, najmä pod lieskami a hrabmi. U nás je to všade dosť hojná huba.Je to ostro pálčivá, nejedlá huba.