Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Agaricus bisporus »

História popisu - Agaricus bisporus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Juraj Komár
Dátum: 03.10.2023 16:27

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus bisporus</b> <b>(J.E. Lange) Pil&#225;t</b>, <i>Sb. N&#225;r. Mus. v Praze</i>, Rada B, Pr&#237;r. Vedy <b>7</b>(1): 46 (1951)<br><b>Agaricus bisporus</b> <b>(J.E. Lange) Singer</b>, <i>Lilloa</i> <b>22</b>: 431 (1951) [1949]<br><b>Agaricus bisporus var. albidus</b> <b>(J.E. Lange) Singer</b>, <i>Mushrooms and Truffles: Botany, Cultivation, and Utilization</i>: 30 (1961)<br><b>Agaricus bisporus var. avellaneus</b> <b>(J.E. Lange) Singer</b>, <i>Mushrooms and Truffles: Botany, Cultivation, and Utilization</i>: 29 (1961)<br><br><b>Agaricus campestris var. bisporus</b> <b>Kligman</b>, <i>Am. J. Bot.</i> <b>3</b>: 746 (1943)<br><b>Agaricus campestris var. buchananii</b> <b>Berk.</b>, <i>Gard. Chron.</i>, London(no. 24): 1039 (1860)<br><b>Agaricus campestris var. elongatus</b> <b>Berk.</b>, <i>Gard. Chron.</i>, London(Dec. 1): 1061 (1860)<br><b>Agaricus campestris var. hortensis</b> <b>Cooke</b> [as '<i>campester</i>'], <i>Handb. Brit. Fungi</i> <b>1</b>: 138 (1871)<br><b>Agaricus cookeanus</b> <b>Bon</b> [as '<i>cookeianus</i>'], <i>Docums Mycol.</i> <b>16</b>(no. 61): 16 (1985)<br><b>Agaricus hortensis</b> <b>(Cooke) S. Imai</b>, <i>J. Fac. agric., Hokkaido Univ.</i> <b>43</b>: 258 (1938)<br><b>Agaricus subfloccosus var. bisporus</b> <b>(J.E. Lange) Hlav&#225;&#269;ek</b>, <i>C.C.H.</i> <b>28</b>(4-6): 68 (1951)<br><b>Psalliota bispora</b> <b>(J.E. Lange) F.H. M&#248;ller &amp; Jul. Sch&#228;ff.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>36</b>(1): 69 (1938)<br><b>Psalliota bispora f. albida</b> <b>(J.E. Lange) Treschew</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>11</b>: 19 (1944)<br><b>Psalliota bispora f. avellanea</b> <b>(J.E. Lange) Treschew</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>11</b>: 19 (1944)<br><b>Psalliota campestris var. hortensis</b> <b>(Cooke) Lloyd</b>, <i>Mycol. Writ.</i> <b>1</b>(4): 26 (1899)<br><b>Psalliota hortensis</b> <b>(Cooke) J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 12): 8 (1926)<br><b>Psalliota hortensis f. albida</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>4</b>: 58 (1939)<br><b>Psalliota hortensis f. avellanea</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>4</b>: 58 (1939)<br><b>Psalliota hortensis f. bispora</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 12): 8 (1926)<br><b>Psalliota hortensis var. bispora</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 12): 8 (1926) 1<b>Agaricus bisporus f. conicopodus</b> <b>Bohus</b>, <i>Schweiz. Z. Pilzk.</i> <b>4</b>: 4 (1962)<br><b>Agaricus bisporus f. depressus</b> <b>Bohus</b>, <i>Schweiz. Z. Pilzk.</i> <b>40</b>: 3 (1962)<br><b>Agaricus bisporus f. langei</b> <b>Bohus</b>, <i>Schweiz. Z. Pilzk.</i> <b>40</b>: 4 (1962)<br><b>Agaricus bisporus f. microspora</b> <b>Kalamees</b>, <i>Folia cryptog. Estonica</i> <b>15</b>: 6 (1981)<br><b>Agaricus bisporus var. albidus</b> <b>J.E. Lange ex Singer</b>, <i>Mushrooms and Truffles: Botany, Cultivation, and Utilization</i>: 30 (1961)<br><b>Agaricus bisporus var. avellaneus</b> <b>J.E. Lange ex Singer</b>, <i>Mushrooms and Truffles: Botany, Cultivation, and Utilization</i>: 29 (1961)<br><b>Agaricus bisporus var. burnettii</b> <b>Kerrigan &amp; Callac</b>, <i>Mycologia</i> <b>85</b>(5): 846 (1993)<br><b>Agaricus bisporus var. eurotetrasporus</b> <b>Callac &amp; Guinb.</b>, in Callac, Haut, Imbernon, Guinberteau, Desmerger &amp; Theochari, <i>Mycologia</i> <b>95</b>(2): 227 (2003)<br><b>Agaricus bisporus var. perrubescens</b> <b>Bohus</b>, <i>Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.</i> <b>72</b>: 93 (1980)<br><br><b>Agaricus campestris subsp. hortensis</b> <b>(Cooke) Konrad &amp; Maubl.</b>, <i>Icon. Select. Fung.</i> <b>6</b>(texte general): 60 (1937)<br><b>Agaricus campestris var. bisporus</b> <b>Kligman</b>, <i>Am. J. Bot.</i> <b>30</b>: 746 (1943)<br><b>Agaricus campestris var. elongatus</b> <b>Berk.</b>, <i>Gard. Chron.</i>, London(Dec. 1): 1061 (1860)<br><b>Agaricus campestris var. hortensis</b> <b>Cooke</b> [as '<i>campester</i>'], <i>Handb. Brit. Fungi</i> <b>1</b>: 138 (1871)<br><b>Agaricus cookeanus</b> <b>Bon</b> [as '<i>cookeianus</i>'], <i>Docums Mycol.</i> <b>16</b>(no. 61): 16 (1985)<br><b>Agaricus hortensis</b> <b>(Cooke) S. Imai</b>, <i>J. Fac. agric., Hokkaido Imp. Univ.</i>, Sapporo <b>43</b>(2): 258 (1938)<br><b>Agaricus subfloccosus var. bisporus</b> <b>(J.E. Lange) Hlav&#225;&#269;ek</b>, <i>C.C.H.</i> <b>28</b>(4-6): 68 (1951)<br><b>Psalliota arvensis var. hortensis</b> <b>(Cooke) W.G. Sm.</b>, <i>Syn. Brit. Basidiomyc.</i>: 171 (1908)<br><b>Psalliota bispora</b> <b>(J.E. Lange) F.H. M&#248;ller &amp; Jul. Sch&#228;ff.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>36</b>(1): 69 (1938)<br><b>Psalliota bispora f. albida</b> <b>J.E. Lange ex Treschew</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>11</b>: 19 (1944)<br><b>Psalliota bispora f. avellanea</b> <b>J.E. Lange ex Treschew</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>11</b>: 19 (1944)<br><b>Psalliota campestris var. hortensis</b> <b>(Cooke) Lloyd</b>, <i>Mycol. Writ.</i> (Cincinnati) <b>1</b>(4): 26 (1899)<br><b>Psalliota hortensis</b> <b>(Cooke) J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 12): 8 (1926)<br><b>Psalliota hortensis f. albida</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>4</b>: 58 (1939)<br><b>Psalliota hortensis f. avellanea</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>4</b>: 58 (1939)<br><b>Psalliota hortensis f. bispora</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 12): 8 (1926)<br><b>Psalliota hortensis var. bispora</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 12): 8 (1926)

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 22:56

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(J.E. Lange) Pilát 1951 1(J.E. Lange) Imbach

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus bisporus</b> <b>(J.E. Lange) Pil&#225;t</b>, <i>Sb. N&#225;r. Mus. v Praze</i>, Rada B, Pr&#237;r. Vedy <b>7</b>(1): 46 (1951)<br><b>Agaricus bisporus</b> <b>(J.E. Lange) Singer</b>, <i>Lilloa</i> <b>22</b>: 431 (1951) [1949]<br><b>Agaricus bisporus var. albidus</b> <b>(J.E. Lange) Singer</b>, <i>Mushrooms and Truffles: Botany, Cultivation, and Utilization</i>: 30 (1961)<br><b>Agaricus bisporus var. avellaneus</b> <b>(J.E. Lange) Singer</b>, <i>Mushrooms and Truffles: Botany, Cultivation, and Utilization</i>: 29 (1961)<br><br><b>Agaricus campestris var. bisporus</b> <b>Kligman</b>, <i>Am. J. Bot.</i> <b>3</b>: 746 (1943)<br><b>Agaricus campestris var. buchananii</b> <b>Berk.</b>, <i>Gard. Chron.</i>, London(no. 24): 1039 (1860)<br><b>Agaricus campestris var. elongatus</b> <b>Berk.</b>, <i>Gard. Chron.</i>, London(Dec. 1): 1061 (1860)<br><b>Agaricus campestris var. hortensis</b> <b>Cooke</b> [as '<i>campester</i>'], <i>Handb. Brit. Fungi</i> <b>1</b>: 138 (1871)<br><b>Agaricus cookeanus</b> <b>Bon</b> [as '<i>cookeianus</i>'], <i>Docums Mycol.</i> <b>16</b>(no. 61): 16 (1985)<br><b>Agaricus hortensis</b> <b>(Cooke) S. Imai</b>, <i>J. Fac. agric., Hokkaido Univ.</i> <b>43</b>: 258 (1938)<br><b>Agaricus subfloccosus var. bisporus</b> <b>(J.E. Lange) Hlav&#225;&#269;ek</b>, <i>C.C.H.</i> <b>28</b>(4-6): 68 (1951)<br><b>Psalliota bispora</b> <b>(J.E. Lange) F.H. M&#248;ller &amp; Jul. Sch&#228;ff.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>36</b>(1): 69 (1938)<br><b>Psalliota bispora f. albida</b> <b>(J.E. Lange) Treschew</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>11</b>: 19 (1944)<br><b>Psalliota bispora f. avellanea</b> <b>(J.E. Lange) Treschew</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>11</b>: 19 (1944)<br><b>Psalliota campestris var. hortensis</b> <b>(Cooke) Lloyd</b>, <i>Mycol. Writ.</i> <b>1</b>(4): 26 (1899)<br><b>Psalliota hortensis</b> <b>(Cooke) J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 12): 8 (1926)<br><b>Psalliota hortensis f. albida</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>4</b>: 58 (1939)<br><b>Psalliota hortensis f. avellanea</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>4</b>: 58 (1939)<br><b>Psalliota hortensis f. bispora</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 12): 8 (1926)<br><b>Psalliota hortensis var. bispora</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 12): 8 (1926)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1531546


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 02.08.2006 22:02

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(J.E. Lange) Pilát 1951


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Pavel Lizoň
Malý atlas húb
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 18.09.2001 00:00

Pečiarka dvojvýtrusná

Agaricus bisporus
Pečárka dvouvýtrusná

Výborná jedlá huba
Výskyt: V. - XI.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk má v priemere 40-80 mm, zo začiatku je polguľovitý, neskôr klenutý, na temene dosť plochý, hnedastý alebo až tmavohnedý, okrem hladkého stredu vláknitý až pritisnuto šupinatý, na okraji býva najprv podvinutý, v dospelosti rovný, pokožka zvyčajne presahuje lupene a býva ovešaná nepravidelnými zvyškami čiastočnej plachtičky, ktorá za mladi spája okraj klobúka s hlúbikom a zakrýva lupene.

Plodná časť:

Lupene sú 3-6 mm široké, zvyčajne užšie než hrúbka dužiny klobúka, husté, pri hlúbiku vykrojené, za mladi mäsovoružové, v dospelosti čokoládovohnedé až čiernohnedé, na ostrí belavé.

Hlúbik:

Hlúbik je valcovitý, na báze často zaoblene zhrubnutý, 30-60 mm vysoký a 10-25 mm hrubý, najprv biely alebo belavý, neskôr pod prsteňom okrovohrdzavý, hladký, holý, najprv plný, neskôr špongiovito vypchatý a napokon rúrkovitý. V hornej tretine má hrubý, úzky prsteň, ktorý je zvyškom čiastočnej plachtičky. '

Dužina:

Dužina je biela, na čerstvých plodniciach dostáva na reze miestami ružový až jemne vínovočervený odtieň, má lahodnú chuť a príjemnú vôňu.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je tmavohnedý.

Ľudové názvy:

pečiarka, petifrka, šampión, šampiňón, šampijonka, šajpánka, lajniak, pažitnica, pasenčorka, strništiarka, biela huba

Výskyt:

Rastie od jari do jesene v záhradách, na kompostoch, ale aj na dobre hnojených poliach a lúkach. Plodnice sa objavujú často vo veľkom množstve niekedy aj v bohatých trsoch. U nás je miestami hojná, niekedy zasa dosť zriedkavá.

Význam:

Je to výborná jedlá huba, medzi pečiarkami jedna z najlepších.

Poznámka / Zaujímavosti:

Vyšľachtené kmene sa pestujú vo veľkom a na trh sa dodávajú ako známe šampiňóny.