Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Paxillus involutus »

História popisu - Paxillus involutus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 19.09.2018 17:36

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus adscendibus</b> <b>Bolton</b>, <i>Hist. fung. Halifax</i> (Huddersfield) <b>2</b>: 55 (1788)<br><b>Agaricus contiguus</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> (Paris) <b>5</b>: tab. 240 (1785)<br><b>Agaricus contiguus</b> <b>Bull. &amp; Vent.</b>, <i>Hist. Champ. Fr.</i> (Paris): 518, tab. 54;240;576:2 (1809)<br><b>Agaricus involutus</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i> (Halle): 39 (1786)<br><b>Agaricus involutus</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i> (Halle): 39 (1786) <b><font color='#0000FF'>var. involutus</font></b><br><b>Agaricus involutus var. stillans</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 63 (1828)<br><b>Agaricus involutus var. terrestris</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 216 (1805)<br><b>Agaricus involutus var. truncigenus</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 216 (1805)<br><b>Agaricus involutus ? truncigenus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 448 (1801)<br><b>Omphalia involuta</b> <b>(Batsch) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 611 (1821)<br><b>Omphalia involuta</b> <b>(Batsch) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 611 (1821) <b><font color='#0000FF'>var. involuta</font></b><br><b>Omphalia involuta var. truncigena</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 611 (1821)<br><b>Paxillus involutus f. eburneus</b> <b>Gelardi, Segneri &amp; Vizzini</b>, in Gelardi, Segneri, Ercole &amp; Vizzini, <i>Mycosphere</i> <b>2</b>(5): 548 (2011)<br><b>Paxillus involutus</b> <b>(Batsch) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 317 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. involutus</font></b><br><b>Paxillus involutus f. subrubicundulus</b> <b>Bon</b>, in Bon &amp; Van Haluwyn, <i>Docums Mycol.</i> <b>11</b>(no. 44): 32 (1981)<br><b>Paxillus involutus var. excentricus</b> <b>Fr.</b><br><b>Paxillus involutus</b> <b>(Batsch) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 317 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. involutus</font></b><br><b>Paxillus involutus var. leptopus</b> <b>Fr.</b><br><b>Paxillus involutus var. simplex</b> <b>Peck</b>, <i>Ann. Rep. Reg. N.Y. St. Mus.</i> <b>53</b>: 857 (1901) [1900]<br><b>Rhymovis involuta</b> <b>(Batsch) Rabenh.</b>, <i>Deutschl. Krypt.-Fl.</i> (Leipzig) <b>1</b>: 453 (1844)

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1191172


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 10:51

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Batsch ex Fr.) Fr. 1(Batsch) Fr.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 21.07.2006 16:14

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Batsch ex Fr.) Fr.


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 18.06.2004 15:12

Čechračka podvinutá

Paxillus involutus
Čechratka podvinutá

Jedovatá huba
Výskyt: VI. - XI.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk má 40-120 mm v priemere, za mladi je mierne klenutý s veľmi nápadne podvinutým okrajom, v dospelosti býva plocho rozprestretý, v strede často vtlačený, s okrajom stále podvinutým. Povrch má okrovohnedý, hrdzavohnedastý alebo olivovohnedý, po poranení zostávajú na ňom tmavohnedé škvrny. Najprv býva jemne plstnatý (najmä pri okraji), potom holý, za vlhkého počasia veľmi slizký, inak suchý a lesklý.

Plodná časť:

Lupene sú 4-6 mm široké, tenké a husté, na hlúbik zbiehavé, za mladi trochu zvlnené. Spočiatku sú belavookrové, potom olivovookrové a napokon hrdzavohnedé, často s oranžovým odtieňom; po otlačení zostávajú na nich tmavšie hrdzavohnedé škvrny. V dospelosti bývajú pri hlúbiku sieťkovite pospájané.

Hlúbik:

Hlúbik je 30-60 mm dlhý a 10-20 mm hrubý, valcovitý, plný, tuhý, hladký a holý, žltookrový alebo okrovohnedastý; po otlačení zvyčajne hnedne.

Dužina:

Dužina je mäkká a šťavnatá, najprv žltkastobelavá, potom hnedastá, varením černie. Chuť má kyslastú a vôňu príjemnú, hubovú, pomerne slabú.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je okrovohnedý.

Výskyt:

Čechračka podvinutá rastie od júna do novembra v ihličnatých aj listnatých lesoch, zvyčajne vo veľkom množstve. Často sa vyskytuje i mimo lesa v parkoch, v záhradách alebo v tráve medzi nízkymi kríkmi ďaleko od lesa. Je rozšírená v celom miernom pásme severnej pologule.


Donedávna sa pokladala za jedlú hubu podradnej kvality. Skúsenosi z ostatných rokov však ukázali, že časté požívanie čechračky podvinutej zapríčinilo ťažké ochorenia, ba i smrť. Preto ju na jedenie neodporúčame.