Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cochlearia pyrenaica »

História popisu - Cochlearia pyrenaica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 29.09.2011 17:14

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Viacročná až trváca bylina vysoká do 50(-70) cm. Prízemné listy v ružici, obličkovité až srdcovité, s celistvým až jemne laločnatým okrajom. Súkvetie strapcovité, s bielymi, štvorpočetnými kvetmi. Plodom je elipsovitá až vajcovitá šešuľka. Taxón bol donedávna považovaný za príbuzný vysokohorský druh lyžičník tatranský (Cochlearia tatrae). Od neho sa odlišuje vyšším vzrastom, snehobielymi okvetnými lístkami a dlhším súplodím.  1Viacročná až trváca bylina vysoká do 50(-70) cm. Prízemné listy v ružici, obličkovité až srdcovité, s celistvým až jemne laločnatým okrajom. Súkvetie strapcovité, s bielymi, štvorpočetnými kvetmi. Plodom je elipsovitá až vajcovitá šešuľka. Taxón bol u nás donedávna považovaný za príbuzný vysokohorský druh lyžičník tatranský (Cochlearia tatrae). Od neho sa odlišuje vyšším vzrastom, snehobielymi okvetnými lístkami a dlhším súplodím.


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 29.09.2011 17:14

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Trváca bylina vysoká do 50(-70) cm. Prízemné listy v ružici, obličkovité až srdcovité, s celistvým až jemne laločnatým okrajom. Súkvetie strapcovité, s bielymi, štvorpočetnými kvetmi. Plodom je elipsovitá až vajcovitá šešuľka. Taxón bol donedávna považovaný za príbuzný vysokohorský druh lyžičník tatranský (Cochlearia tatrae). Od neho sa odlišuje vyšším vzrastom, snehobielymi okvetnými lístkami a dlhším súplodím.  1Viacročná až trváca bylina vysoká do 50(-70) cm. Prízemné listy v ružici, obličkovité až srdcovité, s celistvým až jemne laločnatým okrajom. Súkvetie strapcovité, s bielymi, štvorpočetnými kvetmi. Plodom je elipsovitá až vajcovitá šešuľka. Taxón bol donedávna považovaný za príbuzný vysokohorský druh lyžičník tatranský (Cochlearia tatrae). Od neho sa odlišuje vyšším vzrastom, snehobielymi okvetnými lístkami a dlhším súplodím.


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 29.09.2011 17:12

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Prameniská sa považujú všeobecne za jedny z najohrozenejších biotopov. Aj malá zmena vodného režimu môže spôsobiť ich nezvratnú devastáciu. Populácie lyžičníka pyrenejského na slovenských lokalitách sú pomerne málopočetné a úzko špecializované práve na dve prameniská v okolí Ružomberka. Lokality sú síce územne chránené, ale ležia v antropicky ovplyvňovanom území. Na niekoľkých historických lokalitách už druh vyhynul. Vzhľadom k týmto skutočnostiam patrí lyžičník pyrenejský k najvzácnejšim a najohrozenejším rastlinám Slovenska. 1Prameniská sa považujú všeobecne za jedny z najohrozenejších biotopov. Aj malá zmena vodného režimu môže spôsobiť ich nezvratnú devastáciu. Populácie lyžičníka pyrenejského na slovenských lokalitách sú pomerne málopočetné a úzko špecializované už len na dve prameniská v okolí Ružomberka. Lokality sú síce územne chránené, ale ležia v antropicky ovplyvňovanom území. Na niekoľkých historických lokalitách už druh vyhynul. Vzhľadom k týmto skutočnostiam patrí lyžičník pyrenejský k najvzácnejšim a najohrozenejším rastlinám Slovenska.


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 29.09.2011 17:12

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Prameniská sa považujú všeobecne za jedny z najohrozenejších biotopov. Aj malá zmena vodného režimu môže spôsobiť nezvratnú devastáciu. Populácie lyžičníka pyrenejského na slovenských lokalitách sú pomerne málopočetné a úzko špecializované práve na dve prameniská v okolí Ružomberka. Lokality sú síce územne chránené, ale ležia v antropicky ovplyvňovanom území. Na niekoľkých historických lokalitách už druh vyhynul. Vzhľadom k týmto skutočnostiam patrí lyžičník pyrenejský k najvzácnejšim a najohrozenejším rastlinám Slovenska. 1Prameniská sa považujú všeobecne za jedny z najohrozenejších biotopov. Aj malá zmena vodného režimu môže spôsobiť ich nezvratnú devastáciu. Populácie lyžičníka pyrenejského na slovenských lokalitách sú pomerne málopočetné a úzko špecializované práve na dve prameniská v okolí Ružomberka. Lokality sú síce územne chránené, ale ležia v antropicky ovplyvňovanom území. Na niekoľkých historických lokalitách už druh vyhynul. Vzhľadom k týmto skutočnostiam patrí lyžičník pyrenejský k najvzácnejšim a najohrozenejším rastlinám Slovenska.


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 29.09.2011 17:11

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1


Úvodné znenie

Publikoval: Milan Zajac
Dátum: 29.09.2011 14:58

lyžičník pyrenejský

Cochlearia pyrenaica DC.
lžičník pyrenejský

Chránená huba
Výskyt: IV. - VIII.

Klobúk/Plodnica:

Trváca bylina vysoká do 50(-70) cm. Prízemné listy v ružici, obličkovité až srdcovité, s celistvým až jemne laločnatým okrajom. Súkvetie strapcovité, s bielymi, štvorpočetnými kvetmi. Plodom je elipsovitá až vajcovitá šešuľka. Taxón bol donedávna považovaný za príbuzný vysokohorský druh lyžičník tatranský (Cochlearia tatrae). Od neho sa odlišuje vyšším vzrastom, snehobielymi okvetnými lístkami a dlhším súplodím.

Výskyt:

Rastie na silne vápenatých, travertínových prameniskách. Vyhľadáva miesta na okrajoch potôčikov a jazierok, často v machu. ťažiskom rozšírenia je západná Európa. Na Slovensku sa vyskytuje len na jedinom mieste vo Veľkej Fatre pri Ružomberku. Tu rastie na dvoch mikrolokalitách, ktoré sú neďaleko od seba.

Význam:

zákonom chránený, kategória ohrozenia: CR - kriticky ohrozený taxón

Poznámka / Zaujímavosti:

Prameniská sa považujú všeobecne za jedny z najohrozenejších biotopov. Aj malá zmena vodného režimu môže spôsobiť nezvratnú devastáciu. Populácie lyžičníka pyrenejského na slovenských lokalitách sú pomerne málopočetné a úzko špecializované práve na dve prameniská v okolí Ružomberka. Lokality sú síce územne chránené, ale ležia v antropicky ovplyvňovanom území. Na niekoľkých historických lokalitách už druh vyhynul. Vzhľadom k týmto skutočnostiam patrí lyžičník pyrenejský k najvzácnejšim a najohrozenejším rastlinám Slovenska.