Úvodná stránka » Atlas rastlín » Atlas rastlín - Zoznam »

lyžičník pyrenejský

Cochlearia pyrenaica DC.
lžičník pyrenejský

Chránený druh
Kvitnutie: IV. - VIII.

Opis:

Viacročná až trváca bylina vysoká do 50(-70) cm. Prízemné listy v ružici, obličkovité až srdcovité, s celistvým až jemne laločnatým okrajom. Súkvetie strapcovité, s bielymi, štvorpočetnými kvetmi. Plodom je elipsovitá až vajcovitá šešuľka. Taxón bol u nás donedávna považovaný za príbuzný vysokohorský druh lyžičník tatranský (Cochlearia tatrae). Od neho sa odlišuje vyšším vzrastom, snehobielymi okvetnými lístkami a dlhším súplodím.

Stanovište / Rozšírenie:

Rastie na silne vápenatých, travertínových prameniskách. Vyhľadáva miesta na okrajoch potôčikov a jazierok, často v machu. Ťažiskom rozšírenia je západná Európa. Na Slovensku sa vyskytuje len na jedinom mieste vo Veľkej Fatre pri Ružomberku. Tu rastie na dvoch mikrolokalitách, ktoré sú neďaleko od seba.

Význam:

zákonom chránený, kategória ohrozenia: CR - kriticky ohrozený taxón

Poznámka / Zaujímavosti:

Prameniská sa považujú všeobecne za jedny z najohrozenejších biotopov. Aj malá zmena vodného režimu môže spôsobiť ich nezvratnú devastáciu. Populácie lyžičníka pyrenejského na slovenských lokalitách sú pomerne málopočetné a úzko špecializované už len na dve prameniská v okolí Ružomberka. Lokality sú síce územne chránené, ale ležia v antropicky ovplyvňovanom území. Na niekoľkých historických lokalitách už druh vyhynul. Vzhľadom k týmto skutočnostiam patrí lyžičník pyrenejský k najvzácnejšim a najohrozenejším rastlinám Slovenska.

Vedecké zaradenie:

Plantae > Rosopsida > Brassicales > Brassicaceae > Cochlearia

Autor popisu:

Hlavná úprava: Milan Zajac (29. 09. 2011)

Fotografie z galérií užívateľov ({{countOfImagesTotal}})

Aktuálne nemáme žiadne fotografie tohoto druhu.

lyžičník pyrejenský
lyžičník pyrejenský
Cochlearia pyrenaica
Milan Zajac
chránená rastlina
lyžičník pyrenejský
lyžičník pyrenejský
Cochlearia pyrenaica
Milan Zajac
chránená rastlina

Ext. zdroje

Aktuálne nie sú známe žiadne externé zdroje.


Mapa rozšírenia

mapa rozsirenia