Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Slovenské názvy

Zvoľte si usporiadanie:

V zozname sú zobrazené len položky, ktoré majú známe meno vo vybranom jazyku. Pre kompletný zoznam si zvoľte usporiadanie podľa latinského názvu.-   á   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   š   t   u   v   y   z   ž

Slovenský názov Latinský názov Český názov
čakanka obyčajnáCichorium intybusčekanka obecná
 
čarodejka škvrnitáMimulus guttatuskejklířka skvrnitá
 
čarovník alpínskyCircaea alpinačarovník alpský
čarovník obyčajnýCircaea lutetianačarovník pařížský
čarovník prostrednýCircaea intermedia-
 Prehľad rastlín rodu čarovník 
 
čemericaHelleborus orientalisčemeřice východní
čemerica čiernaHelleborus nigerčemeřice černá
čemerica purpurováHelleborus purpurascensčemeřice nachová
čemerica smradľaváHelleborus foetidusčemeřice smrdutá
čemerica voňaváHelleborus odorusčemeřice vonná
čemerica zelenáHelleborus viridisčemeřice zelená
 Prehľad rastlín rodu čemerica 
 
čerešňa krovitáCerasus fruticosatřešeň křovitá
čerešňa mahalebkováCerasus mahalebmahalebka obecná
čerešňa vtáčiaCerasus aviumtřešeň ptačí
 Prehľad rastlín rodu čerešňa 
 
čerkáč bodkovanýLysimachia punctatavrbina tečkovaná
čerkáč hájnyLysimachia nemorumvrbina hajní
čerkáč obyčajnýLysimachia vulgarisvrbina obecná
čerkáč peniažtekovýLysimachia nummulariavrbina penízková
 Prehľad rastlín rodu čerkáč 
 
čermeľ bradatýMelampyrum barbatumčernýš bradatý
čermeľ hájnyMelampyrum nemorosum var. praecoxčernýš hajní časný
čermeľ hájnyMelampyrum nemorosumčernýš hajní
čermeľ hájny pravýMelampyrum nemorosum subsp. nemorosumčernýš hajní pravý
čermeľ hrebenitýMelampyrum cristatumčernýš hřebenitý
čermeľ hrebenitý letnýMelampyrum cristatum subsp. solstitialečernýš hřebenitý časný
čermeľ lesnýMelampyrum sylvaticumčernýš lesní
čermeľ lúčnyMelampyrum pratensečernýš luční
čermeľ roľnýMelampyrum arvensečernýš rolní
 Prehľad rastlín rodu čermeľ 
 
černuška damascénskaNigella damascenačernucha damašská
černuška roľnáNigella arvensisčernucha rolní
 Prehľad rastlín rodu černuška 
 
čertkus lúčnySuccisa pratensisčertkus luční
 
čertkusok prehnutýSuccisella inflexačertkusek přehnutý
 
červenavec hrebenatýPotamogeton pectinatusrdest hřebenitý
červenavec kučeravýPotamogeton crispusrdest kadeřavý
červenavec lesklýPotamogeton lucensrdest světlý
červenavec maličkýPotamogeton pusillusrdest maličký
červenavec ostrolistýPotamogeton acutifoliusrdest ostrolistý
červenavec plávajúciPotamogeton natansrdest vzplývavý
červenavec prerastenolistýPotamogeton perfoliatusrdest prorostlý
červenavec uzlatýPotamogeton nodosusrdest uzlinatý
 Prehľad rastlín rodu červenavec 
 
červenohlavAnacamptis longicornuvstavač ostruhatý
červenohlav ihlanovitýAnacamptis pyramidalisrudohlávek jehlancovitý
červenohlav močiarnyAnacamptis palustrisvstavač bahenní
červenohlav močiarny úhľadnýAnacamptis palustris subsp. elegansvstavač bahenní
červenohlav motýľovitýAnacamptis papilionaceavstavač motýlovitý
červenohlav obyčajnýAnacamptis moriovstavač kukačka
červenohlav ploštičnýAnacamptis coriophoravstavač štěničný
červenohlav riedkokvetýAnacamptis laxifloravstavač řídkokvětý
 Prehľad rastlín rodu červenohlav 
 
česák hrebenitýScandix pecten-venerisvochlice hřebenitá
 
čiernohlávok obyčajnýPrunella vulgarisčernohlávek obecný
čiernohlávok prostrednýPrunella x intermediačernohlávek
čiernohlávok strihanýPrunella x dissectačernohlávek
čiernohlávok veľkokvetýPrunella grandifloračernohlávek velkokvětý
čiernohlávok zastrihovanýPrunella laciniatačernohlávek dřípený
 Prehľad rastlín rodu čiernohlávok 
 
čistec alpínskyStachys alpinačistec alpínský
čistec lesnýStachys sylvaticačistec lesní
čistec močiarnyStachys palustrisčistec bahenní
čistec nemeckýStachys germanicačistec německý
čistec pochybnýStachys x ambiguačistec
čistec ročnýStachys annuačistec roční
čistec roľnýStachys arvensisčistec rolní
čistec rovnýStachys rectačistec přímý
čistec vlnatýStachys byzantinačistec vlnatý
 Prehľad rastlín rodu čistec 
 
čremcha obyčajnáPadus aviumstřemcha obecná
 
črievičník papučkovýCypripedium calceolusstřevíčník pantoflíček