Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - České názvy

Zvoľte si usporiadanie:

V zozname sú zobrazené len položky, ktoré majú známe meno vo vybranom jazyku. Pre kompletný zoznam si zvoľte usporiadanie podľa latinského názvu.á   b   c   č   d   e   f   G   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   r   ř   s   š   t   u   v   w   y   z   ž

Český názov Latinský názov Slovenský názov
radyk prutnatýChondrilla junceachondrila prútnatá
 
rákos obecnýPhragmites australistrsť obyčajná
 
rakytník řešetlákovitýHippophae rhamnoidesrakytník rešetliakovitý
 
rašeliník člunkolistýSphagnum palustrerašelinník
rašeliník GirgensohnůvSphagnum girgensohniirašelinník
rašeliník třásnitýSphagnum fimbriatumrašelinník
 Prehľad rastlín rodu rašeliník 
 
razilka smrdutáAposeris foetidarazivka smradľavá
 
rdesno blešníkPersicaria lapathifoliahorčiak štiavolistý
rdesno blešník pravéPersicaria lapathifolia subsp. lapathifoliahorčiak štiavolistý pravý
rdesno červivecPersicaria maculosahorčiak broskyňolistý
rdesno hadí kořenBistorta majorhadovník väčší
rdesno obojživelnéPersicaria amphibiahorčiak obojživelný
rdesno peprníkPersicaria hydropiperhorčiak pieprový
rdesno řídkokvětéPersicaria dubiahorčiak riedkokvetý
rdesno skvrnitéPersicaria lapathifolia subsp. brittingerihorčiak štiavolistý Brittingerov
rdesno východníPersicaria orientalishorčiak východný
rdesno živorodéBistorta viviparahadovník živorodý
 Prehľad rastlín rodu rdesno 
 
rdest alpskýPotamogeton alpinusčervenavec alpínsky
rdest hřebenitýPotamogeton pectinatusčervenavec hrebenatý
rdest kadeřavýPotamogeton crispusčervenavec kučeravý
rdest maličkýPotamogeton pusillusčervenavec maličký
rdest ostrolistýPotamogeton acutifoliusčervenavec ostrolistý
rdest prorostlýPotamogeton perfoliatusčervenavec prerastenolistý
rdest světlýPotamogeton lucensčervenavec lesklý
rdest uzlinatýPotamogeton nodosusčervenavec uzlatý
rdest vzplývavýPotamogeton natansčervenavec plávajúci
 Prehľad rastlín rodu rdest 
 
rmenAnthemis carpaticaruman
rmenAnthemis urvilleanaruman
rmenAnthemis macrantharuman
rmen barvířskýCota tinctoriarumanovec farbiarsky
rmen chioskýAnthemis chiaruman grétsky
rmen rakouskýCota austriacarumanovec rakúsky
rmen rusínskýAnthemis ruthenicaruman rusínsky
rmen smrdutýAnthemis cotularuman smradľavý
rmen tuhýAnthemis rigidaruman tuhý
 Prehľad rastlín rodu rmen 
 
rohatec růžkatýGlaucium corniculatumrohatec rožkatý
rohatec žlutýGlaucium flavumrohatec žltý
 Prehľad rastlín rodu rohatec 
 
rohovník obecnýCeratonia siliquarohovník obyčajný
 
rohozec trojlaločnýBazzania trilobatakorbáčovec trojlaločný
 
rohozub nachovýCeratodon purpureusrohozub purpurový
 
rojovník bahenníLedum palustrerojovník močiarny
 
roketa setáEruca sativaeruka siata
 
rokyt cypřišovitýHypnum cupressiformerakyt cyprusovitý
rokyt vřesovitýHypnum jutlandicumrakyt
 Prehľad rastlín rodu rokyt 
 
rokýtek obecnýAmblystegium serpenspavucinovec plazivý
 
rokytník lesklýHylocomium splendensrakytník lesklý
 
rosička krvaváDigitaria sanguinalisprstovka krvavá
 
rosnatka anglickáDrosera anglicarosička anglická
rosnatka kapskáDrosera capensisrosička kapská
rosnatka obvejčitáDrosera x obovatarosička obrátenovajcovitá
rosnatka okrouhlolistáDrosera rotundifoliarosička okrúhlolistá
rosnatka prostředníDrosera intermediarosička prostredná
rosnatka vidličnatáDrosera binata var. dichotomarosička
 Prehľad rastlín rodu rosnatka 
 
rourkatec norskýSyntrichia ruralisskrútenec nórsky
rourkatec poduškovitýTortula virescensskrútenec zelenkastý
 Prehľad rastlín rodu rourkatec 
 
routa vonnáRuta graveolensruta voňavá
 
routevník koriandrolistýCallianthemum coriandrifoliumrutovník koriandrolistý
 
rozchodnice růžováRhodiola rosearozchodnica ružová
 
rozchodníkSedum aetnenserozchodník
rozchodníkSedum rubensrozchodník
rozchodníkSedum sp.rozchodník
rozchodník bílýSedum albumrozchodník biely
rozchodník horskýSedum alpestrerozchodník alpínsky
rozchodník huňatýSedum villosumrozchodník huňatý
rozchodník lydský Sedum lydiumrozchodník lýdijský
rozchodník nádhernýHylotelephium spectabilerozchodníkovec nádherný
rozchodník ostrýSedum acrerozchodník prudký
rozchodník pochybnýSpathulata spuriarozchodec pochybný
rozchodník ročníSedum annuumrozchodník ročný
rozchodník sivýSedum dasyphyllumrozchodník sivý
rozchodník suchomilnýSedum rupestrerozchodník skalný
rozchodník šestiřadýSedum sexangularerozchodník šesťradový
rozchodník španělskýSedum hispanicumrozchodník španielsky
rozchodník temnýSedum atratumrozchodník černastý
rozchodník zubatýHylotelephium argutumrozchodníkovec obyčajný
 Prehľad rastlín rodu rozchodník 
 
Rozchodník zvrhlýAizopsis hybridaaizopsis hybridný
 
rozchodníkovec křovištníHylotelephium jullianumrozchodníkovec kroviskový
rozchodníkovec velkýHylotelephium maximumrozchodníkovec najväčší
 Prehľad rastlín rodu rozchodníkovec 
 
rozmarýna lékařskáRosmarinus officinalisrozmarín lekársky
 
rozpuk jízlivýCicuta virosarozpuk jedovatý
 
rozrazilVeronica alpinaveronika alpínska
rozrazilPseudolysimachion sp.veronikovec
rozrazilVeronica kellereriiveronika
rozrazilVeronica sp.veronika
rozrazil bažinnýVeronica anagalloidesveronika močiarna
rozrazil bezlistýVeronica aphyllaveronika bezlistá
rozrazil břečťanolistýVeronica hederifoliaveronika brečtanolistá
rozrazil cizíVeronica peregrinaveronika cudzia
rozrazil časnýVeronica praecoxveronika včasná
rozrazil DilleniůvVeronica dilleniiveronika Dillenova
rozrazil dlouholistýPseudolysimachion longifoliumveronikovec dlholistý
rozrazil douškolistýVeronica serpyllifoliaveronika dúškolistá
rozrazil drchničkovitýVeronica anagallis-aquaticaveronika drchničkovitá
rozrazil horskýVeronica montanaveronika horská
rozrazil jarníVeronica vernaveronika jarná
rozrazil keříčkatýVeronica fruticansveronika kríčkovitá
rozrazil klasnatýPseudolysimachion spicatumveronikovec klasnatý
rozrazil laločnatýVeronica sublobataveronika laločnatá
rozrazil latnatý širolistýPseudolysimachion spurium subsp. foliosumveronikovec metlinatý listnatý
rozrazil lékařskýVeronica officinalisveronika lekárska
rozrazil lesklýVeronica politaveronika lesklá
rozrazil matnýVeronica opacaveronika tmavá
rozrazil nitkovitýVeronica filiformisveronika nitkovitá
rozrazil ožankovýVeronica teucriumveronika hrdobarkovitá
rozrazil perskýVeronica persicaveronika perzská
rozrazil pobřežníVeronica catenataveronika vodná
rozrazil polníVeronica agrestisveronika poľná
rozrazil potočníVeronica beccabungaveronika potočná
rozrazil rakouskýVeronica austriacaveronika zubatá
rozrazil rezekvítekVeronica chamaedrysveronika obyčajná
rozrazil rolníVeronica arvensisveronika roľná
rozrazil rozprostřenýVeronica prostrataveronika rozprestretá
rozrazil slanistýVeronica scardicaveronika drobnolistá
rozrazil šedivýPseudolysimachion incanum subsp. pallensveronikovec sivý bledý
rozrazil štítkovitýVeronica scutellataveronika štítovitá
rozrazil trojklanýVeronica triphyllosveronika trojúkrojková
rozrazil trojlaločnýVeronica trilobaveronika trojlaločná
rozrazil vídeňskýVeronica vindobonensisveronika viedenská
rozrazil vstavačovitýPseudolysimachion orchideumveronikovec vstavačovitý
 Prehľad rastlín rodu rozrazil 
 
rozrazilec BounarotůvPaederota bonarota
rozrazilec žlutýPaederota luteaveronikovec žltý
 Prehľad rastlín rodu rozrazilec 
 
rožecCerastium carinthiacumrožec širokolistý
rožec alpskýCerastium alpinumrožec alpínsky
rožec jednokvětýCerastium uniflorumrožec jednokvetý
rožec klubkatýCerastium glomeratumrožec klbkatý
rožec krátkoplátečnýCerastium brachypetalumrožec krátkolupienkový
rožec kuřičkolistýCerastium alsinifoliumrožec
rožec lepkavýCerastium glutinosumrožec mazľavý
rožec nízkýCerastium pumilumrožec nízky
rožec obecnýCerastium holosteoidesrožec obyčajný
rožec pětimužnýCerastium semidecandrumrožec päťtyčinkový
rožec pochybnýDichodon viscidumrožkovec lepkavý
rožec rolníCerastium arvenserožec roľný
rožec rolní pravýCerastium arvense subsp. arvenserožec roľný pravý
rožec rolní žláznatýCerastium arvense subsp. glandulosumrožec roľný žľaznatý
rožec TenoreůvCerastium tenoreanumrožec Tenoreho
rožec vlnatýCerastium eriophorumrožec vlnatý
 Prehľad rastlín rodu rožec 
 
rudohlávekAnacamptis boryičervenohlav
rudohlávek jehlancovitýAnacamptis pyramidalisčervenohlav ihlanovitý
 Prehľad rastlín rodu rudohlávek 
 
ruj vlasatáCotinus coggygriaškumpa vlasatá
 
rukev bažinnáRorippa palustrisroripa močiarna
 
Rukev křenovitáRorippa x armoracioidesroripa
 
rukev obecnáRorippa sylvestrisroripa lesná
rukev obojživelnáRorippa amphibiaroripa obojživelná
rukev rakouskáRorippa austriacaroripa rakúska
 Prehľad rastlín rodu rukev 
 
rukevníček syrskýEuclidium syriacumblahobyľ sýrska
 
rukevník východníBunias orientalisroripovník východný
 
rulík zlomocnýAtropa bella-donnaľuľkovec zlomocný
 
ruměniceOnosma pseudoarenaria subsp. tuberculatarumenica nepravá bradavičnatá
ruměnice krasováOnosma visianiirumenica Visianiho
ruměnice písečnáOnosma arenariarumenica piesočná
ruměnice řeckáOnosma graecarumenica grécka
ruměnice turňanskáOnosma viridisrumenica turnianská
 Prehľad rastlín rodu ruměnice 
 
růžeRosa sp.ruža
růže bedrníkolistáRosa pimpinellifoliaruža bedrovníková
růže galskáRosa gallicaruža galská
růže malokvětáRosa micrantharuža drobnokvetá
růže měkkáRosa villosaruža jabĺčková
růže mnohokvětáRosa multifloraruža
růže plstnatáRosa tomentosaruža plstnatá
růže převisláRosa pendulinaruža ovisnutá
růže převislá × vinnáRosa pendulina × rubiginosaruža ovisnutá × hrdzavá
růže SherardovaRosa sherardiiruža Sherardova
růže siváRosa glaucaruža sivá
růže svraskláRosa rugosaruža vráskavá
růže šípkováRosa caninaruža šípová
růže vinnáRosa rubiginosaruža hrdzavá
 Prehľad rastlín rodu růže 
 
růžkatec bradavčitýCeratophyllum submersumrožkatec pohrúžený
růžkatec ostnitýCeratophyllum demersumrožkatec ponorený
 Prehľad rastlín rodu růžkatec 
 
růžojetel krétskýEbenus creticaďatelina ružová krétska
 
růžokvětník cistovitýRhodothamnus chamaecistus
 
růžoprutník růžovitýRhodobryum roseumružolístok ozdobný
 
rybíz alpínskýRibes alpinumríbezľa alpínska
rybíz červenýRibes rubrumríbezľa červená
rybíz skalníRibes petraeumríbezľa skalná
 Prehľad rastlín rodu rybíz 
 
rýt barvířskýReseda luteolarezeda farbiarska
rýt velkokališnýReseda phyteumarezeda veľkokališná
rýt žlutýReseda lutearezeda žltá
 Prehľad rastlín rodu rýt 
 
rýženka zelenaváOryzopsis virescensryžovka zelenkastá
 
řebčíkFritillaria orientaliskorunkovka
řebčík kostkovanýFritillaria meleagriskorunkovka strakatá
 Prehľad rastlín rodu řebčík 
 
řebríčekAchillea multifidarebríček
 
řebříčekAchillea clavennaerebríček
řebříčekAchillea oxylobarebríček
řebříčekAchillea sp.rebríček
řebříček bertrámAchillea ptarmicarebríček bertrámový
řebříček bledožlutýAchillea ochroleucarebríček hrebenitý
řebříček chlumníAchillea collinarebríček kopcový
řebříček jemnolistýAchillea crithmifoliarebríček jemnolistý
řebříček lučníAchillea pratensisrebríček lúčny
řebříček obecnýAchillea millefoliumrebríček obyčajný
řebříček obecný sudetskýAchillea millefolium subsp. sudeticarebríček obyčajný sudetský
řebříček obecný sudetskýAchillea millefolium subsp. alpestrisrebríček obyčajný alpínsky
řebříček panonskýAchillea pannonicarebríček panónsky
řebříček sleziníkolistýAchillea aspleniifoliarebríček slezinníkolistý
řebříček sličnýAchillea nobilisrebríček vznešený
řebříček štětinolistýAchillea setacearebríček štetinatý
 Prehľad rastlín rodu řebříček 
 
řečanka menšíNajas minorriečňanka menšia
řečanka přímořskáNajas marinariečňanka prímorská
 Prehľad rastlín rodu řečanka 
 
řečíkPistacia terebinthuspistácia
řečík lentišekPistacia lentiscuspistácia mastixová
 Prehľad rastlín rodu řečík 
 
ředkev ohniceRaphanus raphanistrumreďkev ohnicová
ředkev setáRaphanus sativusreďkev siata
 Prehľad rastlín rodu ředkev 
 
ředkevník galskýErucastrum gallicumreďkevník galský
ředkevník potočnicolistýErucastrum nasturtiifoliumreďkevník potočníkolistý
 Prehľad rastlín rodu ředkevník 
 
řepa cukrovkaBeta vulgarisrepa obyčajná
 
řepeň durkomanXanthium strumariumvoškovník obyčajný
řepeň polabskáXanthium albinumvoškovník polabský
řepeň trnitáXanthium spinosumvoškovník tŕnitý
 Prehľad rastlín rodu řepeň 
 
řepíček řepíkovitýAremonia agrimonoidesrepíček repíkovitý
 
řepík lékařskýAgrimonia eupatoriarepík lekársky
řepík vonnýAgrimonia procerarepík voňavý
 Prehľad rastlín rodu řepík 
 
řepinka latnatáNeslia paniculatarepinka metlinatá
 
řepovník vytrvalýRapistrum perennerepča trváce
 
řeřichaHornungia petraeažerušník skalný
řeřicha hustokvětáLepidium densiflorumžerucha hustokvetá
řeřicha chlumníLepidium campestrežerucha poľná
řeřicha prorostláLepidium perfoliatumžerucha prerastenolistá
řeřicha rumníLepidium ruderaležerucha zborenisková
 Prehľad rastlín rodu řeřicha 
 
řeřišnice bahenníCardamine dentatažerušnica zúbkatá
řeřišnice hořkáCardamine amaražerušnica horká
řeřišnice hořká OpizovaCardamine amara subsp. opiciižerušnica horká Opizova
řeřišnice hořká praváCardamine amara subsp. amaražerušnica horká pravá
řeřišnice křivolakáCardamine flexuosažerušnica krivolaká
řeřišnice lučníCardamine pratensisžerušnica lúčna
řeřišnice MatthiolihoCardamine matthioližerušnica trsnatá
řeřišnice nedůtkliváCardamine impatiensžerušnica nedotklivá
řeřišnice rýtolistáCardamine resedifoliažerušnica rezedolistá
řeřišnice srstnatáCardamine hirsutažerušnica chlpatá
řeřišnice trojlistáCardamine trifoliažerušnica trojlistá
 Prehľad rastlín rodu řeřišnice 
 
řeřišničníkCardaminopsis petrogenažerušničník skalný
řeřišničník HallerůvCardaminopsis hallerižerušničník Hallerov
řeřišničník písečnýCardaminopsis arenosažerušničník piesočný
řeřišničník písečný BorbásůvCardaminopsis borbasiižerušničník Borbásov
řeřišničník přehlíženýCardaminopsis neglectažerušničník nebadaný
řeřišničník skalníCardaminopsis petraeažerušničník srstnatý
 Prehľad rastlín rodu řeřišničník 
 
řeřuška alpskáPritzelago alpinažeruška alpínska
 
řešetlákRhamnus saxatilisrešetliak skalný
řešetlák počistivýRhamnus catharticusrešetliak prečisťujúci
 Prehľad rastlín rodu řešetlák 
 
řezan pilolistýStratiotes aloidesrezavka aloovitá
 
řimbaba chocholičnatáPyrethrum corymbosumrimbaba chocholíkatá
řimbaba karpatskáPyrethrum clusiirimbaba karpatská
řimbaba obecnáPyrethrum partheniumrimbaba obyčajná
 Prehľad rastlín rodu řimbaba