Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Rad Malpighiales

Názov huby Obrázky
Agaloma marginata
mliečnikovka obrúbená
pryšec vroubený
Elatine alsinastrum
elatinka kuričkovitá
úpor kuřičkovitý
Euphorbia acanthothamnos
mliečnik
pryšec
Euphorbia blepharophylla
mliečnik
Euphorbia dendroides
mliečnik
Euphorbia characias
mliečnik
Euphorbia seguieriana
mliečnik seguierov pravý
Hypericum aegypticum
ľubovník
Hypericum amblycalyx
ľubovník
třezalka
Hypericum elegans
ľubovník ozdobný
třezalka ozdobná
Obrázok nie je k dispozícii
Hypericum hirsutum
ľubovník chlpatý
třezalka chlupatá
Hypericum humifusum
ľubovník rozprestretý
třezalka rozprostřená
Hypericum maculatum
ľubovník škvrnitý
třezalka skvrnitá
Hypericum montanum
ľubovník horský
třezalka horská
Hypericum patulum
ľubovník
třezalka rozkladitá
Hypericum tetrapterum
ľubovník štvorkrídly
Hypericum triquetrifolium
ľubovník
třezalka
Linum austriacum
ľan rakúsky
len rakouský
Linum austriacum L. subsp. tommasinii
ľan
len
Linum bienne
ľan úzkolistý
Linum capitatum
ľan hlavičkatý
Linum catharticum
ľan prečisťujúci
len počistivý
Linum extraaxillare
ľan konáristý
len vytrvalý karpatský
Linum flavum
ľan žltý
len žlutý
Linum grandiflorum
ľan veľkokvetý
Linum hirsutum
ľan chlpatý
len chlupatý
Linum perenne subsp. alpinum
ľan trváci alpínský
len vytrvalý alpský
Linum usitatissimum
ľan siaty
len setý
Linum viscosum
ľan lepkavý
Mercurialis annua
bažanka ročná
bažanka roční
Mercurialis ovata
bažanka vajcovitá
bažanka vejčitá
Mercurialis perennis
bažanka trváca
bažanka vytrvalá
Ricinus communis
ricín obyčajný
skočec obecný
Salix alpina
vŕba alpínska
vrba alpská
Salix appendiculata
vŕba palistnatá
vrba velkolistá
Obrázok nie je k dispozícii
Salix arctica
vŕba arktická
Salix aurita
vŕba ušatá
vrba ušatá
Salix caprea
vŕba rakyta
vrba jíva
Salix cinerea
vŕba popolavá
vrba popelavá
Salix daphnoides
vŕba lykovcová
vrba lýkovcová
Obrázok nie je k dispozícii
Salix elaeagnos
vŕba sivá
vrba šedá
Salix euxina
vŕba krehká
vrba křehká
Salix hastata subsp. vegeta
vŕba oštepovitolistá okrúhlolistá
vrba hrotolistá svěží
Salix lapponum
vŕba laponská
vrba laponská
Salix myrtilloides
vŕba čučoriedkovitá
vrba borůvkovitá
Salix pentandra
vŕba päťtyčinková
vrba pětimužná
Obrázok nie je k dispozícii
Salix purpurea subsp. lambertiana
vŕba purpurová
vrba nachová
Obrázok nie je k dispozícii
Salix retusa
vŕba tupolistá
vrba uťatá
Salix rosmarinifolia
vŕba rozmarínolistá
vrba rozmarýnolistá
Salix serpyllifolia
vŕba
vrba
Salix silesiaca
vŕba sliezska
vrba slezská
Salix sp.
vŕba
vrba
Salix starkeana
vŕba sivozelená
vrba bledá
Obrázok nie je k dispozícii
Salix triandra
vŕba trojtyčinková
vrba trojmužná
Salix waldsteiniana
vŕba
vrba Waldsteinova
Tithymalus angulatus
mliečnik hranatý
pryšec hranatý
Tithymalus dulcis
mliečnik sladký
pryšec sladký
Tithymalus epithymoides
mliečnik mnohofarebný
pryšec mnohobarvý
Tithymalus esula subsp. riparius
mliečnik obyčajný pobrežný
Tithymalus exiguus
mliečnik drobný
pryšec drobný
Tithymalus falcatus
mliečnik kosákovitý
pryšec srpovitý
Tithymalus helioscopia
mliečnik kolovratcový
pryšec kolovratec
Tithymalus lathyris
mliečnik preháňavý
pryšec skočcový
Tithymalus lucidus
mliečnik lesklý
pryšec lesklý
Tithymalus palustris
mliečnik močiarny
pryšec bahenní
Tithymalus peplus
mliečnik okrúhlolistý
pryšec okrouhlý
Tithymalus salicifolius
mliečnik vŕbolistý
pryšec vrbolistý
Tithymalus seguierianus subsp. minor
mliečnik Seguierov menší
pryšec sivý menší
Tithymalus strictus
mliečnik tuhý
pryšec tuhý
Obrázok nie je k dispozícii
Tithymalus tommasinianus
mliečnik prútnatý
pryšec prutnatý
Tithymalus villosus
mliečnik huňatý
pryšec kosmatý
Viola alba
fialka biela
violka bílá
Viola alpina
fialka alpínska
violka alpská
Viola arvensis
fialka roľná
violka rolní
Viola biflora
fialka dvojkvetá
violka dvoukvětá
Viola calcarata subsp. zoysii
fialka vápnomilná Zoysova
Viola canina
fialka psia
violka psí
Viola collina
fialka kopcová
violka chlumní
Viola grisebachiana
fialka
violka
Viola jordanii
fialka
violka
Viola kitaibeliana
fialka Kitaibelova
violka nejmenší
Viola lutea subsp. sudetica
fialka žltá sudetská
violka žlutá sudetská
Viola odorata
fialka voňavá
violka vonná
Viola palustris
fialka močiarna
violka bahenní
Viola perinensis
fialka
Viola pluricaulis
fialka
Viola reichenbachiana
fialka lesná
violka lesní
Viola riviniana
fialka Rivinova
violka Rivinova
Viola saxatilis subsp. polychroma
fialka sutinová pestrá
violka trojbarevná různobarevná
Viola sororia
fialka
violka
Viola sp.
fialka
violka
Viola suavis
fialka krovisková
violka křovištní