Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Rad Lamiales

Názov huby Obrázky
Acanthus mollis
akant mäkký
paznehtník měkký
Acanthus spinosus
akant tŕnitý
paznehtník ostnitý
Acinos alpinus
dušovka alpínska
pamětník alpínský
Acinos arvensis
dušovka roľná
pamětník rolní
Acinos arvensis subsp. villosus
dušovka roľná vlnatá
pamětník rolní chlupatý
Ajuga genevensis
zbehovec ženevský
zběhovec lesní
Ajuga iva
zbehovec
zběhovec yva
Ajuga pyramidalis
zbehovec ihlanovitý
zběhovec jehlancovitý
Ajuga reptans
zbehovec plazivý
zběhovec plazivý
Antirrhinum majus
papuľka väčšia
hledík větší
Antirrhinum majus subsp. tortuosum
papuľka
Obrázok nie je k dispozícii
Antirrhinum siculum
papuľka
Ballota nigra
balota čierna
měrnice černá
Ballota nigra subsp. nigra
balota čierna pravá
měrnice černá pravá
Bartsia alpina
bartsia alpínska
lepnice alpská
Bartsia trixago
bartsia
lepnice
Betonica officinalis
betonika lekárska
bukvice lékařská
Buddleja davidii
budleja Davidova
komule Davidova
Obrázok nie je k dispozícii
Calamintha nepeta subsp. nepeta
marulka obyčajná pravá
marulka šantovitá pravá
Callitriche cophocarpa
hviezdoš mnohotvarý
hvězdoš mnohotvarý
Callitriche palustris
hviezdoš močiarny
hvězdoš jarní
Obrázok nie je k dispozícii
Callitriche stagnalis
hviezdoš kalužný
hvězdoš kalužní
Campsis radicans
trúbkovec koreňujúci
křivouš kořenující
Caryopteris × clandonensis

ořechoplodec klandonský
Catalpa bignonioides × ovata
katalpa
katalpa křížená
Cistanche lutea

cistanche žlutá
Cistanche phelypaea
cistanche
Obrázok nie je k dispozícii
Clinopodium nepeta
marulka šantovitá
Clinopodium vulgare
jarva obyčajná
klinopád obecný
Cymbalaria muralis
cimbalok múrový
zvěšinec zední
Dalanum angustifolium
ziabor úzkolistý
konopice úzkolistá
Dalanum ladanum
ziabor širokolistý
konopička širolistá
Digitalis ferruginea
náprstník
náprstník rezavý
Digitalis grandiflora
náprstník veľkokvetý
náprstník velkokvětý
Digitalis laevigata
náprstník
Digitalis lanata
náprstník vlnatý
náprstník vlnatý
Digitalis lutea
náprstník žltý
náprstník žlutý
Digitalis purpurea
náprstník červený
náprstník červený
Digitalis viridiflora
náprstník
náprstník
Dracocephalum austriacum
včelník rakúsky
včelník rakouský
Euphrasia coerulea
očianka belasá
světlík modravý
Obrázok nie je k dispozícii
Euphrasia micrantha
očianka drobnokvetá
světlík drobnokvětý
Obrázok nie je k dispozícii
Euphrasia minima
očianka
světlík
Euphrasia nemorosa subsp. nemorosa
očianka
Euphrasia rostkoviana
očianka Rostkovova
světlík lékařský
Euphrasia salisburgensis
očianka soľnohradská
světlík solnohradský
Euphrasia slovaca
očianka slovenská
světlík slovenský
Euphrasia sp.
očianka
světlík
Obrázok nie je k dispozícii
Euphrasia stricta
očianka tuhá
světlík tuhý
Euphrasia tatarica
očianka tatárska
světlík tuhý tatarský
Euphrasia tatrae
očianka tatranská
světlík
Forsythia × intermedia
zlatovka prostredná
zlatice prostřední
Obrázok nie je k dispozícii
Forsythia suspensa
zlatovka previsnutá
zlatice převislá
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
jasan ztepilý
Fraxinus ornus
jaseň mannový
jasan zimnář
Fraxinus pennsylvanica
jaseň červený
jasan pensylvánský
Galeobdolon argentatum
hluchavník striebristý
pitulník postříbřený
Galeobdolon luteum
hluchavník žltý
pitulník žlutý
Galeobdolon montanum
hluchavník horský
pitulník horský
Galeopsis bifida
konopnica dvojúkrojková
konopice dvouklaná
Galeopsis pernhofferi
konopnica Pernhofferova
konopice Pernhofferova
Galeopsis pubescens
konopnica páperistá
konopice pýřitá
Galeopsis segetum
ziabor žltkastobiely
konopice bledožlutá
Obrázok nie je k dispozícii
Galeopsis speciosa
konopnica úhľadná
konopice sličná
Galeopsis tetrahit
konopnica napuchnutá
konopice polní
Glechoma hederacea
zádušník brečtanovitý
popenec obecný
Globularia cordifolia
guľôčka srdcovitolistá
koulenka srdčitolistá
Globularia punctata
guľôčka bodkovaná
koulenka prodloužená
Gratiola officinalis
graciola lekárska
konitrud lékařský
Haberlea rhodopensis
haberlea
nečada
Hippuris vulgaris
truskavec obyčajný
prustka obecná
Horminum pyrenaicum
šalvijka pyrenejská
šalvějka pyrenejská
Hyssopus officinalis
yzop lekársky
yzop lékařský
Chaiturus marrubiastrum
srdcovec jablčníkovitý
buřina jablečníkovitá
Chamaepitys chia subsp. glabra
zbehovček chijský prechodný
zběhovec olysalý
Chamaepitys chia subsp. trifida
zbehovček chijský trojený
zběhovec trojklaný
Jacaranda mimosifolia

žakaranda mimózolistá
Jasminum fruticans
jazmín
jasmín křovitý
Kickxia elatine
oštepovka obyčajná
úporek hrálovitý
Kickxia lanigera
oštepovka
úporek
Kickxia spuria
oštepovka pochybná
úporek pochybný
Lamium album
hluchavka biela
hluchavka bílá
Lamium amplexicaule
hluchavka objímavá
hluchavka objímavá
Lamium maculatum
hluchavka škvrnitá
hluchavka skvrnitá
Lamium orvala
hluchavka veľkokvetá
hluchavka šalvějová
Lamium purpureum
hluchavka purpurová
hluchavka nachová
Lantana camara
lantana menlivá
lantana drsná
Lathraea clandestina
zubovník
podbílek
Obrázok nie je k dispozícii
Lathraea squamaria
zubovník šupinatý
podbílek šupinatý
Lavandula angustifolia
levanduľa úzkolistá
levandule lékařská
Lavandula stoechas
levanduľa
levandule smilovitá
Leonurus cardiaca
srdcovník obyčajný
srdečník obecný
Leonurus villosus
srdcovník chlpatý
srdečník obecný huňatý
Ligustrum ovalifolium
zob vtáčí
ptačí zob vejčitolistý
Ligustrum vulgare
zob vtáčí
ptačí zob obecný
Limosella aquatica
blatnička vodná
blatěnka vodní
Linaria alpina
pyštek alpínsky
lnice alpínská
Linaria genistifolia
pyštek kručinkolistý
lnice kručinkolistá
Linaria pallidiflora
pyštek taliansky
lnice italská
Linaria pelisseriana
pyštek
inice
Linaria reflexa
pyštek
Linaria repens
pyštek
lnice plazivá
Linaria triphylla
pyštek
Linaria vulgaris
pyštek obyčajný
lnice květel
Lycopus europaeus
karbinec európsky
karbinec evropský
Lycopus exaltatus
karbinec vysoký
karbinec statný
Marrubium peregrinum
jablčník cudzí
jablečník cizí
Marrubium vulgare
jablčník obyčajný
jablečník obecný
Melampyrum arvense
čermeľ roľný
černýš rolní
Melampyrum barbatum
čermeľ bradatý
černýš bradatý
Melampyrum cristatum
čermeľ hrebenitý
černýš hřebenitý
Melampyrum cristatum subsp. solstitiale
čermeľ hrebenitý letný
černýš hřebenitý časný
Melampyrum nemorosum
čermeľ hájny
černýš hajní
Melampyrum nemorosum subsp. nemorosum
čermeľ hájny pravý
černýš hajní pravý
Melampyrum nemorosum var. praecox
čermeľ hájny
černýš hajní časný
Melampyrum pratense
čermeľ lúčny
černýš luční
Melampyrum sylvaticum
čermeľ lesný
černýš lesní
Melissa officinalis
medovka lekárska
meduňka lékařská
Melittis melissophyllum
medúnka medovkolistá
medovník meduňkolistý
Mentha aquatica
mäta vodná
máta vodní
Mentha arvensis
mäta roľná
máta rolní
Mentha longifolia
mäta dlholistá
máta dlouholistá
Mentha spicata
mäta klasnatá
máta klasnatá
Obrázok nie je k dispozícii
Micromeria graeca
Micromeria juliana
Mikroméria
Mikromérie
Microrrhinum minus
papyštek menší
hledíček menší
Misopates orontium
papulienka roľná
šklebivec přímý
Nepeta cataria
kocúrnik obyčajný
šanta kočičí
Nepeta grandiflora
kocúrnik veľkokvetý
šanta velkokvětá
Obrázok nie je k dispozícii
Nepeta pannonica
kocúrnik panónsky
šanta lesostepní
Nepeta racemosa
kocúrnik Mussiniho
šanta hroznovitá
Ocimum basilicum
bazalka pravá
bazalka pravá
Odontites vernus
zdravienok jarný
zdravínek jarní pravý
Odontites vernus subsp. serotinus
zdravienok jarný pozdný
Zdravínek jarní pozdní
Odontites vulgaris
zdravienok neskorý
zdravínek jarní pozdní
Origanum vulgare
pamajorán obyčajný
dobromysl obecná
Orobanche alba
záraza biela
záraza bílá
Orobanche alba subsp. major
záraza biela väčšia
záraza bílá šalvějová
Orobanche alsatica
záraza alsaská
záraza alsaská
Orobanche amethystea
záraza
záraza
Obrázok nie je k dispozícii
Orobanche artemisiae-campestris
záraza šupinatá
záraza šupinatá
Orobanche caryophyllacea
záraza obyčajná
záraza hřebíčková
Orobanche cernua
záraza krivokvetá
záraza
Obrázok nie je k dispozícii
Orobanche coerulescens
záraza modrastá
záraza namodralá
Orobanche crenata
záraza
záraza vroubená
Orobanche densiflora
záraza
záraza hustokvětá
Obrázok nie je k dispozícii
Orobanche elatior
záraza väčšia
záraza vyšší
Orobanche flava
záraza červenožltá
záraza devětsilová
Orobanche gracilis
záraza útla
záraza štíhlá
Orobanche hederae
záraza brečtanová
záraza břečťanová
Orobanche kochii
záraza červenkastá
záraza zardělá
Orobanche latisquama
záraza
záraza
Obrázok nie je k dispozícii
Orobanche lucorum
záraza
záraza dřišťálová
Obrázok nie je k dispozícii
Orobanche lutea
záraza žltá
záraza žlutá
Orobanche lycoctoni
záraza
záraza
Obrázok nie je k dispozícii
Orobanche minor
záraza menšia
záraza menší
Orobanche pancicii
záraza
záraza
Orobanche picridis
záraza horčíková
záraza hořčíková
Orobanche pubescens
záraza
záraza
Orobanche rapum-genistae
záraza
záraza kručinková
Obrázok nie je k dispozícii
Orobanche reticulata
záraza sieťnatá
záraza síťnatá
Orobanche salviae
záraza
záraza
Obrázok nie je k dispozícii
Orobanche sp.
záraza
záraza
Orobanche teucrii
záraza hrdobarková
záraza ožanková
Orthantha lutea
zúbkokvet žltý
zahořanka žlutá
Paederota bonarota

rozrazilec Bounarotův
Paederota lutea
veronikovec žltý
rozrazilec žlutý
Parentucellia latifolia
světličník
Paulownia tomentosa
paulovnia plstnatá
pavlovnie plstnatá
Obrázok nie je k dispozícii
Pedicularis brachyodonta
všivec
Pedicularis comosa
všivec chochlatý
všivec chocholatý
Pedicularis elongata
všivec
všivec
Pedicularis exaltata
všivec statný
všivec statný
Pedicularis hacquetii
všivec karpatský
všivec Hacquetův
Pedicularis oederi
všivec Oederov
všivec Oederův
Pedicularis palustris
všivec močiarny
všivec bahenní
Pedicularis petiolaris
všivec
Pedicularis portenschlagii
všivec
všivec
Pedicularis recutita
všivec
Pedicularis rosea
všivec
Pedicularis rostratocapitata
všivec
všivec zobánkatohlavatý
Pedicularis sceptrum-carolinum
všivec žezlovitý
všivec žezlovitý
Pedicularis songarica
všivec
všivec
Pedicularis sudetica
všivec
všivec krkonošský
Obrázok nie je k dispozícii
Pedicularis sylvatica
všivec lesný
všivec lesní
Pedicularis tuberosa
všivec
všivec
Pedicularis verticillata
všivec praslenatý
všivec přeslenitý
Phelipanche arenaria
zárazovec piesočný
mordovka písečná
Phelipanche bohemica
zárazovec český
mordovka česká
Obrázok nie je k dispozícii
Phelipanche caesia
zárazovec sivý
mordovka sivá
Phelipanche lavandulacea
zárazovec levanduľový
mordovka
Phelipanche purpurea
zárazovec purpurový
mordovka nachová
Phelipanche ramosa
zárazovec konáristý
mordovka větevnatá
Phillyrea latifolia
jamovec širokolistý
Phlomis fruticosa
sápa
sápa křovitá
Phlomis tuberosa
sápa hľuznatá
sápa hlíznatá
Pinguicula alpina
tučnica alpínska
tučnice alpská
Pinguicula balcanica
tučnica
Pinguicula vulgaris
tučnica obyčajná
tučnice obecná
Plantago afra
skorocel blškový
jitrocel blešníkový
Plantago altissima
skorocel najvyšší
jitrocel nejvyšší
Plantago atrata subsp. carpatica
skorocel černastý karpatský
jitrocel černavý karpatský
Plantago atrata subsp. sudetica
skorocel černastý sudetský
jitrocel černavý sudetský
Plantago coronopus
skorocel vrania nôžka
jitrocel vraní nožka
Plantago cretica
skorocel
jitrocel
Plantago lanceolata
skorocel kopijovitý
jitrocel kopinatý
Plantago major
skorocel väčší
jitrocel větší
Plantago major subsp. winteri
skorocel väčší Winterov
jitrocel větší slaniskový
Obrázok nie je k dispozícii
Plantago maritima
skorocel prímorský
jitrocel přímořský
Plantago maritima subsp. salsa
skorocel prímorský slaniskový
jitrocel přímořský brvitý
Plantago media
skorocel prostredný
jitrocel prostřední
Plantago tenuiflora
skorocel tenkokvetý
jitrocel tenkokvětý
Plantago uliginosa
skorocel barinný
jitrocel chudokvětý
Prasium majusObrázok nie je k dispozícii
Prunella grandiflora
čiernohlávok veľkokvetý
černohlávek velkokvětý
Prunella laciniata
čiernohlávok zastrihovaný
černohlávek dřípený
Prunella vulgaris
čiernohlávok obyčajný
černohlávek obecný
Pseudolysimachion incanum subsp. pallens
veronikovec sivý bledý
rozrazil šedivý
Pseudolysimachion longifolium
veronikovec dlholistý
rozrazil dlouholistý
Pseudolysimachion orchideum
veronikovec vstavačovitý
rozrazil vstavačovitý
Pseudolysimachion spicatum
veronikovec klasnatý
rozrazil klasnatý
Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum
veronikovec metlinatý listnatý
rozrazil latnatý širolistý
Pulegium vulgare
mäta sivá
polej obecná
Rhinanthus alectorolophus
štrkáč kohútikový
kokrhel luštinec
Rhinanthus freynii
štrkáč
kokrhel
Rhinanthus minor
štrkáč menší
kokrhel menší
Rhinanthus pulcher
štrkáč alpínsky
kokrhel sličný
Rhinanthus rumelicus
štrkáč
kokrhel
Rhinanthus serotinus
štrkáč neskorý
kokrhel větší
Rhinanthus wagneri
štrkáč
kokrhel
Rosmarinus officinalis
rozmarín lekársky
rozmarýna lékařská
Salvia aethiopis
šalvia etiopská
šalvěj etiopská
Salvia argentea
šalvia strieborná
šalvěj stříbrná
Salvia austriaca
šalvia rakúska
šalvěj rakouská
Salvia glutinosa
šalvia lepkavá
šalvěj lepkavá
Salvia nemorosa
šalvia hájna
šalvěj hajní
Salvia officinalis
šalvia lekárska
šalvěj lékařská
Salvia pratensis
šalvia lúčna
šalvěj luční
Salvia sclarea
šalvia muškátová
šalvěj muškátová
Salvia verticillata
šalvia praslenatá
šalvěj přeslenitá
Scrophularia canina subsp. hoppei
krtičník psí
Scrophularia lucida
krtičník
krtičník hladký
Scrophularia nodosa
krtičník hľuznatý
krtičník hlíznatý
Scrophularia scopolii
krtičník Scopoliho
krtičník žláznatý
Scrophularia umbrosa
krtičník tôňomilný
krtičník křídlatý
Obrázok nie je k dispozícii
Scrophularia umbrosa subsp. umbrosa
krtičník tôňomilný pravý
krtičník křídlatý pravý
Scrophularia vernalis
krtičník jarný
krtičník jarní
Scutellaria altissima
šišak najvyšší
šišák vysoký
Obrázok nie je k dispozícii
Scutellaria galericulata
šišak vrúbkovaný
šišák vroubkovaný
Scutellaria hastifolia
šišak gracovitý
šišák hrálovitý
Sideritis lanata
ránhoj
Sideritis montana
ránhoj horský
hojník chlumní
Sideritis romana
ránhoj rímsky
Stachys alopecuros
čistec
čistec
Stachys alpina
čistec alpínsky
čistec alpínský
Stachys annua
čistec ročný
čistec roční
Stachys arvensis
čistec roľný
čistec rolní
Obrázok nie je k dispozícii
Stachys byzantina
čistec vlnatý
čistec vlnatý
Stachys cretica subsp. salviifolia
čistec
čistec krétský šalvějolistý
Stachys germanica
čistec nemecký
čistec německý
Stachys palustris
čistec močiarny
čistec bahenní
Stachys recta
čistec rovný
čistec přímý
Stachys sylvatica
čistec lesný
čistec lesní
Syringa persica
orgován perzský
šeřík perský
Obrázok nie je k dispozícii
Syringa vulgaris
orgován obyčajný
šeřík obecný
Teucrium botrys
hrdobarka strapcovitá
ožanka hroznatá
Obrázok nie je k dispozícii
Teucrium fruticans
hrdobarka krovitá
ožanka křovitá
Teucrium chamaedrys
hrdobarka obyčajná
ožanka kalamandra
Teucrium montanum
hrdobarka horská
ožanka horská
Teucrium montanum subsp. jailae
hrdobarka horská chlpatá
ožanka chlumní
Teucrium scordium
hrdobarka cesnaková
ožanka čpavá
Teucrium scorodonia
hrdobarka páchnúca
ožanka lesní
Thymus alpestris
dúška alpská
mateřídouška alpinská
Obrázok nie je k dispozícii
Thymus froelichianus
dúška Frölichova
mateřídouška vejčitá kraňská
Thymus glabrescens
dúška holá
mateřídouška olysalá
Thymus pannonicus
dúška panónska
mateřídouška panonská
Thymus praecox
dúška včasná
mateřídouška časná
Thymus praecox subsp. polytrichus
dúška včasná
mateřídouška časná
Thymus pulegioides
dúška vajcovitá
mateřídouška vejčitá
Thymus pulcherrimus
dúška ozdobná
mateřídouška ozdobná
Obrázok nie je k dispozícii
Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus
dúška ozdobná karpatská
mateřídouška ozdobná sudetská
Thymus serpyllum
dúška materina
mateřídouška úzkolistá
Thymus sp.
dúška
mateřídouška
Tozzia carpathica
vrchovka alpínska
hornice karpatská
Utricularia australis
bublinatka nebadaná
bublinatka jižní
Utricularia minor
bublinatka menšia
bublinatka menší
Utricularia vulgaris
bublinatka obyčajná
bublinatka obecná
Verbascum blattaria
divozel švábový
divizna švábovitá
Verbascum densiflorum
divozel veľkokvetý
divizna velkokvětá
Verbascum chaixii subsp. austriacum
divozel Chaixov rakúsky
divizna jižní rakouská
Verbascum longifolium subsp. pannosum
divozel
divizna
Verbascum lychnitis
divozel kukučkovitý
divizna knotovitá
Verbascum nigrum
divozel čierny
divizna černá
Verbascum phlomoides
divozel sápovitý
divizna sápovitá
Verbascum phoeniceum
divozel tmavočervený
divizna brunátná
Verbascum sp.
divozel
divizna
Verbascum speciosum
divozel úhľadný
divizna ozdobná
Verbascum thapsus
divozel malokvetý
divizna malokvětá
Obrázok nie je k dispozícii
Verbascum xanthophoeniceum
divozel
divizna
Verbena officinalis
železník lekársky
sporýš lékařský
Veronica agrestis
veronika poľná
rozrazil polní
Obrázok nie je k dispozícii
Veronica alpina
veronika alpínska
rozrazil
Veronica anagallis-aquatica
veronika drchničkovitá
rozrazil drchničkovitý
Veronica anagalloides
veronika močiarna
rozrazil bažinný
Obrázok nie je k dispozícii
Veronica aphylla
veronika bezlistá
rozrazil bezlistý
Veronica arvensis
veronika roľná
rozrazil rolní
Veronica austriaca
veronika zubatá
rozrazil rakouský
Veronica beccabunga
veronika potočná
rozrazil potoční
Veronica catenata
veronika vodná
rozrazil pobřežní
Veronica dillenii
veronika Dillenova
rozrazil Dilleniův
Veronica filiformis
veronika nitkovitá
rozrazil nitkovitý
Veronica fruticans
veronika kríčkovitá
rozrazil keříčkatý
Veronica hederifolia
veronika brečtanolistá
rozrazil břečťanolistý
Veronica chamaedrys
veronika obyčajná
rozrazil rezekvítek
Veronica kellererii
veronika
rozrazil
Veronica montana
veronika horská
rozrazil horský
Veronica officinalis
veronika lekárska
rozrazil lékařský
Veronica opaca
veronika tmavá
rozrazil matný
Veronica peregrina
veronika cudzia
rozrazil cizí
Veronica persica
veronika perzská
rozrazil perský
Veronica polita
veronika lesklá
rozrazil lesklý
Veronica praecox
veronika včasná
rozrazil časný
Veronica prostrata
veronika rozprestretá
rozrazil rozprostřený
Veronica scardica
veronika drobnolistá
rozrazil slanistý
Veronica scutellata
veronika štítovitá
rozrazil štítkovitý
Veronica serpyllifolia
veronika dúškolistá
rozrazil douškolistý
Veronica sp.
veronika
rozrazil
Veronica sublobata
veronika laločnatá
rozrazil laločnatý
Veronica teucrium
veronika hrdobarkovitá
rozrazil ožankový
Veronica thessalica
veronika
Veronica triloba
veronika trojlaločná
rozrazil trojlaločný
Veronica triphyllos
veronika trojúkrojková
rozrazil trojklaný
Veronica verna
veronika jarná
rozrazil jarní
Veronica vindobonensis
veronika viedenská
rozrazil vídeňský
Vitex agnus-castus
drmek obecný