Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Rad Brassicales

Názov huby Obrázky
Aethionema saxatile
sivuľka skalná
sivutka skalní
Aethionema saxatile ssp. creticum
sivuľka skalná
sivutka skalní
Alliaria petiolata
cesnačka lekárska
česnáček lékařský
Alyssum alyssoides
tarica kališnatá
tařinka kališní
Alyssum desertorum
tarica stepná
tařinka stepní
Alyssum montanum subsp. brymii
tarica kopcová Brymova
tařinka horská
Alyssum montanum subsp. gmelinii
tarica kopcová Gmelinova
tařinka horská Gmelinova
Alyssum montanum subsp. montanum
tarica kopcová pravá
tařinka horská pravá
Alyssum ovirense
tarica
Alyssum tortuosum
tarica krivolaká
tařinka křivolaká
Alyssum tortuosum subsp. tortuosum
tarica krivolaká pravá
tařinka křivolaká pravá
Arabidopsis thaliana
arábkovka Thalova
huseníček rolní
Arabis alpina
arábka alpínska
huseník alpský
Arabis auriculata
arábka uškatá
huseník ouškatý
Arabis glabra
arábka strmobyľová
huseník lysý
Arabis hirsuta
arábka chlpatá
huseník chlupatý
Arabis nemorensis
arábka slatinná
huseník hajní
Arabis sagittata
arábka šípovitá
huseník střelovitý
Arabis sudetica
arábka sudetská
huseník sudetský
Arabis turrita
arábka ovisnutá
huseník převislý
Armoracia macrocarpa
chren veľkoplodý
křen
Armoracia rusticana
chren dedinský
křen selský
Aurinia saxatilis
taričník skalný
tařice skalní
Aurinia saxatilis subsp. arduini
taričník skalný Arduinov
tařice skalní Arduinova
Aurinia sinuata
tarica
tařice
Barbarea stricta
barborka tuhá
barborka přitisklá
Barbarea vulgaris
barborka obyčajná
barborka obecná
Berteroa incana
šedivka sivá
šedivka šedá
Biscutella laevigata subsp. varia
dvojštítok hladkoplodý Kernerov
dvojštítek hladkoplodý proměnlivý
Brassica napus
kapusta repková
brukev řepka
Bunias orientalis
roripovník východný
rukevník východní
Cakile maritima
Kakila prímorská
pomořanka přímořská
Camelina microcarpa
ľaničník maloplodý
lnička drobnoplodá
Camelina rumelica
ľaničník rumelský
lnička rumelská
Camelina sativa
ľaničník siaty
lnička setá
Capparis spinosa
kapara trnitá
kapara trnitá
Capsella bursa-pastoris
kapsička pastierska
kokoška pastuší tobolka
Capsella rubella
kapsička červenkastá
kokoška červenavá
Cardamine amara
žerušnica horká
řeřišnice hořká
Cardamine amara subsp. amara
žerušnica horká pravá
řeřišnice hořká pravá
Cardamine amara subsp. opicii
žerušnica horká Opizova
řeřišnice hořká Opizova
Cardamine dentata
žerušnica zúbkatá
řeřišnice bahenní
Cardamine flexuosa
žerušnica krivolaká
řeřišnice křivolaká
Cardamine hirsuta
žerušnica chlpatá
řeřišnice srstnatá
Cardamine impatiens
žerušnica nedotklivá
řeřišnice nedůtklivá
Cardamine matthioli
žerušnica trsnatá
řeřišnice Matthioliho
Cardamine pratensis
žerušnica lúčna
řeřišnice luční
Cardamine resedifolia
žerušnica rezedolistá
řeřišnice rýtolistá
Cardamine trifolia
žerušnica trojlistá
řeřišnice trojlistá
Cardaminopsis arenosa
žerušničník piesočný
řeřišničník písečný
Cardaminopsis borbasii
žerušničník Borbásov
řeřišničník písečný Borbásův
Cardaminopsis halleri
žerušničník Hallerov
řeřišničník Hallerův
Cardaminopsis neglecta
žerušničník nebadaný
řeřišničník přehlížený
Cardaminopsis petraea
žerušničník srstnatý
řeřišničník skalní
Cardaminopsis petrogena
žerušničník skalný
řeřišničník
Obrázok nie je k dispozícii
Cardaria draba
vesnovka obyčajná
vesnovka obecná
Cochlearia pyrenaica
lyžičník pyrenejský
lžičník pyrenejský
Cochlearia tatrae
lyžičník tatranský
lžičník tatranský
Conringia austriaca
konringia rakúska
hořinka rakouská
Conringia orientalis
konringia východná
hořinka východní
Coronopus squamatus
vraňonôžka šupinatá
vranožka šupinatá
Obrázok nie je k dispozícii
Crambe tataria
katran tatársky
katrán tatarský
Dentaria bulbifera
zubačka cibuľkonosná
kyčelnice cibulkonosná
Dentaria glandulosa
zubačka žliazkatá
kyčelnice žláznatá
Descurainia sophia
úhorník liečivý
úhorník mnohodílný
Diplotaxis muralis
dvojradovka múrová
křez zední
Diplotaxis tenuifolia
dvojradovka tenkolistá
křez tenkolistý
Draba aizoides
chudôbka vždyzelená
chudina
Draba dubia
chudôbka pochybná
chudina pochybná
Draba fladnizensis
chudôbka bledožltá
chudina fladnická
Draba lasiocarpa subsp. lasiocarpa
chudôbka drsnoplodá pravá
chudina drsnoplodá
Draba tomentosa
chudôbka plstnatá
chudina plstnatá
Erophila spathulata
jarmilka širokolistá
osívka kulatoplodá
Erophila verna
jarmilka jarná
osívka jarní
Eruca sativa
eruka siata
roketa setá
Erucastrum gallicum
reďkevník galský
ředkevník galský
Obrázok nie je k dispozícii
Erucastrum nasturtiifolium
reďkevník potočníkolistý
ředkevník potočnicolistý
Erysimum comatum
horčičník
Erysimum crepidifolium
horčičník škardolistý
trýzel škardolistý
Erysimum diffusum
horčičník konáristý
trýzel rozvětvený
Erysimum hungaricum
horčičník karpatský
trýzel karpatský
Erysimum cheiranthoides
horčičník cheirantovitý
trýzel malokvětý
Erysimum marschallianum
horčičník Marschallov
trýzel tvrdý
Erysimum odoratum
horčičník voňavý
trýzel vonný
Erysimum pallidiflorum
horčičník bledokvetý
trýzel
Erysimum raulinii
horčičník
trýzel
Erysimum repandum
horčičník rozložitý
trýzel rozkladitý
Erysimum scoparium
horčičník
trýzel
Erysimum strictum
horčičník tuhý
trýzel jestřábníkolistý
Erysimum wittmannii
horčičník Wittmannov
trýzel Wittmannův
Euclidium syriacum
blahobyľ sýrska
rukevníček syrský
Obrázok nie je k dispozícii
Hesperis laciniata
večernica
Hesperis matronalis
večernica voňavá
večernice vonná
Hesperis matronalis subsp. candida
večernica voňavá belostná
večernice vonná bělostná
Obrázok nie je k dispozícii
Hesperis matronalis subsp. nivea
večernica voňavá snežná
večernice sněhobílá
Hesperis pycnotricha
večernica srstnatá
večernice chlupatá
Hesperis slovaca
večernica slovenská
večernice slovenská
Hesperis sylvestris
večernica lesná
večernice lesní
Hesperis tristis
večernica smutná
večernice smutná
Hornungia petraea
žerušník skalný
řeřicha
Chorispora tenella
drobnosemä útle
chorispora jemná
Obrázok nie je k dispozícii
Iberis sempervirens
iberka vždyzelená
Isatis campestris
farbovník poľný
boryt ladní
Isatis praecox
farbovník včasný
boryt barvířský časný
Isatis tinctoria
farbovník obyčajný
boryt barvířský
Kernera saxatilis
vápnička skalná
vápnička skalní
Obrázok nie je k dispozícii
Lepidium campestre
žerucha poľná
řeřicha chlumní
Lepidium densiflorum
žerucha hustokvetá
řeřicha hustokvětá
Lepidium perfoliatum
žerucha prerastenolistá
řeřicha prorostlá
Lepidium ruderale
žerucha zborenisková
řeřicha rumní
Lobularia maritima
lobulária prímorská
tařicovka přímořská
Lunaria annua
mesačnica ročná
měsíčnice roční
Lunaria rediviva
mesačnica trváca
měsíčnice vytrvalá
Matthiola incana
fiala sivá
fiala šedivá
Matthiola tricuspidata
fiala trojrohá
fiala trojrohá
Nasturtium microphyllum
potočnica
potočnice drobnolistá
Nasturtium officinale
potočnica lekárska
potočnice lékařská
Neslia paniculata
repinka metlinatá
řepinka latnatá
Obrázok nie je k dispozícii
Petrocallis pyrenaica
skalokráska pyrenejská
krasoskalník pyrenejský
Pritzelago alpina
žeruška alpínska
řeřuška alpská
Raphanus raphanistrum
reďkev ohnicová
ředkev ohnice
Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum
divá reďkovka
Raphanus sativus
reďkev siata
ředkev setá
Rapistrum perenne
repča trváce
řepovník vytrvalý
Reseda lutea
rezeda žltá
rýt žlutý
Reseda luteola
rezeda farbiarska
rýt barvířský
Reseda phyteuma
rezeda veľkokališná
rýt velkokališný
Obrázok nie je k dispozícii
Rorippa amphibia
roripa obojživelná
rukev obojživelná
Rorippa austriaca
roripa rakúska
rukev rakouská
Rorippa palustris
roripa močiarna
rukev bažinná
Rorippa sylvestris
roripa lesná
rukev obecná
Sinapis alba
horčica biela
hořčice setá
Sinapis arvensis
horčica roľná
hořčice rolní
Sisymbrium altissimum
huľavník najvyšší
hulevník vysoký
Sisymbrium loeselii
huľavník Loeselov
hulevník Loeselův
Sisymbrium officinale
huľavník lekársky
hulevník lékařský
Sisymbrium orientale subsp. orientale
huľavník východný pravý
hulevník východní pravý
Sisymbrium strictissimum
huľavník tuhý
hulevník nejtužší
Obrázok nie je k dispozícii
Syrenia cana
syrénia sivá
trýzelka šedá
Teesdalia nudicaulis
tezdálka piesočná
nahoprutka písečná
Thlaspi alliaceum
peniažtek cesnakový
penízek česnekový
Obrázok nie je k dispozícii
Thlaspi arvense
peniažtek roľný
penízek rolní
Thlaspi caerulescens
peniažtek modrastý
penízek modravý
Thlaspi jankae
peniažtek slovenský
penízek slovenský
Thlaspi ochroleucum
peniažtek
Thlaspi perfoliatum
peniažtek prerastenolistý
penízek prorostlý
Thlaspi rotundifolium
peniažtek
penízek okrouhlolistý
Tropaeolum majus
kapucínka väčšia
lichořeřišnice větší