Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Solanaceae

Názov huby Obrázky
Atropa bella-donna
ľuľkovec zlomocný
rulík zlomocný
Datura stramonium
durman obyčajný
durman obecný
Hyoscyamus aureus
blen zlatý
blín zlatý
Hyoscyamus niger
blen čierny
blín černý
Lycium barbarum
kustovnica cudzia
kustovnice cizí
Lycium chinense
kustovnica čínska
kustovnice čínská
Obrázok nie je k dispozícii
Nicandra physalodes
nikandra machovkovitá
lilík mochyňovitý
Physalis alkekengi
machovka čerešňová
mochyně židovská
Physalis peruviana
machovka peruánska
mochyně peruánská
Scopolia carniolica
skopólia kranská
pablen kraňský
Solanum dulcamara
ľuľok sladkohorký
lilek potměchuť
Solanum elaeagnifolium
ľulok
lilek
Solanum nigrum
ľuľok čierny
lilek černý
Solanum nigrum subsp. schultesii
ľuľok čierny vlnatý
lilek vlnatý
Solanum tuberosum
ľuľok zemiakový
lilek brambor