Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Scrophulariaceae

Názov huby Obrázky
Buddleja davidii
budleja Davidova
komule Davidova
Obrázok nie je k dispozícii
Euphrasia coerulea
očianka belasá
světlík modravý
Obrázok nie je k dispozícii
Euphrasia micrantha
očianka drobnokvetá
světlík drobnokvětý
Obrázok nie je k dispozícii
Euphrasia rostkoviana
očianka Rostkovova
světlík lékařský
Euphrasia salisburgensis
očianka soľnohradská
světlík solnohradský
Linaria alpina
pyštek alpínsky
lnice alpínská
Linaria genistifolia
pyštek kručinkolistý
lnice kručinkolistá
Linaria pallidiflora
pyštek taliansky
lnice italská
Linaria vulgaris
pyštek obyčajný
lnice květel
Melampyrum barbatum
čermeľ bradatý
černýš bradatý
Melampyrum pratense
čermeľ lúčny
černýš luční
Melampyrum sylvaticum
čermeľ lesný
černýš lesní
Pedicularis comosa
všivec chochlatý
všivec chocholatý
Pseudolysimachion incanum subsp. pallens
veronikovec sivý bledý
rozrazil šedivý
Scrophularia canina subsp. hoppei
krtičník psí
Scrophularia lucida
krtičník
krtičník hladký
Scrophularia nodosa
krtičník hľuznatý
krtičník hlíznatý
Scrophularia scopolii
krtičník Scopoliho
krtičník žláznatý
Scrophularia umbrosa
krtičník tôňomilný
krtičník křídlatý
Obrázok nie je k dispozícii
Scrophularia umbrosa subsp. umbrosa
krtičník tôňomilný pravý
krtičník křídlatý pravý
Scrophularia vernalis
krtičník jarný
krtičník jarní
Verbascum blattaria
divozel švábový
divizna švábovitá
Verbascum densiflorum
divozel veľkokvetý
divizna velkokvětá
Verbascum chaixii subsp. austriacum
divozel Chaixov rakúsky
divizna jižní rakouská
Verbascum longifolium subsp. pannosum
divozel
divizna
Verbascum lychnitis
divozel kukučkovitý
divizna knotovitá
Verbascum nigrum
divozel čierny
divizna černá
Verbascum phlomoides
divozel sápovitý
divizna sápovitá
Verbascum phoeniceum
divozel tmavočervený
divizna brunátná
Verbascum sp.
divozel
divizna
Verbascum speciosum
divozel úhľadný
divizna ozdobná
Verbascum thapsus
divozel malokvetý
divizna malokvětá
Obrázok nie je k dispozícii
Verbascum xanthophoeniceum
divozel
divizna
Veronica alpina
veronika alpínska
rozrazil
Veronica anagalloides
veronika močiarna
rozrazil bažinný
Obrázok nie je k dispozícii
Veronica aphylla
veronika bezlistá
rozrazil bezlistý
Veronica fruticans
veronika kríčkovitá
rozrazil keříčkatý
Veronica montana
veronika horská
rozrazil horský
Veronica opaca
veronika tmavá
rozrazil matný
Veronica serpyllifolia
veronika dúškolistá
rozrazil douškolistý