Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Fagaceae

Názov huby Obrázky
Castanea sativa
gaštan jedlý
kaštanovník jedlý
Fagus sylvatica
buk lesný
buk lesní
Quercus cerris
dub cerový
dub cer
Quercus coccifera
dub kermesový
dub kermesový
Quercus frainetto
dub balkánsky
dub
Quercus ilex
dub cezmínový
dub cesmínovitý
Quercus petraea
dub zimný
dub zimní
Quercus pubescens
dub plstnatý
dub pýřitý
Quercus robur
dub letný
dub letní
Quercus rubra
dub červený
dub červený
Obrázok nie je k dispozícii
Quercus suber
dub korkový
dub korkový