Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Fabaceae

Názov huby Obrázky
Albizia julibrissin
albízia ružová
albízie růžová
Amorpha fruticosa
beztvarec krovitý
netvařec křovitý
Anthyllis vulneraria
bôľhoj lekársky
úročník bolhoj
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris
bôľhoj lekársky
úročník bolhoj alpský
Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora
bôľhoj červenokvetý
úročník bolhoj červenokvětý
Astragalus alpinus
kozinec alpínsky
kozinec alpský
Astragalus arenarius
kozinec
Kozinec písečný
Astragalus asper
kozinec drsný
kozinec drsný
Astragalus australis
kozinec južný
kozinec jižní
Astragalus austriacus
kozinec rakúsky
kozinec rakouský
Astragalus cicer
kozinec cícerovitý
kozinec cizrnovitý
Astragalus danicus
kozinec dánsky
kozinec dánský
Astragalus dasyanthus
kozinec drsnokvetý
kozinec
Obrázok nie je k dispozícii
Astragalus exscapus
kozinec bezbyľový
kozinec bezlodyžný
Astragalus frigidus
kozinec ľadový
kozinec chladnomilný
Astragalus glycyphyllos
kozinec sladkolistý
kozinec sladkolistý
Astragalus monspessulanus
kozinec montpeliersky
Astragalus norvegicus
kozinec nórsky
kozinec
Astragalus onobrychis
kozinec vičencovitý
kozinec vičencovitý
Astragalus penduliflorus
kozinec ovisnutý
kozinec poniklý
Astragalus physocalyx
kozinec
kozinec
Astragalus ponticus
kozinec
kozinec
Astragalus sesameus
kozinec
kozinec
Astragalus vesicarius
kozinec mechúrikatý
Astragalus vesicarius subsp. albidus
kozinec mechúrikatý belavý
kozinec měchýřnatý bělavý
Bituminaria bituminosa
dětelník pryskyřičnatý
Caragana arborescens
karagana stromovitá
čimišník stromovitý
Ceratonia siliqua
rohovník obyčajný
rohovník obecný
Cercis siliquastrum
judášovec strukovitý
zmarlika Jidášova
Colutea arborescens
mechúrnik stromovitý
žanovec měchýřník
Coronilla coronata
ranostaj venčený
čičorka věnčená
Obrázok nie je k dispozícii
Coronilla vaginalis
ranostaj pošvatý
čičorka pochvatá
Corothamnus procumbens
kručinkovec položený
čilimník poléhavý
Dorycnium germanicum
ďatelinovec nemecký
bílojetel německý
Dorycnium herbaceum
ďatelinovec bylinný
bílojetel bylinný
Dorycnium hirsutum
ďatelinovec
bílojetel chlupatý
Ebenus cretica
ďatelina ružová krétska
růžojetel krétský
Galega officinalis
jastrabina lekárska
jestřabina lékařská
Genista germanica
kručinka nemecká
kručinka německá
Genista pilosa
kručinka chlpatá
kručinka chlupatá
Genista tinctoria
kručinka farbiarska
kručinka barvířská
Genistella sagittalis
kručinôčka krídlatá
kručinka křídlatá
Gleditschia triacanthos
gledíčia trojtŕňová
dřezovec trojtrnný
Glycine max
sója fazuľová
sója luštinatá
Glycyrrhiza glabra
sladkovka hladkoplodá
lékořice lysá
Hedysarum glomeratum
sekernica
Hedysarum hedysaroides
sekernica tmavá
kopyšník tmavý
Hippocrepis biflora
podkovka dvojkvetá
Hippocrepis comosa
podkovka chochlatá
podkovka chocholatá
Hippocrepis emerus
podkovka ľúba
podkovka křovitá
Chamaecytisus albus
zanoväť biela
čilimník bílý
Chamaecytisus austriacus
zanoväť rakúska
čilimník rakouský
Chamaecytisus hirsutus
zanoväť trojkvetá
čilimník chlupatý
Chamaecytisus hirsutus subsp. polytrichus
zanoväť
Chamaecytisus ratisbonensis
zanoväť regensburská
čilimník řezenský
Chamaecytisus supinus
zanoväť nízka
čilimník nízký
Chamaecytisus virescens
zanoväť zelenkastá
čilimník zelenavý
Laburnum anagyroides
štedrec ovisnutý
stědřenec odvislý
lathyrus amphicarpos
hrachor
hrachor
Lathyrus annuus
hrachor ročný
hrachor roční
Obrázok nie je k dispozícii
Lathyrus aphaca
hrachor bezlistý
hrachor pačočkový
Lathyrus cicera
hrachor
hrachor cizrnový
Obrázok nie je k dispozícii
Lathyrus clymenum
hrachor
Lathyrus hirsutus
hrachor chlpatý
hrachor chlupatý
Lathyrus lacteus
hrachor mliečny
hrachor panonský chlumní
Lathyrus laevigatus
hrachor hladký
hrachor hladký
Lathyrus latifolius
hrachor širokolistý
hrachor širolistý
Lathyrus linifolius
hrachor
hrachor horský
Lathyrus niger
hrachor čierny
hrachor černý
Lathyrus nissolia
hrachor trávolistý
hrachor trávolistý
Lathyrus pallescens
hrachor
hrachor
Lathyrus palustris
hrachor močiarny
hrachor bahenní
Lathyrus pannonicus
hrachor panónsky
hrachor panonský
Lathyrus pisiformis
hrachor hrachovitý
hrachor hrachovitý
Obrázok nie je k dispozícii
Lathyrus pratensis
hrachor lúčny
hrachor luční
Lathyrus setifolius
hrachor štetinolistý
hrachor štětinolistý
Lathyrus sp.
hrachor
hrachor
Lathyrus sphaericus
hrachor guľovitý
hrachor jižní
Lathyrus sylvestris
hrachor lesný
hrachor lesní
Lathyrus transsilvanicus
hrachor sedmohradský
hrachor sedmihradský
Lathyrus tuberosus
hrachor hľuznatý
hrachor hlíznatý
Lathyrus venetus
hrachor benátsky
hrachor benátský
Lathyrus vernus
hrachor jarný
hrachor jarní
Lembotropis nigricans
zanovätník černejúci
čilimník černající
Lotus borbasii
ľadenec Borbásov
štírovník Borbásův
Lotus corniculatus
ľadenec rožkatý
štírovník růžkatý
Lotus cytisoides
ľadenec
Lotus tenuis
ľadenec tenkolístkový
štírovník tenkolistý
Lotus uliginosus
ľadenec barinný
štírovník bažinný
Lupinus albus
lupina biela
Lupinus angustifolius
lupina úzkolistá
Lupinus pilosus
lupina chlpatá
lupina chlupatá
Lupinus polyphyllus
lupina mnoholistá
lupina mnoholistá
Medicago falcata
lucerna kosákovitá
tolice srpovitá
Medicago lupulina
lucerna ďatelinová
tolice dětelová
Medicago marina
lucerna
tolice přímořská
Medicago minima
lucerna najmenšia
tolice nejmenší
Medicago prostrata
lucerna rozprestretá
tolice rozprostřená
Medicago sativa
lucerna siata
tolice vojtěška
Melilotus albus
komonica biela
komonice bílá
Melilotus altissimus
komonica najvyššia
komonice nejvyšší
Melilotus macrorrhizus
komonica zubatá
komonice zubatá
Obrázok nie je k dispozícii
Melilotus officinalis
komonica lekárska
komonice lékařská
Onobrychis arenaria
vičenec piesočný
vičenec písečný
Onobrychis montana
vičenec horský
vičenec horský
Onobrychis viciifolia
vičenec vikolistý
vičenec ligrus
Ononis arvensis
ihlica roľná
jehlice rolní
Ononis pusilla
ihlica nízka
jehlice nizounká
Ononis spinosa
ihlica tŕnitá
jehlice trnitá
Oxytropis campestris
ostropysk poľný
Oxytropis campestris subsp. sordida
ostropysk poľný
vlnice
Oxytropis campestris subsp. tatrae
ostropysk poľný tatranský
vlnice ladní tatranská
Oxytropis carpatica
ostropysk karpatský
vlnice karpatská
Oxytropis halleri
ostropysk Hallerov
vlnice hedvábná
Oxytropis jacquinii
ostropysk
ostropysk Jacquinov
Oxytropis neglecta
ostropysk
ostropysk
Oxytropis pilosa
ostropysk chlpatý
vlnice chlupatá
Oxytropis urumovii
ostropysk
vlnice
Pisum sativum subsp. arvense
hrach siaty roľný
hrách setý peluška
Robinia pseudoacacia
agát biely
trnovník akát
Robinia viscosa
agát lepkavý
trnovník lepkavý
Sarothamnus scoparius
prútnatec metlovitý
janovec metlatý
Securigera cretica
ranostajovec
čičorka krétská
Securigera varia
ranostajovec pestrý
čičorka pestrá
Sophora japonica
sofora japonská
jerlín japonský
Obrázok nie je k dispozícii
Spartium junceum

vítečník síťovitý
Sulla coronaria
sekernica vencová
Tetragonolobus maritimus
paľadenec prímorský
ledenec přímořský
Tetragonolobus purpureus
paľadenec
ledenec nachový
Trifolium alpestre
ďatelina alpská
jetel alpínský
Trifolium angulatum
ďatelina hranatá
jetel hranatý
Trifolium arvense
ďatelina roľná
jetel rolní
Trifolium aureum
ďatelina zlatožltá
jetel zlatý
Trifolium badium
ďatelina hnedá
jetel hnědý
Trifolium bonannii
ďatelina Bonannova
jetel jahodnatý opomíjený
Trifolium campestre
ďatelina poľná
jetel ladní
Trifolium dubium
ďatelina pochybná
jetel pochybný
Trifolium flexuosum
ďatelina ohnutá
jetel prostřední
Trifolium fragiferum
ďatelina jahodovitá
jetel jahodnatý
Trifolium hybridum
ďatelina hybridná
jetel zvrhlý
Trifolium incarnatum
ďatelina purpurová
jetel inkarnát
Trifolium medium
ďatelina prostredná
jetel prostřední
Trifolium montanum
ďatelina horská
jetel horský
Trifolium ochroleucon
ďatelina bledožltá
jetel bledožlutý
Trifolium pallescens
ďatelina
jetel
Trifolium pannonicum
ďatelina panónska
jetel panonský
Obrázok nie je k dispozícii
Trifolium patens
ďatelina otvorená
jetel otevřený
Obrázok nie je k dispozícii
Trifolium pratense
ďatelina lúčna
jetel luční
Trifolium pratense subsp. nivale
ďatelina
jetel luční nivální
Trifolium purpureum
ďatelina
jetel purpurový
Trifolium repens
ďatelina plazivá
jetel plazivý
Trifolium rubens
ďatelina červenastá
jetel červenavý
Trifolium sarosiense
ďatelina šarišská
jetel
Obrázok nie je k dispozícii
Trifolium sp.
ďatelina
jetel
Trifolium spadiceum
ďatelina gaštanovohnedá
jetel kaštanový
Trifolium stellatum
ďatelina hviezdovitá
jetel hvězdovitý
Trifolium striatum
ďatelina pruhovaná
jetel žíhaný
Trifolium strictum
ďatelina tuhá
jetel
Obrázok nie je k dispozícii
Trifolium tomentosum
ďatelina
jetel plstnatý
Trifolium uniflorum
ďatelina
jetel jednokvětý
Trifolium vesiculosum
ďatelina
jetel
Obrázok nie je k dispozícii
Tripodion tetraphyllum
Ulex europaeus
útesovec európsky
hlodáš evropský
Vicia angustifolia
vika úzkolistá
vikev úzkolistá
Vicia bithynica
vika
vikev maloasijská
Vicia cracca
vika vtáčia
vikev ptačí
Vicia dumetorum
vika krovisková
vikev křovištní
Vicia faba
bôb obyčajný
bob obecný
Vicia glabrescens
vika olysalá
vikev huňatá olysalá
Vicia grandiflora
vika veľkokvetá
vikev velkokvětá
Vicia hirsuta
vika chlpatá
vikev chlupatá
Vicia hybrida
vika zvrhlá
Vikev zvrhlá
Vicia lathyroides
vika hrachorovitá
vikev hrachorovitá
Vicia lutea
vika žltá
vikev žlutá
Vicia oreophila
vika horská
Vikev horská
Vicia pannonica
vika panónska
vikev panonská
Vicia pisiformis
vika hrachovitá
vikev hrachovitá
Vicia sativa
vika siata
vikev setá
Vicia sepium
vika plotná
vikev plotní
Vicia striata
vika pruhovaná
vikev panonská červená
Vicia sylvatica
vika lesná
vikev lesní
Vicia tenuifolia
vika tenkolistá
vikev tenkolistá
Vicia tetrasperma
vika štvorsemenná
vikev čtyřsemenná
Vicia villosa
vika huňatá
vikev huňatá