Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Euphorbiaceae

Názov huby Obrázky
Agaloma marginata
mliečnikovka obrúbená
pryšec vroubený
Euphorbia characias
mliečnik
Euphorbia seguieriana
mliečnik seguierov pravý
Mercurialis annua
bažanka ročná
bažanka roční
Mercurialis ovata
bažanka vajcovitá
bažanka vejčitá
Mercurialis perennis
bažanka trváca
bažanka vytrvalá
Ricinus communis
ricín obyčajný
skočec obecný
Tithymalus amygdaloides
mliečnik mandľolistý
pryšec mandloňovitý
Tithymalus angulatus
mliečnik hranatý
pryšec hranatý
Tithymalus cyparissias
mliečnik chvojkový
pryšec chvojka
Tithymalus dulcis
mliečnik sladký
pryšec sladký
Tithymalus epithymoides
mliečnik mnohofarebný
pryšec mnohobarvý
Tithymalus esula subsp. riparius
mliečnik obyčajný pobrežný
Tithymalus exiguus
mliečnik drobný
pryšec drobný
Tithymalus falcatus
mliečnik kosákovitý
pryšec srpovitý
Tithymalus helioscopia
mliečnik kolovratcový
pryšec kolovratec
Tithymalus lathyris
mliečnik preháňavý
pryšec skočcový
Tithymalus lucidus
mliečnik lesklý
pryšec lesklý
Tithymalus myrsinites
mliečnik
pryšec myrtovitý
Tithymalus palustris
mliečnik močiarny
pryšec bahenní
Tithymalus peplus
mliečnik okrúhlolistý
pryšec okrouhlý
Tithymalus salicifolius
mliečnik vŕbolistý
pryšec vrbolistý
Tithymalus seguierianus subsp. minor
mliečnik Seguierov menší
pryšec sivý menší
Tithymalus sp.
mliečnik
pryšec
Tithymalus strictus
mliečnik tuhý
pryšec tuhý
Obrázok nie je k dispozícii
Tithymalus tommasinianus
mliečnik prútnatý
pryšec prutnatý
Tithymalus villosus
mliečnik huňatý
pryšec kosmatý