Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Slovenské názvy

Zvoľte si usporiadanie:

V zozname sú zobrazené len položky, ktoré majú známe meno vo vybranom jazyku. Pre kompletný zoznam si zvoľte usporiadanie podľa latinského názvu.-   a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   š   t   u   v   w   x   z   ž

Slovenský názov Latinský názov Český názov
oblúkovkaCamarophyllopsis schulzerivoskovečka Schulzerova
oblúkovkaCamarophyllopsis phaeophyllavoskovečka
oblúkovkaCamarophyllopsis sp.-
oblúkovkaHodophilus micaceusvoskovečka
oblúkovkaCamarophyllopsis atropuncta-
oblúkovka páchnucaCamarophyllopsis foetens-
 Prehľad húb rodu oblúkovka 
 
obrúbenec beztvarýAleurodiscus amorphusškrobnatec jedlový
obrúbenec jedľovýCyphella digitalis-
obrúbenec oranžovýAleurodiscus aurantiusškrobnatec oranžový
obrúbenec voskovýAleurodiscus cerussatus-
 Prehľad húb rodu obrúbenec 
 
obrvenka jačmennáPyrenophora teres-
 
očko vŕbovéPezicula ocellatavyklenutka věnčená
 
ofiobolOphiobolus acuminatushadovník zahrocený
ofiobolOphiobolus ophioboloideshadovník
ofiobolPseudoophiobolus mathieui-
ofiobolPseudoophiobolus erythrosporushadovník
ofiobolOphiobolus anguillideshadovník
ofiobolOphiobolus disseminanshadovník
ofiobol červenkastýLeptospora rubellahadovník červenoskvrnný
 Prehľad húb rodu ofiobol 
 
ofiostómaSporothrix polyporicolaofiostoma chorošomilná
 
ohnivček zimnýMicrostoma protractumohnivec zimní
 
ohnivecSarcoscypha sp.ohnivec
ohnivecSarcoscypha dudleyi-
ohnivec jurskýSarcoscypha juranaohnivec jurský
ohnivec rakúskySarcoscypha austriacaohnivec rakouský
ohnivec rakúsky žltýSarcoscypha austriaca var. lutea-
ohnivec šarlátovýSarcoscypha coccineaohnivec šarlatový
ohnivec šarlátový mliečnySarcoscypha coccinea f. lacteaohnivec
ohnivec západnýSarcoscypha occidentalisohnivec
 Prehľad húb rodu ohnivec 
 
ohnivka domácaPyronema domesticum-
ohnivka spáleniskováPyronema omphalodesohnivka spáleništní
 Prehľad húb rodu ohnivka 
 
ohňovecPhellinus sp.ohňovec
ohňovec bodkovanýFomitiporia punctataohňovec tečkovaný
ohňovec HartigovPhellinus hartigiiohňovec Hartigův
ohňovec hladkýPhellinus laevigatus-
ohňovec hrboľkatýPhellinus torulosusohňovec hrbolatý
ohňovec hrdzavohnedýFuscoporia ferruginosaohňovec rezavý
ohňovec LundellovPhellinus lundelliiohňovec Lundellův
ohňovec mohutnýFomitiporia robustaohňovec statný
ohňovec obyčajnýPhellinus igniariusohňovec obecný
ohňovec ohraničenýPhellinus nigrolimitatusohňovec ohraničený
ohňovec osikovýPhellinus tremulaeohňovec osikový
ohňovec PilátovPhellinus pilatii-
ohňovec PouzarovPhellinidium pouzariiohňovec pouzarův
ohňovec prisadnutýFuscoporia contiguaohňovec dotýkavý
ohňovec rešetliakovýPhellinus rhamni-
ohňovec ríbezľovýPhellinus ribisohňovec rybízový
ohňovec slivkovýPhellinus pomaceusohňovec ovocný
ohňovec smrekovýPhellinus chrysolomaohňovec smrkový
ohňovec sosnovýPhellinus piniohňovec borový
ohňovec škľabkovitýPhellinopsis conchataohňovec škeblovitý
ohňovec teplomilnýPhellinus pseudopunctatusohňovec jižní
ohňovec tmavohnedýPhellinidium ferrugineofuscumohňovec rezavohnědý
ohňovec tmavýPhellinus viticolaohňovec izabelový
ohňovec topoľovýPhellinus populicola-
 Prehľad húb rodu ohňovec 
 
oídium fialkovéOidium violae-
oídium hortenziovéOidium hortensiae-
oídium chryzantémkovéOidium chrysanthemipadlí čekankové
oídium katalpovéOidium hiratae-
oídium kysličkovéOidium oxalidis-
oídium ľanovéOidium linipadlí lnu
 Prehľad húb rodu oídium 
 
okrasníkBisporella sp.voskovička
okrasníkBisporella subpallida-
okrasníkBisporella confluensvoskovička
okrasník bledýBisporella pallescens-
okrasník zimnýBisporella sulfurinavoskovička sírová
okrasník žltýCalycina citrinavoskovička citronová
 Prehľad húb rodu okrasník 
 
okrovec červenkastýAmylocorticium subincarnatum-
 
okrovka jarabinováOchropsora ariae-
 
opadavka douglasováRhabdocline pseudotsugaeskotská sypavka dougla­sky
 
oranžovec bledýPycnoporellus alboluteusoranžovec americký
oranžovec vláknitýPycnoporellus fulgensoranžovec vláknitý
 Prehľad húb rodu oranžovec 
 
orbíliaOrbilia plurivacuolatakruhovka
orbíliaOrbilia clavuliformiskruhovka
orbíliaOrbilia filiformiskruhovka
orbíliaOrbilia quaestiformiskruhovka
orbíliaOrbilia auricolorkruhovka
orbíliaOrbilia carpoboloideskruhovka
orbíliaOrbilia eucalyptikruhovka
orbíliaOrbilia pseudoaristatakruhovka
orbíliaOrbilia cejpiikruhovka
orbíliaOrbilia phragmotrichakruhovka
orbíliaOrbilia xanthoguttulatakruhovka
orbíliaOrbilia ficicolakruhovka
orbíliaOrbilia siculisporakruhovka
orbíliaOrbilia orientaliskruhovka
orbíliaOrbilia pleistoeuonymikruhovka
orbíliaOrbilia vinosakruhovka
orbíliaOrbilia aristatakruhovka
orbíliaOrbilia euonymikruhovka
orbíliaOrbilia fraxinikruhovka
orbíliaOrbilia oxysporakruhovka
orbíliaOrbilia epiporakruhovka
orbíliaOrbilia multiserpentinakruhovka
 Prehľad húb rodu orbília 
 
ostňovec konzolovitýGloiodon strigosus-
 
ostňovka jabloňováSarcodontia croceahrotnatka zápašná
 
ostropórovecOxyporus pearsonii-
ostropórovec kôrovýOxyporus corticolaostropórka korová
ostropórovec kôrovýOxyporus ravidusostropórka krémová
ostropórovec nížinnýOxyporus latemarginatusostropórka lužní
ostropórovec rozliatyOxyporus obducens f. pileolata-
ostropórovec rozliatyOxyporus obducensostropórka rozlitá
ostropórovec sieťkovanýOxyporus millavensis-
ostropórovec topoľovýOxyporus populinusostropórka topolová
 Prehľad húb rodu ostropórovec