Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Rad Xylariales

Názov huby Obrázky
Anthostoma decipiens
antostóma klamná
Obrázok nie je k dispozícii
Biscogniauxia cinereolilacina
peniazovček
káčovka šedofialová
Obrázok nie je k dispozícii
Biscogniauxia dennisii
peniazovček
káčovka
Biscogniauxia granmoi
peniazovček
káčovka
Biscogniauxia marginata
peniazovček
káčovka lemovaná
Biscogniauxia mediterranea
peniazovček
káčovka
Biscogniauxia nummularia
peniazovček
káčovka penízková
Biscogniauxia repanda
peniazovček
káčovka jeřábová
Biscogniauxia simplicior
peniazovček plochý
káčovka ploská
Cryptosphaeria moravica
eutypka
bradavkatka Petrakova
Obrázok nie je k dispozícii
Daldinia concentrica
daldínia koncentrická
sazovka kruhatá
Daldinia decipiens
daldínia
sazovka
Obrázok nie je k dispozícii
Daldinia childiae
daldínia drobná
sazovka Childové
Daldinia lloydii
daldínia Lloydova
Sazovka
Obrázok nie je k dispozícii
Daldinia petriniae
daldínia
sazovka Petriniové
Daldinia pyrenaica
daldínia
sazovka pyrenejská
Daldinia sp.
daldínia
sazovka
Daldinia vernicosa
daldínia zbrázdená
sazovka nalakovaná
Diatrype bullata
diatrypka
korovitka vakovitá
Diatrype decorticata
diatrypka buková
Diatrype disciformis
diatrypka diskovitá
korovitka terčovitá
Diatrype flavovirens
diatrypka zelenkastá
Obrázok nie je k dispozícii
Diatrype rappazii
diatrypka Rappazova
Diatrype sp.
diatrypka
Diatrype stigma
diatrypka bodkovaná
korovitka tečkovaná
Diatrype undulata
diatrypka
korovitka
Diatrypella favacea

polštářnatka březová
Diatrypella quercina
diatrypelka dubová
polštářnatka dubová
Diatrypella verruciformisObrázok nie je k dispozícii
Entoleuca mammata
drevovček
dřevomor prsnatý
Entonaema cinnabarinum
entonéma
entonema
Euepixylon udum
drevovček
dřevomor
Eutypa astroidea
eutypka
bradavkatka
Obrázok nie je k dispozícii
Eutypa crustata
eutypka
bradavkatka
Obrázok nie je k dispozícii
Eutypa flavovirens
bradavkatka žlutozelená
Eutypa laevata
eutypka
bradavkatka
Obrázok nie je k dispozícii
Eutypa lata
eutypka
bradavkatka rozložená
Eutypa leioplaca
eutypka
bradavkatka
Obrázok nie je k dispozícii
Eutypa leptoplaca
eutypka
bradavkatka
Obrázok nie je k dispozícii
Eutypa maura
Bradavkatka javorová
Eutypa polycocca
eutypka
bradavkatka
Eutypa sparsa
eutypka
bradavkatka
Obrázok nie je k dispozícii
Eutypa spinosa

bradavkatka ostnitá
Eutypella acericola
eutypelka
bradavkatka
Eutypella alnifraga
eutypelka
bradavkatka
Eutypella cerviculata
eutypelka
Obrázok nie je k dispozícii
Eutypella leaiana
eutypelka
bradavkatka
Obrázok nie je k dispozícii
Eutypella parasitica
eutypelka
Eutypella prunastri
eutypelka trnková
bradavkatka trnková
Eutypella quaternata
eutypelka
bradavkatka
Eutypella sorbi
eutypelka
bradavkatka jeřábová
Eutypella tetraploa
eutypelka
bradavkatka
Hypoxylon cercidicola
drevovček moravský
dřevomor moravský
Hypoxylon fragiforme
drevovček bukový
dřevomor červený
Hypoxylon fuscoides
drevovček
dřevomor
Hypoxylon fuscopurpureum
drevovček hnedopurpurový
dřevomor
Hypoxylon fuscum
drevovček hnedý
dřevomor hnědý
Hypoxylon howeanum
drevovček Howeov
dřevomor Howeův
Hypoxylon macrocarpum
drevovček rozložitý
dřevomor velký
Hypoxylon perforatum
drevovček bodkovaný
dřevomor běloústý
Hypoxylon petriniae
drevovček
dřevomor
Hypoxylon rubiginosum
drevovček hrdzavý
dřevomor rezavý
Hypoxylon sp.
drevovček
dřevomor
Hypoxylon ticinense
drevovček oranžový
dřevomor oranžový
Hypoxylon vogesiacum
drevovček vogézsky
dřevomor fialový
Jackrogersella cohaerens
drevovček
dřevomor souvislý
Jackrogersella multiformis
drevovček mnohotvarý
dřevomor různotvarý
Kretzschmaria deusta
uhliarik pálený
spálenka skořepatá
Libertella betulina
Obrázok nie je k dispozícii
Libertella sp.
libertella
Lopadostoma gastrinum
širokoústka
širokoterčka břichatá
Lopadostoma pouzarii
širokoústka Pouzarova
širokoterčka Pouzarova
Lopadostoma turgidum
širokoústka buková
Nemania aenea
nemánia
Obrázok nie je k dispozícii
Nemania chestersii

dřevomor Chestersův
Nemania serpens
nemánia temná
dřevomor zakroucený (plazivý)
Peroneutypa scoparia
eutypelka
bradavkatka různoostná
Phaeoisaria clavulata
Podosordaria tulasnei
podosordaria
Poronia punctata
porónia bodkovaná
Quaternaria dissepta
eutypelka
bradavkatka
Rosellinia aquila
rozelínia
prsnatka orličí
Rosellinia britannica
rozelínia
prsnatka britská
Rosellinia corticium
rozelínia vlnatá
prsnatka
Rosellinia sp.
rozelínia
prsnatka
Xylaria carpophila
drevnatec bukový
dřevnatka číškomilná
Xylaria digitata
drevnatec prstovitý
Xylaria filiformis
drevnatec
dřevnatka niťovitá
Xylaria hypoxylon
drevnatec parohatý
dřevnatka parohatá
Xylaria longipes
drevnatec štíhly
dřevnatka dlouhonohá
Xylaria oxyacanthae
drevnatec hlohový
dřevnatka hlohová
Xylaria polymorpha
drevnatec kyjakovitý
dřevnatka mnohotvárna
Xylaria sp.
drevnatec
dřevnatka