Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Rad Ustilaginales

Názov huby Obrázky
Anthracoidea caricis
guľkovník ostricový
sněť (prašná) ostřicová
Anthracoidea sp.
guľkovník
sněť (prašná)
Obrázok nie je k dispozícii
Melanotaenium cingens
pásikovec pyštekový
Obrázok nie je k dispozícii
Schizonella cocconii
trhuľka tvrdá
Obrázok nie je k dispozícii
Schizonella melanogramma
trhuľka čierna
Obrázok nie je k dispozícii
Tolyposporium junci
kĺbkospórka sitinová
Obrázok nie je k dispozícii
Ustilago bullata
sneť stoklasová
Obrázok nie je k dispozícii
Ustilago crameri
sneť borová
Obrázok nie je k dispozícii
Ustilago duriaeana
sneť rožcová
Obrázok nie je k dispozícii
Ustilago hypodytes
sneť jačmenicová
Obrázok nie je k dispozícii
Ustilago marginalis
sneť rdesnová
Ustilago maydis
sneť kukuricová
sněť kukuřičná
Ustilago ornithogali
sneť bledavková
Obrázok nie je k dispozícii
Ustilago oxalidis
sneť kysličková
Obrázok nie je k dispozícii
Ustilago pustulata
sneť pľuzgierovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Ustilago scorzonerae
sneť hadieho moru
Obrázok nie je k dispozícii
Ustilago segetum var. segetum
sneť ovsová
Obrázok nie je k dispozícii
Ustilago striiformis
sneť prúžiková
Obrázok nie je k dispozícii
Ustilago tragopogonis-pratensis
sneť koyej brady
Obrázok nie je k dispozícii
Ustilago tritici
sneť pšenicová
prašná sněť pšenično-ječná
Obrázok nie je k dispozícii
Ustilago violacea
sneť fialková
Obrázok nie je k dispozícii