Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Rad Taphrinales

Názov huby Obrázky
Protomyces kriegerianus
prvohubka púpavcová
Obrázok nie je k dispozícii
Protomyces macrosporus
prvohubka veľkovýtrusná
Obrázok nie je k dispozícii
Protomyces pachydermus
prvohubka púpavová
Obrázok nie je k dispozícii
Protomycopsis leontodontis
prvohubkovec púpavcový
Obrázok nie je k dispozícii
Protomycopsis leucanthemi
prvohubkovec margarétový
Obrázok nie je k dispozícii
Taphridium algeriense
grmanníček rascový
Obrázok nie je k dispozícii
Taphrina alni
grmanník šišticový
Obrázok nie je k dispozícii
Taphrina betulae
grmanník škvrnitý
Obrázok nie je k dispozícii
Taphrina betulina
grmanník brezový
kadeřavka březová
Taphrina bullata
grmanník hruškový
puchýřnatost hrušňových listů
Obrázok nie je k dispozícii
Taphrina carpini
grmanník hrabový
Obrázok nie je k dispozícii
Taphrina coerulescens
grmanník dubový
Obrázok nie je k dispozícii
Taphrina crataegi
grmanník hlohový
puchýřnatost hlohu
Obrázok nie je k dispozícii
Taphrina deformans
grmanník broskyňový
kadeřavka broskvová
Taphrina epiphylla
grmanník metlinový
Obrázok nie je k dispozícii
Taphrina insititiae
grmanník slivkový
Obrázok nie je k dispozícii
Taphrina johansonii
grmanník Johansonov
Obrázok nie je k dispozícii
Taphrina padi
grmanník čremchový
Obrázok nie je k dispozícii
Taphrina populina
grmanník topoľový
Obrázok nie je k dispozícii
Taphrina potentillae
grmanník nátržníkový
Obrázok nie je k dispozícii
Taphrina pruni
grmanník grmanový
puchýřnatec slívový
Obrázok nie je k dispozícii
Taphrina sadebeckii
grmanník Sadebeckov
Obrázok nie je k dispozícii
Taphrina tosquinetii
grmanník jelšový
Obrázok nie je k dispozícii
Taphrina ulmi
grmanník brestový
Obrázok nie je k dispozícii
Taphrina viridis
grmanník zelený
Obrázok nie je k dispozícii
Taphrina wiesneri
taphrina čerešňový
Obrázok nie je k dispozícii