Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Rad Sordariales

Názov huby Obrázky
Helminthosphaeria clavariarum
červuľka strapačkovitá
cizopaska kyjanková
Chaetomium elatum
štetinatec černastý
Lasiosphaeria ovina
chlpatka ovčia
chlupatka ovčí
Lasiosphaeria sp.
chlpatka
chlupatka
Lasiosphaeria strigosa
chlpatka
chlupatka
Lasiosphaeris hirsuta
chlpatka
chlupatka
Ruzenia spermoides
chlpatka
Schizothecium conicum
pleuraga výkalová