Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Rad Pucciniales

Názov huby Obrázky
Aecidium ranunculi-acris
Obrázok nie je k dispozícii
Coleosporium campanulae
pľuzgiernička zvončeková
Obrázok nie je k dispozícii
Coleosporium doronici
pľuzgiernička kamzičniková
Obrázok nie je k dispozícii
Coleosporium inulae
pľuzgiernička omanová
Obrázok nie je k dispozícii
Coleosporium melampyri
pľuzgiernička čermeľová
Obrázok nie je k dispozícii
Coleosporium pulsatillae
pľuzgiernička poniklecová
Obrázok nie je k dispozícii
Coleosporium rhinanthacearum
pľuzgiernička svetlíková
Obrázok nie je k dispozícii
Coleosporium senecionis
pľuzgiernička starčeková
Coleosporium sonchi
pľuzgiernička mliečová
Obrázok nie je k dispozícii
Coleosporium tussilaginis
pľuzgiernička sosnová
Cronartium flaccidum
mechúrnatka sosnová
Obrázok nie je k dispozícii
Cronartium ribicola
mechúrnatka vejmutovková
rez vejmutovková
Gymnosporangium clavariiforme
hrdzavka hlohová
Gymnosporangium cornutum
hrdzavka jarabinová
Gymnosporangium davisii
hrdzavka
Obrázok nie je k dispozícii
Gymnosporangium gracile
hrdzavka
Obrázok nie je k dispozícii
Gymnosporangium sabinae
hrdzavka hrušková
rzivost hrušní
Hyalopsora polypodii
kruhovka pľuzgierničková
Obrázok nie je k dispozícii
Chrysomyxa abietis
zlatoslizovka jedľová
rez jehličí
Obrázok nie je k dispozícii
Chrysomyxa pyrolae
zlatoslizovka hrušková
Obrázok nie je k dispozícii
Kuehneola uredinis
Melampsora allii-fragilis
hnedospórka cesnaková
Melampsora allii-populina
hnedospórka cibuľová
Obrázok nie je k dispozícii
Melampsora amygdalinae
hnedospórka vŕbová
Obrázok nie je k dispozícii
Melampsora epitea
hnedospórka
Obrázok nie je k dispozícii
Melampsora euphorbiae
hnedospórka mliečniková
Obrázok nie je k dispozícii
Melampsora galanthi-fragilis
hnedospórka
Melampsora hypericorum
hnedospórka ľubovníková
Obrázok nie je k dispozícii
Melampsora laricis-populina
hnedospórka topoľová
Obrázok nie je k dispozícii
Melampsora magnusiana
hnedospórka
rez
Melampsora populnea
hnedospórka ľanová
Melampsorella caryophyllacearum
metlovka jedľová
Melampsorella symphyti
metlovka kostivalová
Melampsoridium aceris
hrdzovník
Obrázok nie je k dispozícii
Melampsoridium alni
hrdzovník
Obrázok nie je k dispozícii
Melampsoridium betulinum
hrdzovník brezový
Obrázok nie je k dispozícii
Melampsoridium carpini
hrdzovník hrabový
Obrázok nie je k dispozícii
Melampsoridium sp.
hrdzovník
Obrázok nie je k dispozícii
Nyssopsora echinata
pehavka ježatá
Obrázok nie je k dispozícii
Ochropsora ariae
okrovka jarabinová
Obrázok nie je k dispozícii
Phragmidium bulbosum
priehradkovec
přehraditka cibulkovitá
Phragmidium fragariae
priehradkovec jahodový
Obrázok nie je k dispozícii
Phragmidium mucronatum
priehradkovec
rez
Phragmidium potentillae
priehradkovec machový
Obrázok nie je k dispozícii
Phragmidium rubi-idaei
priehradkovec malinový
rez maliníkových listů
Obrázok nie je k dispozícii
Phragmidium sanguisorbae
priehradkovec krvavcový
Obrázok nie je k dispozícii
Phragmidium tuberculatum
priehradkovec
rez
Obrázok nie je k dispozícii
Phragmidium violaceum
priehradkovec
rez
Puccinia acetosae
hrdza štaveľová
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia aegopodii
hrdza kozej nohy
Puccinia allii
hrdza cibuľová
Puccinia antirrhini
hrdza papuľková
rez hledíková
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia asarina
hrdza
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia asparagi
hrdza asparágová
rzivost chřestu
Puccinia bornmuelleri
hrdza
rez
Puccinia calthae
hrdza blatúchová
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia campanulae
hrdza zvončeková
Puccinia cesatii
hrdza višňová
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia coronata
hrdza
rez korunkatá
Puccinia dioicae
hrdza ostricová
Puccinia festucae
hrdza kostravcová
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia gladioli
hrdza gladiolová
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia graminis
hrdza trávová
rez travní
Puccinia helianthi
hrdza slnečnicová
rez slunečnicová
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia hordei
hrdza jačmeňová
rez ječná
Puccinia hysterium
hrdza kozej brady
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia iridis
hrdza kosatcová
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia komarovii
hrdza Komarovova
Puccinia lagenophorae
hrdza
rez
Puccinia leveillei
hrdza pakostová
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia liliacearum
hrdza bledavková
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia maculosa
hrdza
rez
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia magelhaenica
hrdza ovsíková
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia malvacearum
hrdza slezová
rez slezová
Puccinia menthae
hrdza mätová
rez mátová
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia opizii
hrdza šalátová
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia persistens
hrdza pšenicová
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia petasites-pendulae
hrdza
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia phragmitis
hrdza trsťová
rez rákosová
Puccinia poarum
hrdza lipnicová
Puccinia primulae
hrdza prvosienková
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia punctiformis
hrdza pichliačová
rez vonná
Puccinia recondita
hrdza skrytá
rez žitná
Puccinia ribis
hrdza ríbezľová
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia salviae
hrdza šalviová
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia sessilis
hrdza
rez
Puccinia sii-falcariae
hrdza kosáčiková
rez srpková
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia sorghi
hrdza kukuricová
rez kukuřičná
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia sp.
hrdza
Puccinia striiformis
hrdza plevová
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia triseti
hrdza trojštetová
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia urticata
hrdza
rez
Puccinia veratri
hrdza kýchavcová
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia veronicae
hrdza veroniková
Obrázok nie je k dispozícii
Puccinia violae
hrdza fialková
Obrázok nie je k dispozícii
Pucciniastrum agrimoniae
hrdzovníčka repíková
Obrázok nie je k dispozícii
Pucciniastrum areolatum
hrdzovníčka šišková
rez šišková
Pucciniastrum pyrolae
hrdzovníčka hrušková
Obrázok nie je k dispozícii
Pucciniastrum vaccinii
hrdzovníčka brusnicová
Obrázok nie je k dispozícii
Trachyspora intrusa
drobnospórka alchemilková
Tranzschelia anemones
tranzšelia veternicová
Obrázok nie je k dispozícii
Tranzschelia pruni-spinosae
tranzšelia slivková
rez švestková
Triphragmium ulmariae
hrdzovec
Rez
Obrázok nie je k dispozícii
Uromyces ambiguus
hrdzovec cesnakový
Uromyces anthyllidis
hrdzovec bôľhojový
Obrázok nie je k dispozícii
Uromyces betae
hrdzovec repový
rez řepná
Obrázok nie je k dispozícii
Uromyces dactylidis
hrdzovec reznačkový
Obrázok nie je k dispozícii
Uromyces dianthi
hrdzovec klinčekový
rez karafiátová
Obrázok nie je k dispozícii
Uromyces fallens
hrdzovec ďatelinový
Obrázok nie je k dispozícii
Uromyces ficariae
hrdzovec blyskáčový
Uromyces geranii
hrdzovec pakostový
Obrázok nie je k dispozícii
Uromyces graminis
hrdzovec trávový
Obrázok nie je k dispozícii
Uromyces limonii
hrdzovec
Rez
Uromyces onobrychidis
hrdzovec vičencový
Obrázok nie je k dispozícii
Uromyces pisi
hrdzovec hrachový
rzivost hrachová
Uromyces poae
hrdzovec lipnicový
Obrázok nie je k dispozícii
Uromyces polygoni-avicularis
hrdzovec rdensový
Obrázok nie je k dispozícii
Uromyces scutellatus
hrdzovec mliečnikový
Obrázok nie je k dispozícii
Uromyces striatus
hrdzovec lucernový
rez vojtěšková
Obrázok nie je k dispozícii
Uromyces valerianae
hrdzovec valeriánový
Obrázok nie je k dispozícii
Uromyces veratri
hrdzovec kýchavicový
Obrázok nie je k dispozícii
Uromyces viciae-fabae
hrdzovec bôbový
Obrázok nie je k dispozícii
Xenodochus carbonarius

rez