Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Rad Pertusariales

Názov huby Obrázky
Aspicilia aquatica
manovník bystrinný
misnička vodní
Obrázok nie je k dispozícii
Aspicilia candida
manovník
misnička
Aspicilia cinerea
manovník popolavý
misnička šedivá
Aspicilia epiglypta
manovník
misnička
Obrázok nie je k dispozícii
Aspicilia laevata
manovník
misnička hladká
Obrázok nie je k dispozícii
Aspicilia laevatoides
manovník
misnička
Obrázok nie je k dispozícii
Aspicilia melanaspis
manovník potočný
misnička
Obrázok nie je k dispozícii
Aspicilia polychroma
manovník
misnička
Obrázok nie je k dispozícii
Aspicilia sp.
manovník
misnička
Aspicilia trachytica
manovník
misnička
Obrázok nie je k dispozícii
Aspicilia verrucigera
manovník
Obrázok nie je k dispozícii
Circinaria caesiocinerea
manovník
misnička modrošedá
Obrázok nie je k dispozícii
Circinaria calcarea
manovník
misnička vápnomilná
Circinaria contorta
manovník stlačený
misnička uvitá
Circinaria gibbosa
manovník
misnička modrošedá
Obrázok nie je k dispozícii
Circinaria hoffmanniana
manovník
misnička uvitá
Dibaeis baeomyces
malohubka ružová
malohubka růžová
Icmadophila ericetorum
iskrovka vresová
vláhomilka vřesovištní
Lobothallia alphoplaca
manovník
misnička
Lobothallia farinosa
manovník
misnička
Obrázok nie je k dispozícii
Lobothallia cheresina
manovník
misnička
Obrázok nie je k dispozícii
Lobothallia praeradiosa
manovník
misnička
Obrázok nie je k dispozícii
Lobothallia radiosa
manovník okrúhlastý
misnička paprsčitá
Lobothallia recedens
manovník
misnička odstálá
Obrázok nie je k dispozícii
Megaspora verrucosa
Obrázok nie je k dispozícii
Ochrolechia alboflavescens
svetlokôrka
strupatka
Obrázok nie je k dispozícii
Ochrolechia androgyna
svetlokôrka zrniečkovitá
strupatka obojetná
Obrázok nie je k dispozícii
Ochrolechia arborea
svetlokôrka
strupatka stromová
Obrázok nie je k dispozícii
Ochrolechia frigida
svetlokôrka
strupatka
Ochrolechia inaequatula
svetlokôrka
strupatka
Obrázok nie je k dispozícii
Ochrolechia microstictoides
svetlokôrka
strupatka tečkovaná
Obrázok nie je k dispozícii
Ochrolechia pallescens
svetlokôrka bledastá
strupatka zelenavá
Ochrolechia subviridis
svetlokôrka
strupatka zelenavá
Obrázok nie je k dispozícii
Ochrolechia szatalaensis
svetlokôrka
strupatka
Obrázok nie je k dispozícii
Ochrolechia turneri
svetlokôrka
strupatka Turnerova
Obrázok nie je k dispozícii
Ochrolechia upsaliensis
svetlokôrka alpínska
strupatka upsalská
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria albescens var. albescens
pertusária belavá
děratka bělavá
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria amara f. amara
pertusária horká
děratka hořká
Pertusaria amarescens
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria aspergilla
pertusária
děratka kartáčovitá
Pertusaria bryontha
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria coccodes
pertusária
děratka kulovitá
Pertusaria constricta
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria corallina
pertusária
děratka korálová
Pertusaria coriacea
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria coronata
pertusária
děratka korunovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria dactylina
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria flavicans
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria flavida
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria geminipara
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria glomerata
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria hymenea
pertusária
děratka
Pertusaria chiodectonoides
pertusária
děratka ojíněná
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria leioplaca
pertusária hladká
děratka hladkokorá
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria multipuncta
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria obtecta
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria oculata
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria ophthalmiza
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria pertusa
pertusária bradavičnatá
děratka hladká
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria pseudocorallina
pertusária
děratka
Pertusaria pupillaris
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria pustulata
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria scepusiensis
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria schaereri
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria sommerfeltii
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria sp.
pertusária
děratka
Pertusaria stalactiza
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Sagedia simoënsis
manovník
misnička
Obrázok nie je k dispozícii
Thamnolia vermicularis subsp. vermicularis
tamnólia červovitá
šídlovec kůstkovitý
Varicellaria hemisphaerica
pertusária
děratka polokulovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Varicellaria lactea
pertusária mliečna
děratka mléčná
Obrázok nie je k dispozícii
Varicellaria rhodocarpa
pertusaria
děratka
Obrázok nie je k dispozícii