Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Rad Incertae sedis

Názov huby Obrázky
Albertiniella polyporicola
Amphosoma atroolivaceum

Anthina flammea
agonomycetes
Anzina carneonivea
artónia
-
Obrázok nie je k dispozícii
Arthrorhaphis alpina
_
článečka alpská
Obrázok nie je k dispozícii
Arthrorhaphis citrinella
_
článečka citronová
Obrázok nie je k dispozícii
Arthrorhaphis grisea
-
článečka šedá
Obrázok nie je k dispozícii
Aspilidea myrinii
manovník
misnička
Obrázok nie je k dispozícii
Bactridium flavum
tyčkovka žltá
Barbatosphaeria dryina

Obrázok nie je k dispozícii
Biatoridium monasteriense
-
biatora klášterní
Obrázok nie je k dispozícii
Bispora antennata
Obrázok nie je k dispozícii
Botryolepraria lesdainii
_
_
Bryobilimbia hypnorum
hubovnica
šálečka
Catinella nigro-olivacea
katinelka čiernoolivová
Obrázok nie je k dispozícii
Catinella olivacea
katinelka olivová
ploskovička olivová
Clasterosporium carpophilum
nožovec listový
suchá skvrnitost třešní
Obrázok nie je k dispozícii
Collema sp.
koléma
huspeník
Obrázok nie je k dispozícii
Colletotrichum lindemuthianum
hladkoplodka fazuľová
antrakóza fazolí
Obrázok nie je k dispozícii
Colletotrichum linicolum
hladkoplodka ľanová
antrakóza lnu
Obrázok nie je k dispozícii
Colletotrichum trifolii
hladkoplodka ďatelinová
hladkoplodka jetelová
Obrázok nie je k dispozícii
Cotylidia carpatica
lievikovka karpatská
Obrázok nie je k dispozícii
Cotylidia undulata
lievikovka machová
Obrázok nie je k dispozícii
Cystocoleus ebeneus
-
plsťotvorka ebenová
Obrázok nie je k dispozícii
Dictyocatenulata albaObrázok nie je k dispozícii
Dictyonema glabratum
Dinemasporiella hispidula
krútilôčka štetinkatá
Elixia flexella
-
-
Obrázok nie je k dispozícii
Eopyrenula leucoplaca
_
_
Obrázok nie je k dispozícii
Fuscidea arboricola
fuscidea
hnědenka
Obrázok nie je k dispozícii
Fuscidea austera
fuscidea
hnědenka
Obrázok nie je k dispozícii
Fuscidea gothoburgensis
fuscidea
hnědenka
Obrázok nie je k dispozícii
Fuscidea kochiana
fuscidea Kochova
hnědenka Kochova
Fuscidea lightfootii
fuscidea
hnědenka Lighfootova
Obrázok nie je k dispozícii
Fuscidea lygaea
fuscidea
hnědenka svázaná
Obrázok nie je k dispozícii
Fuscidea maculosa
fuscidea
hnědenka skvrnitá
Obrázok nie je k dispozícii
Fuscidea mollis
fuscidea
hnědenka mekká
Obrázok nie je k dispozícii
Fuscidea stiriaca
fuscidea
hnědenka
Obrázok nie je k dispozícii
Gaeumannomyces graminis
sieťoplodka trávová
Obrázok nie je k dispozícii
Gloeodes pomigena
Glutinium laevatum
Obrázok nie je k dispozícii
Helminthosporium tiliae

-
Obrázok nie je k dispozícii
Hyalopeziza millepunctata

Hyphodiscus theiodeus

Obrázok nie je k dispozícii
Hysterographium flexuosum

skulinatník
Hysterographium fraxini

skulinatník jasanový
Cheiromycina flabelliformis
-
-
Obrázok nie je k dispozícii
Leptospora rubella
ofiobol červenkastý
hadovník červenoskvrnný
Loreleia postii
kalichovka oranžová
kalichovka Postova
Loxospora cismonica

krevnatec
Obrázok nie je k dispozícii
Loxospora elatina

krevnatec vyvýšený
Monodictys epilepraria
-
-
Obrázok nie je k dispozícii
Naetrocymbe punctiformis
-
nenápadka tečkovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Naetrocymbe rhyponta
-
nenápadka
Obrázok nie je k dispozícii
Normandina pulchella
normandína pôvabná
normandina sličná
Obrázok nie je k dispozícii
Olpidium brassicae
hrdlovec kapustový
padání klíčních rostlin
Obrázok nie je k dispozícii
Ophioparma ventosa
krvnatka hôľna
krevnatec věterní
Orphniospora moriopsis var. moriopsis
_
_
Obrázok nie je k dispozícii
Orphniospora mosigii
_
_
Obrázok nie je k dispozícii
Oxyporus corticola
ostropórovec kôrový
ostropórka korová
Oxyporus latemarginatus
ostropórovec nížinný
ostropórka lužní
Oxyporus philadelphi
ostropórovec sieťkovaný
Obrázok nie je k dispozícii
Oxyporus populinus
ostropórovec topoľový
ostropórka topolová
Oxyporus ravidus
ostropórovec kôrový
ostropórka krémová
Peniophorella praetermissa
kožovka potrojná
Phragmotrichum chailletii
Protothelenella corrosa
-
hrbolovka vykousaná
Obrázok nie je k dispozícii
Protothelenella leucothelia
-
hrbolovka
Obrázok nie je k dispozícii
Protothelenella sphinctrinoidella
-
hrbolovka
Obrázok nie je k dispozícii
Protothelenella sphinctrinoides
-
hrbolovka
Obrázok nie je k dispozícii
Pseudogymnoascus destructans
Rhodoveronaea varioseptata
Obrázok nie je k dispozícii
Ropalospora viridis
fuscidea zelená
_
Obrázok nie je k dispozícii
Sarcopyrenia gibba
-
masovnice hrbolatá
Obrázok nie je k dispozícii
Seifertia azaleae
Schaereria cinereorufa
šereria
šererie šedorezavá
Schaereria fuscocinerea var. fuscocinerea
šereria
šererie hnědošedá
Schizothyrium pomi
Stenhammarella turgida
-
-
Obrázok nie je k dispozícii
Stigmatea robertiani
stigmatka pakostová
Obrázok nie je k dispozícii
Stilbospora macrosperma

-
Thelenella muscorum
-
mechovnice mechová
Obrázok nie je k dispozícii
Thelenella vezdae
-
hrbolka
Obrázok nie je k dispozícii
Thrombium epigaeum
-
sraženec nadzemní (sraženec zemní)
Obrázok nie je k dispozícii
Thyronectria abieticola
trsohlívka
Thyronectria aurigera
Thyronectria austroamericana

Thyronectria berolinensis
hlivka
Thyronectria coryli

Thyronectria cucurbitula
trsohlívka
Thyronectria lamyi
trsohlívka
rážovka
Thyronectria pinicola

Thyronectria rhodochlora
trsohlívka
Thyronectria rosellinii
trsohlívka
Thyronectria sinopica
hlivka
ražovka
Thyronectria ulmi

Verticillium albo-atrum
praslenovka lucernová
Obrázok nie je k dispozícii
Vouauxiella
-
_
Wettsteinina mirabilis

Wettsteinina pachyasca
Xylohypha nigrescens
Obrázok nie je k dispozícii