Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Rad Incertae sedis

Názov huby Obrázky
Albertiniella polyporicola
Amphosoma atroolivaceum

Anthina flammea
agonomycetes
Anzina carneonivea
artónia
-
Obrázok nie je k dispozícii
Arthrorhaphis alpina
_
článečka alpská
Obrázok nie je k dispozícii
Arthrorhaphis citrinella
_
článečka citronová
Obrázok nie je k dispozícii
Arthrorhaphis grisea
-
článečka šedá
Obrázok nie je k dispozícii
Aspilidea myrinii
manovník
misnička
Obrázok nie je k dispozícii
Bactridium flavum
tyčkovka žltá
Barbatosphaeria dryina

Obrázok nie je k dispozícii
Biatoridium monasteriense
-
biatora klášterní
Obrázok nie je k dispozícii
Botryolepraria lesdainii
_
_
Bryobilimbia hypnorum
hubovnica
šálečka
Obrázok nie je k dispozícii
Catinella nigro-olivacea
katinelka čiernoolivová
Obrázok nie je k dispozícii
Catinella olivacea
katinelka olivová
ploskovička olivová
Clasterosporium carpophilum
nožovec listový
suchá skvrnitost třešní
Obrázok nie je k dispozícii
Collema sp.
koléma
huspeník
Obrázok nie je k dispozícii
Colletotrichum lindemuthianum
hladkoplodka fazuľová
antrakóza fazolí
Obrázok nie je k dispozícii
Colletotrichum linicolum
hladkoplodka ľanová
antrakóza lnu
Obrázok nie je k dispozícii
Colletotrichum trifolii
hladkoplodka ďatelinová
hladkoplodka jetelová
Obrázok nie je k dispozícii
Cotylidia carpatica
lievikovka karpatská
Obrázok nie je k dispozícii
Cotylidia undulata
lievikovka machová
Obrázok nie je k dispozícii
Cystocoleus ebeneus
-
plsťotvorka ebenová
Obrázok nie je k dispozícii
Dictyocatenulata albaObrázok nie je k dispozícii
Dictyonema glabratum
Dinemasporiella hispidula
krútilôčka štetinkatá
Elixia flexella
-
-
Obrázok nie je k dispozícii
Eopyrenula leucoplaca
_
_
Obrázok nie je k dispozícii
Fuscidea arboricola
fuscidea
hnědenka
Obrázok nie je k dispozícii
Fuscidea austera
fuscidea
hnědenka
Obrázok nie je k dispozícii
Fuscidea gothoburgensis
fuscidea
hnědenka
Obrázok nie je k dispozícii
Fuscidea kochiana
fuscidea Kochova
hnědenka Kochova
Fuscidea lightfootii
fuscidea
hnědenka Lighfootova
Obrázok nie je k dispozícii
Fuscidea lygaea
fuscidea
hnědenka svázaná
Obrázok nie je k dispozícii
Fuscidea maculosa
fuscidea
hnědenka skvrnitá
Obrázok nie je k dispozícii
Fuscidea mollis
fuscidea
hnědenka mekká
Obrázok nie je k dispozícii
Fuscidea stiriaca
fuscidea
hnědenka
Obrázok nie je k dispozícii
Gaeumannomyces graminis
sieťoplodka trávová
Obrázok nie je k dispozícii
Gloeodes pomigena
Glutinium laevatum
Obrázok nie je k dispozícii
Helminthosporium tiliae

-
Obrázok nie je k dispozícii
Hyalopeziza millepunctata

Hyphodiscus theiodeus

Obrázok nie je k dispozícii
Hysterographium flexuosum

skulinatník
Hysterographium fraxini

skulinatník jasanový
Cheiromycina flabelliformis
-
-
Obrázok nie je k dispozícii
Leptospora rubella
ofiobol červenkastý
hadovník červenoskvrnný
Loreleia postii
kalichovka oranžová
kalichovka Postova
Loxospora cismonica

krevnatec
Obrázok nie je k dispozícii
Loxospora elatina

krevnatec vyvýšený
Monodictys epilepraria
-
-
Obrázok nie je k dispozícii
Naetrocymbe punctiformis
-
nenápadka tečkovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Naetrocymbe rhyponta
-
nenápadka
Obrázok nie je k dispozícii
Normandina pulchella
normandína pôvabná
normandina sličná
Obrázok nie je k dispozícii
Olpidium brassicae
hrdlovec kapustový
padání klíčních rostlin
Obrázok nie je k dispozícii
Ophioparma ventosa
krvnatka hôľna
krevnatec věterní
Orphniospora moriopsis var. moriopsis
_
_
Obrázok nie je k dispozícii
Orphniospora mosigii
_
_
Obrázok nie je k dispozícii
Oxyporus corticola
ostropórovec kôrový
ostropórka korová
Oxyporus latemarginatus
ostropórovec nížinný
ostropórka lužní
Oxyporus philadelphi
ostropórovec sieťkovaný
Obrázok nie je k dispozícii
Oxyporus populinus
ostropórovec topoľový
ostropórka topolová
Oxyporus ravidus
ostropórovec kôrový
ostropórka krémová
Peniophorella praetermissa
kožovka potrojná
Phragmotrichum chailletii
Protothelenella corrosa
-
hrbolovka vykousaná
Obrázok nie je k dispozícii
Protothelenella leucothelia
-
hrbolovka
Obrázok nie je k dispozícii
Protothelenella sphinctrinoidella
-
hrbolovka
Obrázok nie je k dispozícii
Protothelenella sphinctrinoides
-
hrbolovka
Obrázok nie je k dispozícii
Pseudogymnoascus destructans
Resinicium bicolor
zubatkovček dvojfarebný
ostnáček dvoubarvý
Rhodoveronaea varioseptata
Obrázok nie je k dispozícii
Ropalospora viridis
fuscidea zelená
_
Obrázok nie je k dispozícii
Sarcopyrenia gibba
-
masovnice hrbolatá
Obrázok nie je k dispozícii
Seifertia azaleae
Schaereria cinereorufa
šereria
šererie šedorezavá
Schaereria fuscocinerea var. fuscocinerea
šereria
šererie hnědošedá
Schizothyrium pomi
Stenhammarella turgida
-
-
Obrázok nie je k dispozícii
Stigmatea robertiani
stigmatka pakostová
Obrázok nie je k dispozícii
Stilbospora macrosperma

-
Thelenella muscorum
-
mechovnice mechová
Obrázok nie je k dispozícii
Thelenella vezdae
-
hrbolka
Obrázok nie je k dispozícii
Thrombium epigaeum
-
sraženec nadzemní (sraženec zemní)
Obrázok nie je k dispozícii
Thyronectria abieticola
trsohlívka
Thyronectria aurigera
Thyronectria berolinensis
hlivka
Thyronectria cucurbitula
trsohlívka
Thyronectria lamyi
trsohlívka
rážovka
Thyronectria rhodochlora
trsohlívka
Thyronectria rosellinii
trsohlívka
Thyronectria sinopica
hlivka
ražovka
Verticillium albo-atrum
praslenovka lucernová
Obrázok nie je k dispozícii
Vouauxiella
-
_
Wettsteinina mirabilis

Wettsteinina pachyasca
Xylohypha nigrescens
Obrázok nie je k dispozícii