Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Rad Hypocreales

Názov huby Obrázky
Acremonium strictum
hlavospórovec obyčajný
Obrázok nie je k dispozícii
Akanthomyces tuberculatus
žezlovka
housenice
Arachnocrea stipata
pavučinovník belavý
Beauveria bassiana
bovéria Bassova
Beauveria sp.
bovéria
Calcarisporium arbuscula
Obrázok nie je k dispozícii
Claviceps microcephala
kyjanička drobná
Obrázok nie je k dispozícii
Claviceps purpurea
kyjanička purpurová
paličkovice nachová
Cordyceps locustiphila
žezlovka
Obrázok nie je k dispozícii
Cordyceps militaris
žezlovka hmyzová
housenice červená
Cordyceps polyarthraObrázok nie je k dispozícii
Cordyceps sp.
žezlovka
housenice
Cosmospora flavoviridis
hlivka
ražovka
Cosmospora viridescens
Creopus gelatinosus
mäsovček želatínovitý
masénka rosolovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Dendrodochium citrinum

Dialonectria cosmariospora
hlivka ryšavcová
Obrázok nie je k dispozícii
Dialonectria episphaeria
hlivka
rážovka houbomilná
Elaphocordyceps longisegmentum
žezlovka veľkovýtrusná
housenice velkovýtrusá
Elaphocordyceps sp.
žezlovka
housenice
Epichloë sp.
dusivec
Epichloë typhina
dusivec trávový
obalka stéblová
Flammocladiella anomiae

rážovka
Flammocladiella decora

Fusicolla merismoidesObrázok nie je k dispozícii
Geonectria subalpina

Gibellula sp.
Gibellula unicaObrázok nie je k dispozícii
Gliocladium penicillioides
glejovníčka penicilovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Hirsutella guignardii
hirsutella
Hydropisphaera arenula
Hydropisphaera peziza
hlivka
rážovka kustřebkovitá
Hypocrea gelatinosa
ponorenec želatínový
masenka rosolovitá
Hypocrea rufa
ponorenec hrdzavý
masenka rezavá
Hypocrea sp.
ponorenec
masenka
Hypocrea strictipilosa
ponorenec
masenka
Hypocreopsis lichenoides
mäsovka lišajníková
másenka lišejníkovitá
Hypomyces aurantius
hubožer oranžový
nedohub oranžový
Hypomyces hyalinus
hubožer
nedohub
Hypomyces chrysospermus
hubožer zlatožltý
nedohub zlatovýtrusý
Hypomyces lateritius
hubožer
nedohub cihlový
Hypomyces luteovirens
hubožer žltozelený
nedohub
Hypomyces papulasporae
hubožer
nedohub
Hypomyces rosellus
hubožer ružový
nedohub růžový
Hypomyces viridis
hubožer zelený
nedohub zelený
Ijuhya tetraspora
Obrázok nie je k dispozícii
Illosporiopsis christiansenii

Ilyonectria radicicola
hlivka
rážovka kořenová
Isaria farinosaObrázok nie je k dispozícii
Metarhizium flavoviride
metarhizium
Metarhizium sp.
metarhizium
Obrázok nie je k dispozícii
Mycogone rosea
hubožer bledoružový
hniloba
Mycogone sp.
hubožer
hniloba
Myrothecium roridum
miriotécium oinovatené
Obrázok nie je k dispozícii
Nectria balansae
hlivka
rážovka
Nectria cinnabarina
hlivka červená
rážovka rumělková
Nectria dematiosa
hlivka
rážovka
Nectria gracilipes
hlivka
ražovka
Nectria pseudotrichia
hlivka
rážovka
Nectria sp.
hlivka
Nectriella atrorubra

Nectriopsis oropensoides
Nectriopsis violacea

rážovka fialová
Neobarya parasitica
Neonectria coccinea
hlivka šarlátová
rážovka červcová
Neonectria ditissima
hlivka
ražovka
Neonectria fuckeliana
hlivka
rážovka tykvovitá
Ophiocordyceps clavulata
žezlovka
housenice
Ophiocordyceps ditmarii
žezlovka
housenice
Ophiocordyceps entomorrhiza
žezlovka bystrušková
housenice střevlíková
Ophiocordyceps gracilis
žezlovka jantárová
housenice štíhlá (menší, malá)
Ophiocordyceps larvicola
žezlovka
housenice
Ophiocordyceps myrmecophila
žezlovka mravcová
housenec mravencový
Ophiocordyceps sp.
žezlovka
housenice
Ophiocordyceps sphecocephala
žezlovka osia
housenec vosový
Ophiocordyceps stylophora
žezlovka
Ophiocordyceps variabilis
žezlovka
Polycephalomyces ramosus
polycephalomyces
Polycephalomyces tomentosus
Selinia pulchra
Sphaerostilbella aureonitens
hlivkovec zlatistý
rážovka lesknavá
Obrázok nie je k dispozícii
Sporophagomyces chrysostomus
Stachybotrys atra
klasovka tmavá
Obrázok nie je k dispozícii
Stilbella fimetariaObrázok nie je k dispozícii
Stylonectria purtonii
hlivka
ražovka
Tolypocladium capitatum
žezlovka hlavičkatá
housenice hlavatá
Tolypocladium ophioglossoides
žezlovka srnková
housenice cizopasná
Tolypocladium rouxii
žezlovka Rouxova
housenice Rouxova
Trichoderma alutaceum
kyjovec tmavnúci
kyjovenka plavá
Trichoderma atrobrunneum
ponorenec
masenka
Trichoderma bavaricum
ponorenec
masenka bavorská
Trichoderma citrinoviride
ponorenec
masenka
Obrázok nie je k dispozícii
Trichoderma citrinum
ponorenec citrónovožltý
masenka citrónová
Trichoderma harzianum
trichoderma
zelenatka
Obrázok nie je k dispozícii
Trichoderma leucopus
kyjovec tmavnúci
Obrázok nie je k dispozícii
Trichoderma lixii
ponorenec
masenka
Obrázok nie je k dispozícii
Trichoderma petersenii
ponorenec Petersonov
masenka Petersonova
Trichoderma pulvinatum
ponorenec poduškovitý
masenka poduškovitá
Trichoderma simmonsii
ponorenec
masenka Simmonsova
Trichoderma sinuosum
ponorenec
masenka
Trichoderma sp.
trichoderma
Trichoderma spinulosum
ponorenec
masenka ostnitá
Trichoderma strictipile
trichoderma
Trichoderma sulphureum
ponorenec
másenka
Trichoderma viride
ponorenec hrdzavý
masenka rezavá
Trichoderma viridescens
ponorenec zelenkastý
masenka nazelenalá
Trichonectria furcatosetosa

rážovka
Trichonectria hirta

rážovka chlupatá
Trichothecium roseum
trichotécium ružové
růžová hniloba
Obrázok nie je k dispozícii
Volutella ciliata
volutelka