Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Rad Hypocreales

Názov huby Obrázky
Acremonium strictum
hlavospórovec obyčajný
Obrázok nie je k dispozícii
Akanthomyces tuberculatus
žezlovka
housenice
Arachnocrea stipata
pavučinovník belavý
Beauveria bassiana
bovéria Bassova
Beauveria sp.
bovéria
Claviceps microcephala
kyjanička drobná
Obrázok nie je k dispozícii
Claviceps purpurea
kyjanička purpurová
paličkovice nachová
Cordyceps locustiphila
žezlovka
Obrázok nie je k dispozícii
Cordyceps militaris
žezlovka hmyzová
housenice červená
Cordyceps polyarthraObrázok nie je k dispozícii
Cordyceps sp.
žezlovka
housenice
Cosmospora flavoviridis
hlivka
ražovka
Cosmospora viridescens
Creopus gelatinosus
mäsovček želatínovitý
masénka rosolovitá
Dendrodochium citrinum

Dialonectria cosmariospora
hlivka ryšavcová
Obrázok nie je k dispozícii
Dialonectria episphaeria
hlivka
rážovka houbomilná
Elaphocordyceps longisegmentis
žezlovka veľkovýtrusná
housenice velkovýtrusá
Elaphocordyceps sp.
žezlovka
housenice
Epichloë typhina
dusivec trávový
obalka stéblová
Gibellula sp.
Gibellula unicaObrázok nie je k dispozícii
Gliocladium penicillioides
glejovníčka penicilovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Hirsutella guignardii
hirsutella
Hydropisphaera arenula
-
Hydropisphaera peziza
hlivka
rážovka kustřebkovitá
Hypocrea gelatinosa
ponorenec želatínový
masenka rosolovitá
Hypocrea rufa
ponorenec hrdzavý
masenka rezavá
Hypocrea sp.
ponorenec
masenka
Hypocrea strictipilosa
ponorenec
masenka
Obrázok nie je k dispozícii
Hypocreopsis lichenoides
mäsovka lišajníková
másenka lišejníkovitá
Hypomyces aurantius
hubožer oranžový
nedohub oranžový
Hypomyces hyalinus
hubožer
nedohub
Hypomyces chrysospermus
hubožer zlatožltý
nedohub zlatovýtrusý
Hypomyces lateritius
hubožer
nedohub cihlový
Hypomyces luteovirens
hubožer žltozelený
nedohub
Hypomyces papulasporae
Hypomyces rosellus
hubožer ružový
nedohub růžový
Hypomyces viridis
hubožer zelený
nedohub zelený
Illosporiopsis christiansenii

Isaria farinosaObrázok nie je k dispozícii
Metarhizium flavoviride
metarhizium
Metarhizium sp.
metarhizium
Obrázok nie je k dispozícii
Mycogone rosea
hubožer bledoružový
hniloba
Mycogone sp.
hubožer
hniloba
Myrothecium roridum
miriotécium oinovatené
Obrázok nie je k dispozícii
Nectria cinnabarina
hlivka červená
rážovka rumělková
Nectria dematiosa
hlivka
rážovka
Nectria gracilipes
hlivka
ražovka
Nectria sp.
hlivka
Nectriopsis violacea
rážovka fialová
Neonectria coccinea
hlivka šarlátová
rážovka červcová
Neonectria ditissima
hlivka
ražovka
Neonectria fuckeliana
hlivka
rážovka tykvovitá
Ophiocordyceps clavulata
žezlovka
housenice
Ophiocordyceps entomorrhiza
žezlovka bystrušková
housenice střevlíková
Ophiocordyceps gracilis
žezlovka jantárová
housenice štíhlá (menší, malá)
Ophiocordyceps larvicola
žezlovka
housenice
Obrázok nie je k dispozícii
Ophiocordyceps myrmecophila
žezlovka mravcová
housenec mravencový
Ophiocordyceps sp.
žezlovka
housenice
Obrázok nie je k dispozícii
Ophiocordyceps sphecocephala
žezlovka osia
housenec vosový
Ophiocordyceps stylophora
žezlovka
Ophiocordyceps variabilis
žezlovka
Polycephalomyces ramosus
polycephalomyces
Polycephalomyces tomentosus
parazitická huba
Selinia pulchra
Sphaerostilbella aureonitens
hlivkovec zlatistý
rážovka lesknavá
Obrázok nie je k dispozícii
Stachybotrys atra
klasovka tmavá
Obrázok nie je k dispozícii
Stilbella fimetariaObrázok nie je k dispozícii
Stylonectria purtonii
hlivka
ražovka
Tolypocladium capitatum
žezlovka hlavičkatá
housenice hlavatá
Tolypocladium ophioglossoides
žezlovka srnková
housenice cizopasná
Tolypocladium rouxii
žezlovka Rouxova
housenice Rouxova
Trichoderma alutaceum
kyjovec tmavnúci
kyjovenka plavá
Trichoderma citrinum
ponorenec citrónovožltý
masenka citrónová
Obrázok nie je k dispozícii
Trichoderma harzianum
trichoderma
zelenatka
Obrázok nie je k dispozícii
Trichoderma lixii
ponorenec
masenka
Trichoderma pulvinatum
ponorenec poduškovitý
masenka poduškovitá
Trichoderma sinuosum
ponorenec
masenka
Trichoderma sp.
trichoderma
Trichoderma spinulosum
ponorenec
masenka ostnitá
Trichoderma strictipile
trichoderma
Trichoderma sulphureum
ponorenec
másenka
Trichoderma viride
trichoderma zelená
zelenatka obecná
Obrázok nie je k dispozícii
Trichothecium roseum
trichotécium ružové
růžová hniloba
Obrázok nie je k dispozícii
Volutella ciliata
volutelka