Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Rad Helotiales

Názov huby Obrázky
Aeruginoscyphus sericeus
tyrkyštek chĺpkatý
Allophylaria filicum

Allophylaria macrospora

Antinoa pulchella

Arachnopeziza aurata
pavučinovka
pavučinovka sněžná
Arachnopeziza aurelia
pavučinovka
pavučinovka zlatožlutá
Arachnopeziza cornuta
pavučinovka
Arachnopeziza eriobasis
pavučinovka vlnitá
Obrázok nie je k dispozícii
Arachnopeziza leonina
pavučinovka
pavučinovka
Arachnopeziza sp.
pavučinovka
pavučinovka
Arachnopeziza trabinelloides
pavučinovka
Obrázok nie je k dispozícii
Ascocoryne albida
vrtidlovka belavá
Ascocoryne cylichnium
vrtidlovka veľkovýtrusná
čihovitka větší
Ascocoryne lilacina
vrtidlovka
čihovitka
Ascocoryne sarcoides
vrtidlovka mäsitá
čihovitka masová
Ascocoryne sp.
vrtidlovka
čihovitka
Ascocoryne turficola
vrtidlovka
čihovitka blatní
Ascotremella faginea
rôsolovka mozgovitá
mozkovka rosolovitá
Belonidium mollissimum
lachnetka najmäkšia
chlupáček žlutošedý
Belonidium sulphureum
kustřebička sírová
Belonioscyphella hypnorum
Bisporella confluens
okrasník
voskovička
Bisporella pallescens
okrasník bledý
Bisporella sp.
okrasník
voskovička
Bisporella subpallida
okrasník
Bisporella sulfurina
okrasník zimný
voskovička sírová
Obrázok nie je k dispozícii
Blumeriella kerriae

Botryotinia ficariarum
Botrytis allii
plesňovec cibuľový
Botrytis sp.
plesňovec
Brunnipila clandestina
brunnipila
hnědochlupka maliníková
Bryoglossum gracile
čiapočka
čapulka
Bryoscyphus dicrani
Bryoscyphus turbinatus

Calloria galiorum
kalorka
kalorka
Obrázok nie je k dispozícii
Calloria neglecta
kalorka žihľavová
kalorka kopřivová
Calycellina flaveola

Calycellina ulmariae
Calycina citrina
okrasník žltý
voskovička citronová
Calycina subtilis
Calycina vulgaris
čiašenka obyčajná
miskovička obecná
Capitotricha bicolor
lachnetka dvojfarebná
chlupáček dvoubarvý
Capitotricha rubi
lachnetka
chlupáček dvoubarvý maliníkový
Cenangiopsis quercicola
cenangium dubové
Cenangium acuum
cenangium
Cenangium ferruginosum
cenangium hrdzavé
kornice borová
Ciboria amentacea
jahňadka obyčajná
jehnědka olšová
Ciboria batschiana
jahňadka Batschova
jehnědka Batschova
Ciboria betulicola
jahňadka
jehnědka
Ciboria blanda
jahňadka pôvabná
Obrázok nie je k dispozícii
Ciboria caucus
jahňadka
Ciboria coryli
jahňadka liesková
jehnědka lísková
Ciboria peckiana
jahňadka Pecková
Obrázok nie je k dispozícii
Ciboria rufofusca
jahňadka hrdzavá
jehnědka červenohnědá
Ciboria sp.
jahňadka
jehnědka
Ciboria tremulae
Jahňadka osiková
Jehnědka osiková
Ciboria viridifusca
jahňadka
Ciliolarina laricina

Cistella aconiti
Cistella grevillei
Cistella improvisa

Cistella lagenipilus
Cistella perparvulaObrázok nie je k dispozícii
Crocicreas coronatum
čiašovka venčená
dlouhobrvka zdobená
Crocicreas cyathoideum
čiašovka čiaškovitá
Crocicreas megalosporum
čiašovka veľkospóra
Obrázok nie je k dispozícii
Crocicreas pallidum
čiašovka
dlouhobrvka
Crumenulopsis pinicola
Cryptocline taxicola
Obrázok nie je k dispozícii
Cudoniella acicularis
vodnička
Cudoniella clavus
vodnička obyčajná
vodnička potoční
Cudoniella tenuispora
vodnička sediaca
Cyathicula amenti
čiašenka jahňadová
miskovička vrbová
Dasyscyphella nivea
chlpáčik snehobiely
chlupáček sněžný
Dasyscyphus citrinescens
krásavka citrónová
Obrázok nie je k dispozícii
Dasyscyphus clavisporus
krásavka kyjovitovýtrusná
Obrázok nie je k dispozícii
Dasyscyphus leucostomus
krásavka belavá
Obrázok nie je k dispozícii
Dasyscyphus patulus
krásavka pootvorená
Obrázok nie je k dispozícii
Dennisiodiscus prasinus
Dermea acerina
kôrnatka
vyklenutka
Dermea cerasi
kôrnatka
vyklenutka
Dermea padi
kôrnatka
vyklenutka střemchová
Dermea pinicola
kôrnatka
vyklenutka
Obrázok nie je k dispozícii
Dermea prunastri

Vyklenutka švestková
Dermea tulasnei
kôrnatka
Vyklenutka
Diplocarpa bloxamii

Diplocarpon soraueri
diplokarpon hruškový
Obrázok nie je k dispozícii
Diplonaevia emergens

Discinella terrestris
pánvičkovka zemní
Obrázok nie je k dispozícii
Drepanopeziza ribis
pačiaška ríbezľová
Obrázok nie je k dispozícii
Dumontinia tuberosa
hľuznatka veternicová
hlízenka sasanková
Durandiella sp.Obrázok nie je k dispozícii
Durella atrocyanea
Durella commutata
tvrduľka premenlivá
Obrázok nie je k dispozícii
Durella connivens
tvrduľka
tvrděnka
Durella macrospora
tvrduľka
tvrděnka
Elliottinia kerneri

Encoelia carpini
dutinovka hrabová
kornice habrová
Obrázok nie je k dispozícii
Encoelia furfuracea
dutinovka otrubnatá
kornice otrubičnatá
Encoelia glaberrima
dutinovka
kornatka nejlysejší
Encoelia sp.
dutinovka
Obrázok nie je k dispozícii
Episclerotium sclerotiorum
čiapočka
Episclerotium sclerotipus
čiapočka
Eriopezia caesia
vlnica sivá
Erysiphe hedwigii
drobnomúčka siripútková
Obrázok nie je k dispozícii
Eupezizella britannica

Gemmina gemmarum
čiašenka
Geoglossum fallax
jazýček šupinkatý
Geoglossum sp.
jazýček
Godronia fuliginosa
tvrdokôrka vŕbová
Godronia ribis
tvrdokôrka ríbezľová
Golovinomyces salviae
múčnatka šalviová
Obrázok nie je k dispozícii
Graddonia coracina
gradónia vodomilná
Hamatocanthoscypha straminella

Hamatocanthoscypha uncipila

Helicogonium jacksoniiObrázok nie je k dispozícii
Heyderia abietis
čiapočka jedľová
čapulka jedlová
Heyderia cucullata
čiapočka ihličková
čapulka
Holwaya mucida
holvaja lipová
voskovička černavá
Hyaloscypha aureliella
krásavička Stevensova
Hyaloscypha hyalina
krásavička priesvitná
Obrázok nie je k dispozícii
Hyaloscypha quercicola
krásavička
Hymenoscyphus aesculi
čiašočka pagaštanová
voskovička maďalová
Hymenoscyphus albidus
čiašočka belavá
voskovička
Hymenoscyphus calyculus
čiašočka
voskovička stopénkatá
Hymenoscyphus caudatus
čiašočka chvostnatá
voskovička listová
Hymenoscyphus conscriptus
čiašočka
Hymenoscyphus consobrinus
čiašočka príbuzná
voskovička
Obrázok nie je k dispozícii
Hymenoscyphus eichleri
čiašočka
voskovička
Hymenoscyphus fraxineus
čiašočka
Obrázok nie je k dispozícii
Hymenoscyphus fructigenus
čiašočka ovocná
voskovička žaludová
Hymenoscyphus geogenum
čiašočka
voskovička
Hymenoscyphus herbarum
čiašočka byľová
voskovička bylinná
Hymenoscyphus humuli
čiašočka chmeľová
voskovička
Obrázok nie je k dispozícii
Hymenoscyphus imberbis
čiašočka hladká
voskovička hladká
Hymenoscyphus immutabilis
čiašočka nemenná
voskovička
Hymenoscyphus kathiae
čiašočka
voskovička
Hymenoscyphus lutescens
čiašočka žltá
voskovička
Obrázok nie je k dispozícii
Hymenoscyphus menthae

Hymenoscyphus monticola
čiašočka
voskovička
Hymenoscyphus ombrophiliformis
čiašočka listotvará
voskovička
Obrázok nie je k dispozícii
Hymenoscyphus pallidosubolivaceus
čiašočka bledoolivová
voskovička
Obrázok nie je k dispozícii
Hymenoscyphus phiala
čiašočka vetvičková
voskovička
Obrázok nie je k dispozícii
Hymenoscyphus phyllophilus
čiašočka listomilná
voskovička
Obrázok nie je k dispozícii
Hymenoscyphus repandus
čiašočka poprehýbaná
voskovička
Obrázok nie je k dispozícii
Hymenoscyphus rufescens
čiašočka
voskovička
Hymenoscyphus salicellus
čiašočka vŕbová
voskovička
Hymenoscyphus scutula
čiašočka ružovejúca
voskovička štítovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Hymenoscyphus serotinus
čiašočka neskorá
voskovička
Hymenoscyphus sp.
čiašočka
voskovička
Hymenoscyphus taborense
čiašočka táborská
voskovička
Obrázok nie je k dispozícii
Hymenoscyphus tatrae
čiašočka tatranská
voskovička
Obrázok nie je k dispozícii
Hymenoscyphus vernus
čiašočka jarná
voskovička jarní
Hymenoscyphus vitellinus
čiašočka žĺtková
voskovička
Obrázok nie je k dispozícii
Hyphodiscus gemmarum
čiašenka
Obrázok nie je k dispozícii
Hyphodiscus sp.Obrázok nie je k dispozícii
Chlorencoelia versiformis
zvrásnenec žltoolivový
zelenitka olivová
Chlorociboria aeruginascens
zelenica medenková
zelenitka měděnková
Chlorociboria aeruginosa
zelenica obyčajná
zelenitka buková
Chlorociboria glauca
Obrázok nie je k dispozícii
Chlorociboria sp.
zelenica
zelenitka
Chloroscypha alutipes
Chrysodisca peziculoides

Obrázok nie je k dispozícii
Ionomidotis irregularis
temravec uškatý
Isosoma carnosum
izosoma mäsitá
Obrázok nie je k dispozícii
Kubickia tatrensis
kubičkovka tatranská
Obrázok nie je k dispozícii
Lachnellula abietis
vlnuška
brvenka
Lachnellula calyciformis
vlnuška
Lachnellula calycina
vlnuška
brvenka
Lachnellula fuckelii
vlnuška Fuckellova
Lachnellula fuscosanguinea
vlnuška tmavokrvavá
Lachnellula gallica
vlnuška
Obrázok nie je k dispozícii
Lachnellula hyalina
vlnuška
Lachnellula laricis
vlnuška
brvenka
Lachnellula occidentalis
vlnuška neškodná
brvenka Hahnova
Lachnellula resinaria
vlnuška živicová
brvenka
Lachnellula resinaria var. resinaria
vlnuška
Obrázok nie je k dispozícii
Lachnellula sp.
vlnuška
brvenka
Lachnellula splendens
vlnuška
brvenka
Lachnellula subtilissima
vlnuška
brvenka drobná
Lachnellula suecica
vlnuška kosodrevinová
Lachnellula willkommii
vlnuška smrekovcová
Lachnum abnorme
lachnetka najväčšia
Obrázok nie je k dispozícii
Lachnum belanense
lachnetka belavá
Obrázok nie je k dispozícii
Lachnum brevipilosum
lachnetka
Lachnum calycioides
lachnetka kalichovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Lachnum carneolum
lachnetka mäsočervená
Lachnum clandestinum
lachnetka skrytá
Obrázok nie je k dispozícii
Lachnum clavigerum
lachnetka
chlupáček
Lachnum controversum
Lachnum fasciculare
lachnetka
chlupáček
Lachnum fuscescens
lachnetka nahnedlá
chlupáček nahnědlý
Lachnum imbecille
lachnetka páperníkova
chlupáček suchopýrový
Lachnum impudicum
lachnetka
Lachnum morthieri
lachnetka
Obrázok nie je k dispozícii
Lachnum nudipes
lachnetka
chlupáček
Lachnum papyraceum
lachnetka
Lachnum pudibundum
lachnetka citlivá
chlupáček stydlivý
Obrázok nie je k dispozícii
Lachnum pygmaeum
lachnetka
chlupáček
Lachnum radovii
lachnetka Radova
Obrázok nie je k dispozícii
Lachnum relicinum

Obrázok nie je k dispozícii
Lachnum rhytismatis
lachnetka
Obrázok nie je k dispozícii
Lachnum roseum
lachnetka ružová
Obrázok nie je k dispozícii
Lachnum sp.
lachnetka
chlupáček
Lachnum virgineum
lachnetka biela
chlupáček bělostný
Lambertella carpatica
lamberta karpatská
Obrázok nie je k dispozícii
Lanzia echinophila
terčovka čiašková
terčka číškomilná
Lanzia longipes
terčovka
terčka
Lanzia luteovirescens
terčovka
terčka žlutozelená
Lasiobelonium diervillae
lachnetka
kustřebička
Obrázok nie je k dispozícii
Lasiobelonium lanceolatum
lachnetka
kustřebička
Obrázok nie je k dispozícii
Lasiobelonium nidulum
lachnetka hniezdovitá
Lasiobelonium variegatum
Leotia lubrica
klincovka slizká
patyčka rosolovitá
Leptotrochila astrantiae
Obrázok nie je k dispozícii
Marssonina fragariae
marsonína jahodová
Obrázok nie je k dispozícii
Marssonina salicicola
marsonína vŕbová
Obrázok nie je k dispozícii
Marssonina tremulae
marsonína osiková
Obrázok nie je k dispozícii
Microglossum griseoviride
drobnojazýček sivozelený
Microglossum sp.
drobnojazýček
Mitrula paludosa
čiapočka močiarna
čapulka bahenní
Mniaecia jungermanniae
pečeňovkovec trsovkový
Moellerodiscus advenulus
Obrázok nie je k dispozícii
Mollisia amenticola
molízia
Mollisia cinerea
molízia obyčajná
terčenka popelavá
Mollisia clavata
molízia
terčenka
Mollisia discolor
molízia
terčenka
Mollisia gigantea
molízia
terčenka
Mollisia hydrophila
molízia
Mollisia ligni
molízia drevová
Mollisia lividofusca
molízia
terčenka
Mollisia lothariana
Mollisia palustris
Mollisia perparvula
molízia
terčenka
Mollisia pulla
molízia
Obrázok nie je k dispozícii
Mollisia rosae
molízia
terčenka
Mollisia sp.
molízia
Mollisia uda
molízia konárikovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Mollisia ventosa
molízia
terčenka
Mollisia viridula
molízia
Obrázok nie je k dispozícii
Monilinia baccarum
monilínia bobuľová
Monilinia fructigena
monília malvicová
kloubnatička ovocná
Monilinia johnsonii
monilínia
hlízenka hlohová
Monilinia laxa
monilínia
Hlízenka chabá
Obrázok nie je k dispozícii
Monilinia oxycocci
monilínia
hlízenka
Monilinia urnula
monilínia
hlízenka
Myriosclerotinia curreyana

hlízenka sítinová
Myriosclerotinia scirpicola

Myriosclerotinia sp.
ascomycetes
Naemacyclus fimbriatus
kruhospórka
Neobulgaria premnophila
neobulgária smreková
Neobulgaria pura
neobulgária fialovkastá
rosoloklihatka čirá
Neodasyscypha cerina
lachnetka vosková
pachlupáček nazelenalý
Nimbomollisia melatephroides

Ombrophila janthina
vlahovka šišková
plátenice
Ombrophila juniperinellaObrázok nie je k dispozícii
Ombrophila violacea
vlahovka
plátenice
Patinellaria sanguinea
patinellaria
Perrotia flammea
perócia
Pezicula carpinea
pezikula hrabová
vyklenutka habrová
Pezicula eucrita
pezikula
vyklenutka
Pezicula frangulae
pezikula
vyklenutka
Pezicula livida
pezikula bledá
vyklenutka bledá
Pezicula myrtillina
pezikula
vyklenutka
Pezicula ocellata
očko vŕbové
vyklenutka věnčená
Pezicula sepium
pezikula
vyklenutka
Pezizella alniella
čiašenka jelšová
miskovička olšová
Pezizella chamaeleontinaObrázok nie je k dispozícii
Pezizella indeprehensaObrázok nie je k dispozícii
Pezizella roburnea
miskovička dubová
Obrázok nie je k dispozícii
Pezizellaster ochraceus
čiašovec okrový
Obrázok nie je k dispozícii
Pezoloma ciliifera
slizočiaška chlpatá
Pezoloma marchantiae
Phaeohelotium epiphyllum
čiašočka listová
voskovička listomilná
Phaeohelotium fagineum
čiašočka kučeravá
voskovička buková
Phaeohelotium fulvidulum
čiašočka
voskovička
Phaeohelotium sp.Obrázok nie je k dispozícii
Phaeohelotium terrestre
drevnička žltá
voskovička pupkovitá
Podophacidium xanthomelum
šošovka žltá
Polydesmia pruinosa
zväzoček oinovatený
ojíněnka houbomilná
Proliferodiscus pulveraceus

kustřebička
Protounguicularia transiens

Pseudohelotium pineti
pabradavičkovec borovicový
Pseudopeziza trifolii
pačiašočka ďatelinová
skvrnovka jetelová
Obrázok nie je k dispozícii
Pseudotryblidium neesii

Psilachnum chrysostigmum

brvenkovka
Psilocistella conincola
Pubigera subvillosula
jahňadka chĺpkatá
jehnědka
Pycnopeziza pachyderma
Pyrenopeziza baraliana
drobnočiaška
Obrázok nie je k dispozícii
Pyrenopeziza digitalina
tvrdočiaška
Pyrenopeziza ebuli
drobnočiaška
průtržka
Pyrenopeziza fuckelii
drobnočiaška Fuckelova
Obrázok nie je k dispozícii
Pyrenopeziza karstenii
drobnočiaška
Pyrenopeziza petiolaris
drobnočiaška
Pyrenopeziza rubi
drobnočiaška malinová
Obrázok nie je k dispozícii
Rhabdocline pseudotsugae
opadavka douglasová
skotská sypavka dougla­sky
Obrázok nie je k dispozícii
Roesleria subterranea
Roseodiscus rhodoleucus
Roseodiscus subcarneus
Rutstroemia bolaris
terčovka vráskavejúca
terčka žilnatá
Rutstroemia bulgarioides
jahňadka smreková
terčka šišková
Rutstroemia conformata
jahňadka
Rutstroemia elatina
terčovka jedľová
terčka jedlová
Rutstroemia firma
terčovka dubová
Rutstroemia paludosa
terčovka
Rutstroemia petiolorum
terčovka buková
terčka
Rutstroemia rosarum
terčovka
terčka
Rutstroemia sp.
terčovka
terčka
Rutstroemia sydowiana
terčovka
Rutstroemia tiliacea
terčovka
terčka
Sclerencoelia fascicularis
dutinovka lužná
kornice svazčitá
Sclerencoelia fraxinicola
dutinovka
kornice jasanová
Sclerotinia ficariae
hľuznatka
hlízenka orsejová
Sclerotinia sclerotiorum
hľuznatka obyčajná
hlízenka hlíznatá
Sclerotinia trifoliorum
hľuznatka ďatelinová
kořenomorka fialová
Stamnaria persoonii
krčahovka
Stamnaria sp.
krčahovka
Strossmayeria basitricha
štrosmajerka brvivá
Symphyosirinia chaerophylli

Symphyosirinia parasitica

Tapesia alba
tapézia
plstnatka
Obrázok nie je k dispozícii
Tapesia fusca
tapézia tmavá
plstnatka hnědá
Tatraea dumbirensis
tatrea ďumbierska
jehnědka
Trichobelonium kneiffii
Trichoglossum variabile
jazýček
Trichoglossum walteri
pajazýček Walterov
Trichopeziza subsulphurea
Trichopezizella barbata

kustřebička
Trichopezizella rubroguttata

kustřebička
Trichoscyphella carpatica
brvuľka karpatská
brvenka
Obrázok nie je k dispozícii
Trochila craterium
trochila
Trochila ilicina
trochila
Trochila laurocerasi
trochila
Tympanis confusa
Unguicularia carestiana
džbánovka
Unguiculella eurotioides
Urceolella aasii
džbánovka
kustřebička Aasova
Urceolella crispula
džbánovka kučeravá
Obrázok nie je k dispozícii
Velutarina rufo-olivacea
zamatovka olivová
plstnatěnka rezavě olivová
Vibrissea decolorans
mihavka odfarbená
míhavka odbarvená
Vibrissea filisporia
mihavka
míhavka
Vibrissea flavovirens
mihavka
míhavka
Vibrissea leptospora
mihavka
míhavka tenkovýtrusá (přisedlá)
Vibrissea sp.
mihavka
míhavka
Vibrissea truncorum
mihavka vodná
mihavka vodní
Xerombrophila crystallifera

Xeropilidium dennisii