Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Rad Dacrymycetales

Názov huby Obrázky
Calocera cornea
parôžkovec malý
krásnorůžek rohovitý
Calocera furcata
parôžkovec
krásnorůžek vidlený
Calocera glossoides
parôžkovec zvrásnený
krásnorůžek smržovitý
Calocera pallidospathulata
parôžkovec belavý
krásnorůžek lopatkovitý
Calocera viscosa
parôžkovec lepkavý
krásnorůžek lepkavý
Cerinomyces albosporus
Obrázok nie je k dispozícii
Cerinomyces altaicus
Obrázok nie je k dispozícii
Cerinomyces canadensis
Obrázok nie je k dispozícii
Cerinomyces enatus
slzovec
kropilka
Cerinomyces neuhoffii

Cerinomyces tortus
slzovec ihličnanový
kropilka
Dacrymyces adpressus
slzovec
Obrázok nie je k dispozícii
Dacrymyces capitatus
slzovec
kropilka stopkatá
Dacrymyces cokeri
slzovec
Obrázok nie je k dispozícii
Dacrymyces chrysospermus
slzovec oranžovočervený
kropilka dlanitá
Dacrymyces lacrymalis
slzovec
Obrázok nie je k dispozícii
Dacrymyces minor
slzovec malý
kropilka menší
Dacrymyces ovisporus
slzovec
kropilka
Obrázok nie je k dispozícii
Dacrymyces sp.
slzovec
Dacrymyces stillatus
slzovec rôsolovitý
kropilka rosolovitá
Dacrymyces variisporus
slzovec terčovitý
kropilka terčovitá
Dacryonaema rufum
slzovka ryšavá
Obrázok nie je k dispozícii
Dacryopinax spathulariaObrázok nie je k dispozícii
Ditiola peziziformis
ditiola
Guepiniopsis alpina
trasľavka horská
pohárovníček
Guepiniopsis buccina
trasľavka pohárikovitá
pohárovníček zkroucený
Guepiniopsis estonica
slzovec
kropilka
Obrázok nie je k dispozícii
Guepiniopsis suecica
Obrázok nie je k dispozícii