Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Rad Corticiales

Názov huby Obrázky
Corticium roseum
kôrovka ružová
kornatec růžový
Cytidia salicina
cytídia vŕbová
kůžička červená
Dendrothele acerina
borkohubka javorová
kornatec javorový
Dendrothele sp.
borkohubka
Obrázok nie je k dispozícii
Erythricium aurantiacum

Erythricium laetum
erythrícium jaseňové
_
Laetisaria fuciformis
kôrnatka trávna
kornatka travní
Marchandiomyces corallinus

Marchandiomyces sp.

kornatcovité
Mutatoderma mutatum
kožovka krémová
kornatec proměnlivý
Punctularia strigosozonataObrázok nie je k dispozícii
Vuilleminia alni
vilemínia
Vuilleminia comedens
vilemínia ničivá
větvovka ojíněná
Vuilleminia megalospora
vilemínia veľkovýtrusová
Obrázok nie je k dispozícii
Vuilleminia pseudocystidiata
vilemínia
větvovka
Obrázok nie je k dispozícii
Vuilleminia sp.
vilemínia