Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Rad Auriculariales

Názov huby Obrázky
Aporpium canescens
pórovička sivastá
pórovka šedá
Auricularia auricula-judae
uchovec bazový
boltcovitka ucho Jidášovo
Auricularia auricula-judae var. lactea
uchovec bazový biely
Auricularia mesenterica
uchovka pásikavá
boltcovitka mozkovitá
Basidiodendron caesiocinereum
drevovník sivomodrastý
dřevovník našedlý
Obrázok nie je k dispozícii
Eichleriella deglubens
eichlerovka mäsovočervenkastá
rozlitka osténkatá
Obrázok nie je k dispozícii
Exidia badioumbrina
tmavorôsolovka drobná
černorosol umbrový
Obrázok nie je k dispozícii
Exidia cartilaginea
tmavorôsolovec brezový
černorosol chrupavčitý
Exidia fulva
tmavorôsolovka eukalyptová
černorosol plavý
Obrázok nie je k dispozícii
Exidia glandulosa
tmavorôsolovec mozgovitý
černorosol bukový
Exidia pithya
tmavorôsolovec smrekový
černorosol smrkový
Exidia recisa
tmavorôsolovec vŕbový
černorosol terčovitý
Exidia saccharina
tmavorôsolovec sosnový
černorosol borový
Exidia thuretiana
tmavorôsolovec belavý
černorosol bělavý
Exidia truncata
tmavorôsolovec mušľovitý
černorosol uťatý
Exidiopsis calcea
lojovček vápnový
Obrázok nie je k dispozícii
Exidiopsis effusa
lojovček rozložený
černorosol rozlitý
Obrázok nie je k dispozícii
Exidiopsis galzinii
myxárium Galzénove
Obrázok nie je k dispozícii
Exidiopsis opalea
lojovček sivomodrastý
Obrázok nie je k dispozícii
Guepinia helvelloides
rôsolovec červený
rosolovec červený
Heterochaetella dubia
štetinovka biela
Obrázok nie je k dispozícii
Protodontia fascicularis
zubčekovka zväzkovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Protodontia piceicola
zubčekovka hustoostnitá
Obrázok nie je k dispozícii
Pseudohydnum gelatinosum
pajelenka želatínová
rosolozub huspenitý