Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Podrieda Hypocreomycetidae

Latinský názov Slovenský názov Český názov
Acanthonitschkea tristis
Acremonium strictumhlavospórovec obyčajný
Akanthomyces tuberculatusžezlovkahousenice
Arachnocrea stipata pavučinovník belavý
Beauveria bassianabovéria Bassova
Bertia moriformisbercia bukovámorušovka bradavčitá
Calcarisporium arbuscula
Claviceps microcephalakyjanička drobná
Claviceps purpureakyjanička purpurovápaličkovice nachová
Colletotrichum liliacearumhladkoplodkahladkoplodka
Cordyceps locustiphilažezlovka
Cordyceps militarisžezlovka hmyzováhousenice červená
Cordyceps polyarthra
Cosmospora flavoviridishlivkaražovka
Cosmospora viridescens
Creopus gelatinosusmäsovček želatínovitýmasénka rosolovitá
Dendrodochium citrinum
Dialonectria cosmariosporahlivka ryšavcová
Dialonectria episphaeriahlivkarážovka houbomilná
Elaphocordyceps longisegmentumžezlovka veľkovýtrusnáhousenice velkovýtrusá
Epichloë typhinadusivec trávovýobalka stéblová
Flammocladiella anomiae rážovka
Flammocladiella decora
Fusicolla merismoides
Geonectria subalpina
Gibellula unica
Gliocladium penicillioidesglejovníčka penicilovitá
Hirsutella guignardiihirsutella
Hydropisphaera arenula
Hydropisphaera pezizahlivkarážovka kustřebkovitá
Hypocrea gelatinosaponorenec želatínovýmasenka rosolovitá
Hypocrea rufaponorenec hrdzavýmasenka rezavá
Hypocrea strictipilosaponorenecmasenka
Hypocreopsis lichenoidesmäsovka lišajníkovámásenka lišejníkovitá
Hypomyces aurantiushubožer oranžovýnedohub oranžový
Hypomyces hyalinushubožernedohub
Hypomyces chrysospermushubožer zlatožltýnedohub zlatovýtrusý
Hypomyces lateritiushubožernedohub cihlový
Hypomyces luteovirenshubožer žltozelenýnedohub
Hypomyces papulasporaehubožernedohub
Hypomyces rosellushubožer ružovýnedohub růžový
Hypomyces viridishubožer zelenýnedohub zelený
Chaetosphaerella fusca
Chaetosphaerella phaeostroma
Ijuhya tetraspora
Illosporiopsis christiansenii
Ilyonectria radicicolahlivkarážovka kořenová
Isaria farinosa
Melanospora chioneatmavka
Metarhizium flavoviridemetarhizium
Microthecium brevirostretmavka
Mycogone roseahubožer bledoružovýhniloba
Myrothecium roridummiriotécium oinovatené
Nectria cinnabarinahlivka červenárážovka rumělková
Nectria dematiosahlivkarážovka
Nectria gracilipeshlivkaražovka
Nectriella atrorubra
Nectriopsis oropensoides
Nectriopsis violacea rážovka fialová
Neobarya parasitica
Neonectria coccineahlivka šarlátovárážovka červcová
Neonectria ditissimahlivkaražovka
Neonectria fuckelianahlivkarážovka tykvovitá
Nitschkia nitschkie
Nitschkia brevispinaničkianitschkie
Nitschkia cupularisničkia prikrytá
Nitschkia grevilleiničkianitschkie
Nitschkia parasitansničkianitschkie
Ophiocordyceps clavulatažezlovkahousenice
Ophiocordyceps ditmariižezlovkahousenice
Ophiocordyceps entomorrhizažezlovka bystruškováhousenice střevlíková
Ophiocordyceps gracilisžezlovka jantárováhousenice štíhlá (menší, malá)
Ophiocordyceps larvicolažezlovkahousenice
Ophiocordyceps myrmecophilažezlovka mravcováhousenec mravencový
Ophiocordyceps sphecocephalažezlovka osiahousenec vosový
Ophiocordyceps stylophoražezlovka
Ophiocordyceps variabilisžezlovka
Polycephalomyces ramosuspolycephalomyces
Polycephalomyces tomentosus
Scopulariopsis brevicaulismetlička krátkostopkatá
Selinia pulchra
Sphaerostilbella aureonitenshlivkovec zlatistýrážovka lesknavá
Sporophagomyces chrysostomus
Stachybotrys atraklasovka tmavá
Stilbella byssiseda
Stilbella fimetaria
Stylonectria purtonii hlivkaražovka
Tolypocladium capitatumžezlovka hlavičkatáhousenice hlavatá
Tolypocladium ophioglossoidesžezlovka srnkováhousenice cizopasná
Tolypocladium rouxiižezlovka Rouxovahousenice Rouxova
Trichoderma alutaceumkyjovec tmavnúcikyjovenka plavá
Trichoderma atrobrunneumponorenecmasenka
Trichoderma bavaricumponorenecmasenka bavorská
Trichoderma citrinovirideponorenecmasenka
Trichoderma citrinumponorenec citrónovožltýmasenka citrónová
Trichoderma harzianumtrichodermazelenatka
Trichoderma leucopuskyjovec tmavnúci
Trichoderma lixiiponorenecmasenka
Trichoderma peterseniiponorenec Petersonov masenka Petersonova
Trichoderma pulvinatumponorenec poduškovitýmasenka poduškovitá
Trichoderma simmonsiiponorenecmasenka Simmonsova
Trichoderma sinuosumponorenecmasenka
Trichoderma spinulosumponorenecmasenka ostnitá
Trichoderma strictipiletrichoderma
Trichoderma sulphureumponorenecmásenka
Trichoderma virideponorenec hrdzavýmasenka rezavá
Trichoderma viridescensponorenec zelenkastýmasenka nazelenalá
Trichothecium roseumtrichotécium ružovérůžová hniloba
Tympanopsis confertula nitschkie
Verticillium albo-atrumpraslenovka lucernová
Volutella ciliatavolutelka