Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Xylariaceae

Názov huby Obrázky
Biscogniauxia cinereolilacina
peniazovček
káčovka šedofialová
Obrázok nie je k dispozícii
Biscogniauxia marginata
peniazovček
káčovka lemovaná
Biscogniauxia nummularia
peniazovček
káčovka penízková
Biscogniauxia repanda
peniazovček
káčovka jeřábová
Daldinia concentrica
daldínia koncentrická
sazovka kruhatá
Daldinia decipiens
daldínia
sazovka
Obrázok nie je k dispozícii
Daldinia childiae
daldínia drobná
sazovka Childové
Daldinia lloydii
daldínia Lloydova
Sazovka
Obrázok nie je k dispozícii
Daldinia petriniae
daldínia
sazovka Petriniové
Daldinia sp.
daldínia
sazovka
Daldinia vernicosa
daldínia zbrázdená
sazovka nalakovaná
Entoleuca mammata
drevovček
dřevomor prsnatý
Euepixylon udum
drevovček
dřevomor
Hypoxylon cercidicola
drevovček moravský
dřevomor moravský
Hypoxylon fragiforme
drevovček bukový
dřevomor červený
Hypoxylon fuscopurpureum
drevovček hnedopurpurový
dřevomor
Hypoxylon fuscum
drevovček hnedý
dřevomor hnědý
Hypoxylon howeanum
drevovček Howeov
dřevomor Howeův
Hypoxylon macrocarpum
drevovček rozložitý
dřevomor velký
Hypoxylon petriniae
drevovček
dřevomor
Hypoxylon sp.
drevovček
dřevomor
Hypoxylon ticinense
drevovček oranžový
dřevomor oranžový
Hypoxylon vogesiacum
drevovček vogézsky
dřevomor fialový
Kretzschmaria deusta
uhliarik pálený
spálenka skořepatá
Nemania aenea
nemánia
Obrázok nie je k dispozícii
Nemania chestersii

dřevomor Chestersův
Nemania serpens
nemánia temná
dřevomor zakroucený (plazivý)
Podosordaria tulasnei
podosordaria
Poronia punctata
porónia bodkovaná
Rosellinia aquila
rozelínia
prsnatka orličí
Rosellinia britannica
rozelínia
prsnatka britská
Rosellinia corticium
rozelínia vlnatá
prsnatka
Rosellinia sp.
rozelínia
prsnatka
Xylaria carpophila
drevnatec bukový
dřevnatka číškomilná
Xylaria digitata
drevnatec prstovitý
Xylaria filiformis
drevnatec
dřevnatka niťovitá
Xylaria hypoxylon
drevnatec parohatý
dřevnatka parohatá
Xylaria longipes
drevnatec štíhly
dřevnatka dlouhonohá
Xylaria oxyacanthae
drevnatec hlohový
dřevnatka hlohová
Xylaria polymorpha
drevnatec kyjakovitý
dřevnatka mnohotvárna
Xylaria sp.
drevnatec
dřevnatka