Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Typhulaceae

Názov huby Obrázky
Macrotyphula defibulata
kyjovka
kyj
Obrázok nie je k dispozícii
Macrotyphula fistulosa
kyjovka rúrkovitá
kyj rourkovitý
Macrotyphula juncea
kyjovka tenká
kyj niťovitý
Macrotyphula rigida
kyjovka koreňujúca
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula abietina
pálkovka
paluška
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula anceps
pálkovka
paluška
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula betae
pálkovka repová
paluška
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula brassicae
pálkovka kapustová
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula buxi
pálkovka
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula candida
pálkovka
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula capitata
pálkovka
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula caricina
pálkovka
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula corallina
pálkovka
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula crassipes
pálkovka
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula culmigena
pálkovka
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula erumpens
pálkovka
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula erythropus
pálkovka červenohlúbiková
Typhula euphorbiae
pálkovka
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula chamaemori
pálkovka
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula incarnata
pálkovka trávová
paluška travní
Typhula lutescens
pálkovka
paluška
Typhula micans
pálkovka trblietavá
Typhula phacorrhiza
pálkovka plytkokorenivá
paluška
Typhula sclerotioides
pálkovka hľúzkovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula setipes
pálkovka
paluška štětinonohá
Typhula uncialis
pálkovka bylinová
Typhula variabilis
pálkovka premenlivá
Obrázok nie je k dispozícii