Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Typhulaceae

Názov huby Obrázky
Macrotyphula defibulata
kyjovka
kyj
Obrázok nie je k dispozícii
Macrotyphula fistulosa
kyjovka rúrkovitá
kyj rourkovitý
Macrotyphula juncea
kyjovka tenká
kyj niťovitý
Macrotyphula rigida
kyjovka koreňujúca
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula abietina
piestovka
paluška
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula anceps
piestovka
paluška
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula betae
piestovka repová
paluška
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula brassicae
piestovka kapustová
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula buxi
piestovka
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula candida
piestovka
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula capitata
piestovka
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula caricina
piestovka
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula corallina
piestovka
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula crassipes
piestovka
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula culmigena
piestovka
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula erumpens
piestovka
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula erythropus
piestovka červenohlúbiková
Typhula euphorbiae
piestovka
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula chamaemori
piestovka
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula incarnata
piestovka trávová
paluška travní
Typhula lutescens
piestovka
paluška
Typhula micans
piestovka ružová
Typhula phacorrhiza
piestovka vysoká
paluška
Typhula sclerotioides
piestovka hľúzkovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Typhula setipes
piestovka listová
paluška štětinonohá
Typhula uncialis
piestovka stonková
Typhula variabilis
piestovka premenlivá
Obrázok nie je k dispozícii