Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Tubariaceae

Názov huby Obrázky
Cyclocybe cylindracea
poľnička topoľová
polnička topolová
Phaeomarasmius erinaceus
šupináčik obyčajný
kržatka ježatá
Pleuromyces hungaricus

Tubaria confragosa
smeťovka prstienkatá
kržatka vrásčitá
Tubaria sp.
smeťovka
kržatka