Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Stemonitidaceae

Názov huby Obrázky
Amaurochaete atra
slizovka
hřívovka černá
Brefeldia maxima
slizovka
brefeldka největší
Collaria arcyrionema
slizovka
lesklokožka stříbřitá
Comatricha laxa
slizovka
větvenka chabá
Comatricha nigra
slizovka
větvenka černá
Comatricha tenerrima
slizovka
větvenka nejútlejší
Diachea leucopodia
valcoplodka bielostopkatá
lysoblanka bělonohá
Diacheopsis vermicularis
slizovka
hlenka
Enerthenema papillatum
slizovka
vláknovka bradavkatá
Lamproderma puncticulatum
lesklokožka
Lamproderma sp.
lesklokožka
Obrázok nie je k dispozícii
Paradiacheopsis fimbriata
slizovka
holoblanka brvitá
Paradiacheopsis solitaria
slizovka
holoblanka osamocená
Stemonitis axifera
pazderka
pazderek osový
Stemonitis ferruginea
pazderka hrdzavohnedá
pazderek rezavý
Obrázok nie je k dispozícii
Stemonitis foliicola
pazderka
pazderek
Stemonitis fusca
pazderka hnedá
pazderek hnědý
Stemonitis herbatica
pazderka
pazdérek
Stemonitis sp.
pazderka
Stemonitopsis gracilis
pazderka
pazdéreček
Stemonitopsis hyperopta
slizovka
pazderek vyžádaný
Stemonitopsis sp.
pazderka
pazdéreček
Stemonitopsis typhina
pazderka
pazderek orobincový
Symphytocarpus amaurochaetoides
slizovka
ponořenka