Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Steccherinaceae

Názov huby Obrázky
Antella niemelaei
antrodiella Niemeläova
outkovečka Niemeläova
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodiella faginea
antrodiela buková
outkovečka buková
Antrodiella foliaceodentata
antrodiela
Antrodiella genistae
antrodiela podobná
outkovka kručinková
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodiella leucoxantha
antrodiela
outkovečka přezkatá
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodiella mentschulensis
antrodiela oranžovkastá
outkovka naoranžovělá
Metuloidea fragrans
srsťovec voňavý
outkovka libovonná
Metuloidea murashkinskyi
srsťovec Muraškinského
ostnateček
Steccherinum ciliolatum
srsťovec
Obrázok nie je k dispozícii
Steccherinum gracile
srsťovec jemný
Obrázok nie je k dispozícii
Steccherinum robustius
srsťovec
ostnateček
Steccherinum straminellum
srsťovec
ostnateček slámožlutý
Obrázok nie je k dispozícii