Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Sclerotiniaceae

Názov huby Obrázky
Botryotinia ficariarum
Botrytis allii
plesňovec cibuľový
Botrytis sp.
plesňovec
Ciboria amentacea
jahňadka obyčajná
jehnědka olšová
Ciboria batschiana
jahňadka Batschova
jehnědka Batschova
Ciboria betulicola
jahňadka
jehnědka
Ciboria blanda
jahňadka pôvabná
Obrázok nie je k dispozícii
Ciboria caucus
jahňadka
Ciboria coryli
jahňadka liesková
jehnědka lísková
Ciboria peckiana
jahňadka Pecková
Obrázok nie je k dispozícii
Ciboria rufofusca
jahňadka hrdzavá
jehnědka červenohnědá
Ciboria sp.
jahňadka
jehnědka
Ciboria tremulae
Jahňadka osiková
Jehnědka osiková
Ciboria viridifusca
jahňadka
Dumontinia tuberosa
hľuznatka veternicová
hlízenka sasanková
Elliottinia kerneri

Encoelia carpini
dutinovka hrabová
kornice habrová
Obrázok nie je k dispozícii
Encoelia furfuracea
dutinovka otrubnatá
kornice otrubičnatá
Encoelia glaberrima
dutinovka
kornatka nejlysejší
Encoelia sp.
dutinovka
Obrázok nie je k dispozícii
Moellerodiscus advenulus
Obrázok nie je k dispozícii
Monilinia baccarum
monilínia bobuľová
Monilinia fructigena
monília malvicová
kloubnatička ovocná
Monilinia johnsonii
monilínia
hlízenka hlohová
Monilinia laxa
monilínia
Hlízenka chabá
Obrázok nie je k dispozícii
Monilinia oxycocci
monilínia
hlízenka
Monilinia urnula
monilínia
hlízenka
Myriosclerotinia curreyana

hlízenka sítinová
Myriosclerotinia scirpicola

Myriosclerotinia sp.
ascomycetes
Pycnopeziza pachyderma
Rutstroemia tiliacea
terčovka
terčka
Sclerencoelia fascicularis
dutinovka lužná
kornice svazčitá
Sclerencoelia fraxinicola
dutinovka
kornice jasanová
Sclerotinia ficariae
hľuznatka
hlízenka orsejová
Sclerotinia sclerotiorum
hľuznatka obyčajná
hlízenka hlíznatá
Sclerotinia trifoliorum
hľuznatka ďatelinová
kořenomorka fialová