Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Schizoporaceae

Názov huby Obrázky
Basidioradulum tuberculatum
voskovček hrboľkatý
Obrázok nie je k dispozícii
Hyphodontia alutaria
hyfodoncia tmavnúca
Hyphodontia arguta
hyfodoncia šidlovitá
kornatec šídlovitý
Hyphodontia barba-jovis
zubánka rozoklaná
kornatec vousatý
Hyphodontia crustosa
zubánka kôrovitá
kornatec rozpraskaný
Hyphodontia floccosa
hyfodoncia vločkatá
kornatec vločkatý
Hyphodontia latitans
zubánka
Hyphodontia nespori
hyfodoncia Nešporova
kornatec Nešporův
Obrázok nie je k dispozícii
Hyphodontia pallidula
hyfodoncia bledá
Hyphodontia pruni
zubánka slivková
kornatec švestkový
Obrázok nie je k dispozícii
Hyphodontia quercina
zubánka dubová
kornatec dubový
Hyphodontia sambuci
zubánka bazová
kornatec bezový
Hyphodontia spathulata
hyfodoncia mečíkatá
kornatec lopatkovitý
Chaetoporellus latitans
pórovček smrekový
Obrázok nie je k dispozícii
Schizopora paradoxa
klanopórovka zriedkavá
pórnovitka různopórá
Schizopora sp.
klanopórovka
pórnovitka
Xylodon flaviporus
klanopórovka drobnopórová
pórnovitka drobnopórá
Xylodon radula
voskovček drsný
kornatec okrouhlý
Xylodon raduloides
hyfodoncia obyčajná
pórnovitka obecná