Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Schizoporaceae

Názov huby Obrázky
Basidioradulum tuberculatum
voskovček hrboľkatý
Obrázok nie je k dispozícii
Hyphodontia alutaria
hyfodoncia tmavnúca
Hyphodontia arguta
hyfodoncia šidlovitá
kornatec šídlovitý
Hyphodontia barba-jovis
zubánka rozoklaná
kornatec vousatý
Hyphodontia crustosa
zubánka kôrovitá
kornatec rozpraskaný
Hyphodontia floccosa
hyfodoncia vločkatá
kornatec vločkatý
Hyphodontia latitans
zubánka
Hyphodontia nespori
hyfodoncia Nešporova
kornatec Nešporův
Obrázok nie je k dispozícii
Hyphodontia pallidula
hyfodoncia bledá
Hyphodontia pruni
zubánka slivková
kornatec švestkový
Obrázok nie je k dispozícii
Hyphodontia quercina
zubánka dubová
kornatec dubový
Hyphodontia radula
hyfodoncia obyčajná
pórnovitka obecná
Hyphodontia sambuci
zubánka bazová
kornatec bezový
Hyphodontia spathulata
hyfodoncia mečíkatá
kornatec lopatkovitý
Chaetoporellus latitans
pórovček smrekový
Obrázok nie je k dispozícii
Schizopora paradoxa
klanopórovka zriedkavá
pórnovitka různopórá
Schizopora sp.
klanopórovka
pórnovitka
Xylodon flaviporus
klanopórovka drobnopórová
pórnovitka drobnopórá
Xylodon radula
voskovček drsný
kornatec okrouhlý