Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Sarcosomataceae

Názov huby Obrázky
Donadinia lusitanica
Galiella rufa
Plectania campylospora
urnička
zvoneček
Plectania ericae
pakorienkovka
ohnivec
Obrázok nie je k dispozícii
Plectania melastoma
pakorienkovka čierna
ohnivec černý
Plectania rhytidia
pakorienkovka
ohnivec
Pseudoplectania lignicola
misôčka drevná
Pseudoplectania melaena
misôčka tmavá
ušíčko černavé
Pseudoplectania nigrella
misôčka černastá
ušíčko černé
Pseudoplectania sp.
misôčka
ušíčko
Sarcosoma globosum
mäsovec guľatý
masečník kulovitý
Strobiloscypha cupressina

Urnula craterium
urnička kráterovitá
zvoneček pohárkovitý