Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Rutstroemiaceae

Názov huby Obrázky
Lambertella carpatica
lamberta karpatská
Obrázok nie je k dispozícii
Lanzia echinophila
terčovka čiašková
terčka číškomilná
Lanzia longipes
terčovka
terčka
Lanzia luteovirescens
terčovka
terčka žlutozelená
Rutstroemia bolaris
terčovka vráskavejúca
terčka žilnatá
Rutstroemia bulgarioides
jahňadka smreková
terčka šišková
Rutstroemia conformata
jahňadka
Rutstroemia elatina
terčovka jedľová
terčka jedlová
Rutstroemia firma
terčovka dubová
Rutstroemia paludosa
terčovka
Rutstroemia petiolorum
terčovka buková
terčka
Rutstroemia rosarum
terčovka
terčka
Rutstroemia sp.
terčovka
terčka
Rutstroemia sydowiana
terčovka