Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Rhytismataceae

Názov huby Obrázky
Coccomyces coronatus
drobnoškvrnka venčená
Coccomyces leptideus
drobnoškvrnka
hvězdnatka
Colpoma crispum
kolpóma smreková
Colpoma juniperi
kolpóma
Colpoma quercinum
kolpóma dubová
štěrbinatka dubová
Colpoma sp.
kolpóma
štěrbinatka
Hypoderma rubi
podkožník
Podkožka ostružiníková
Hypodermella sulcigena
podkožníček borovicový
sypavka kosodřeviny
Obrázok nie je k dispozícii
Hysterium pulicare
škárovec blší
skulinatec
Lophodermium arundinaceum
sypavka
skulinatec
Lophodermium australe
sypavka
Obrázok nie je k dispozícii
Lophodermium caricinum
sypavka ostricová
Obrázok nie je k dispozícii
Lophodermium conigenum
sypavka
Lophodermium corconticum
sypavka
Obrázok nie je k dispozícii
Lophodermium eriophori
sypavka
skulinatec
Lophodermium foliicola
sypavka
skulinatec
Lophodermium gramineum
sypavka
skulinatec travní
Lophodermium iridicola
sypavka
Lophodermium juniperinum
sypavka borievková
Lophodermium piceae
sypavka
skulinatec
Lophodermium pinastri
sypavka
skulinatec borový
Obrázok nie je k dispozícii
Lophodermium pini-excelsae
sypavka
Obrázok nie je k dispozícii
Lophodermium punctiforme
sypavka
skulinatec
Lophodermium seditiosum
sypavka
Obrázok nie je k dispozícii
Lophodermium staleyi
sypavka
Obrázok nie je k dispozícii
Mellitiosporium propolidoides

Propolis farinosa
zúbkovka obyčajná
vnořenka obecná
Propolis rhodoleuca
zúbkovka
vnořenka
Propolis rubella
zúbkovka
Rhytisma acerinum
čerň javorová
svraštělka javorová
Rhytisma punctatum
čerň
svraštělka tečkovaná
Obrázok nie je k dispozícii
Rhytisma salicinum
čerň vŕbová
svraštělka vrbová
Therrya fuckelii
terya
Obrázok nie je k dispozícii
Therrya pini var. mughicola
terya sosnová
Obrázok nie je k dispozícii
Tryblidiopsis pinastri
pahrnček