Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Pucciniastraceae

Názov huby Obrázky
Hyalopsora polypodii
kruhovka pľuzgierničková
Obrázok nie je k dispozícii
Melampsorella caryophyllacearum
metlovka jedľová
Melampsorella symphyti
metlovka kostivalová
Melampsoridium aceris
hrdzovník
Obrázok nie je k dispozícii
Melampsoridium alni
hrdzovník
Obrázok nie je k dispozícii
Melampsoridium betulinum
hrdzovník brezový
Obrázok nie je k dispozícii
Melampsoridium carpini
hrdzovník hrabový
Obrázok nie je k dispozícii
Melampsoridium sp.
hrdzovník
Obrázok nie je k dispozícii
Pucciniastrum agrimoniae
hrdzovníčka repíková
Obrázok nie je k dispozícii
Pucciniastrum areolatum
hrdzovníčka šišková
rez šišková
Pucciniastrum pyrolae
hrdzovníčka hrušková
Obrázok nie je k dispozícii
Pucciniastrum vaccinii
hrdzovníčka brusnicová
Obrázok nie je k dispozícii