Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Protomycetaceae

Názov huby Obrázky
Protomyces kriegerianus
prvohubka púpavcová
Obrázok nie je k dispozícii
Protomyces macrosporus
prvohubka veľkovýtrusná
Obrázok nie je k dispozícii
Protomyces pachydermus
prvohubka púpavová
Obrázok nie je k dispozícii
Protomycopsis leontodontis
prvohubkovec púpavcový
Obrázok nie je k dispozícii
Protomycopsis leucanthemi
prvohubkovec margarétový
Obrázok nie je k dispozícii
Taphridium algeriense
grmanníček rascový
Obrázok nie je k dispozícii